Новини кафедри САПР

21.06.21 Розклад комісій Літо-2021!

Кафедра САПР проводить комісії у період 22.06.2021 - 30.06.2021.

30.05.21 Захист бакалаврів 2021 року!!!

Кафедрою САП ІКНІ НУЛП буде проведено захист бакалаврських кваліфікаційних робіт з 10.06.21 по 17.06.21 студентів денної та заочної форм навчання в онлайн режимі. Графік захистів.

27.05.21Захист магістерських кваліфікаційних робіт 2021 року!!!

27.05.21 з 14.00 кафедрою САП ІКНІ НУЛП буде проведено захист магістерських кваліфікаційних робіт студентів груп КНМ-21 в онлайн режимі.

Всі новини

Національний університет "Львівська політехніка"
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра Систем Автоматизованого Проектування

Кафедру "Системи автоматизованого проектування" (САПР) створено в 1989 році як профілюючу з метою підготовки інженерів за спеціальністю "Системи автоматизованого проектування" в складі радіотехнічного факультету.

З травня 2000 року завідувачем кафедри САПР є Лобур Михайло Васильович.

Територіально кафедра розташована в IV навчальному корпусі (318-324 аудиторії). В розпорядженні кафедри 5 навчальних лабораторій, оснащених сучасними комп'ютерами (107 комп'ютерів), які підключені в загально-університетську мережу з можливістю доступу до Інтернету.

Спеціальності підготовки бакалаврів

Спеціальності підготовки магістрів

Навчальний процес

 • Кафедра забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців в області програмування, автоматизованого проектування, розробки складних систем.
 • В період навчання наші студенти проходять практичну підготовку в зарубіжних вузах, приймають участь в Міжнародних проектах, виступають на наукових конференціях в Україні та за кордоном.
 • Нашим студентам пропонують роботу вітчизняні та європейські ІТ-компанії, проектні організації та інформаційно-технічні відділи бізнесових структур, банків, великих підприємств.
 • Кращі випускники кафедри запрошуються на навчання в аспірантурі нашої кафедри та вузів Варшави, Кракова, Лодзі.
 • На кафедрі успішно функціонує аспірантура та докторантура спеціальністю "Системи автоматизації проектувальних робіт".

Навчальна робота

На кафедрі САП студенти вивчають такі технології:

 • Високорівневі мови програмування: С#, Objective-C, Java, Python.
 • Низькорівневі мови програмування: С, Assembler.
 • Мови Веб-технологій: HTML, XML, JavaScript, PHP.
 • Структуровані та неструктуровані БД: MySQL, Microsoft SQL Server.
 • Системи комп'ютерного моделювання: LabView, Matlab, MathCAD, UML.
 • Фреймворки організації розподілених обчислень: Spark, CLUTO.
 • Мережні засоби: протоколи моделі OSI, архітектури мережних систем.
 • Інструментальні засоби та технології: AutoCad, Autodesk 3ds Max, SolidWorks, Abaqus, Intelasence, Comsol, Ansys, Powersshape, Mathcad, Matlab, Компас.
 • Апаратні обчислювальні платформи на базі Arduino, Raspberry Pi.
 • Операційні середовища: Windows, Linux, Android, IOS.
 • Інструментальні засоби обробки графіки: Photoshop, Corel Draw.

Працевлаштування випускників

Наші випускники можуть працювати:

 • інженерами – програмістами
 • конструкторами комп'ютерних систем
 • аналітиками з комп'ютерних комунікацій
 • фахівцями з проектування мікро-електромеханічних та робототехнічних систем та пристроїв
 • локалізаторами програмного забезпечення
 • розробниками програмного забезпечення для програмно-апаратних та вбудованих систем
 • адміністраторами баз даних
 • веб-дизайнерами
 • дизайнерами інтерфейсу користувача
 • верифікаторами, валідаторами

Професорсько-викладацький склад кафедри

Доктори наук і професори кафедри

Наукова робота

На кафедрі САПР проводяться дослідження з таких напрямків:

 • Автоматизація конструкторського проектування мікроелектронних пристроїв.
 • Проектування та моделювання елементів інтегральних мікроелектромеханічних систем і розробка системи для їх проектування.
 • Автоматизація проектування складних організаційних систем, розробка алгоритмів та програмних систем для робототехнічних пристроїв.
 • Розробка складних інформаційних систем для моделювання еколого-економічних задач.

Презентація наукових досліджень

Науковий журнал «Computer Design Systems. Theory and Practice»

Науковий журнал Національного університету «Львівська політехніка» «Computer Design Systems. Theory and Practice» виходить раз на рік, починаючи з 2019 року. Журнал є правонаступником збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика»

Науковий журнал висвітлює результати теорії та практики моделювання складних об’єктів, процесів та систем, а також розробки та використання програмного забезпечення для автоматизованого проектування.

Перейти на сайт

Вісник НУ "Львівська політехніка"

З 1991 року кафедра періодично видає тематичний Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика", який входить до переліку видань ВАК України, в яких друкують матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

Перейти на сайт

Конференція CADSM

З 1991 року кафедра проводить Міжнародну науково-технічну конференцію "Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці" (CADSM).

Перейти на сайт

Конференція MEMSTECH

З 2005 року кафедра проводить Міжнародну науково-технічну конференцію "Перспективні технології і методи проектування МЕМС" (MEMSTECH)

Перейти на сайт

Конференція CADMD

З 2004 року кафедра проводить українсько-польську конференцію "САПР в машинобудуванні. Проблеми впровадження та навчання".

Перейти на сайт

Основні напрямки міжнародної співпраці

 • Участь викладачів, аспірантів і студентів у міжнародних зустрічах, семінарах та конференціях.
 • Спільна підготовка проектних пропозицій для участі у міжнародних програмах та грантах.
 • Виконання міжнародних грантів і науково-дослідних проектів, проведення спільних проектних досліджень
 • Обмін студентами та проведення ознайомчої практики в провідних закордонних установах.
 • Обмін викладачами, закордонні стажування та проведення спеціалізованих лекцій провідними вітчизняними та іноземними фахівцями.
 • Підготовка та публікація наукових статей спільно з закордонними колегами.

Міжнародні освітні програми

Кафедрою укладено угоди про спільні освітні програми з такими вузами:

 • Варшавська політехніка (Польща).
 • Академія Гурнічо-Гутніча в Кракові (Польща).
 • Технічний університет в Лодзі (Польща).
 • Технічний університет у Вроцлаві (Польща).
 • Технічний університет м.Ільменау (Німечина).
 • Технічний університет м.Цвікау (Німечина).

В реалізації цих програм значна роль відводиться студентам – вони приймають безпосередню участь у виконанні наукових робіт, отримують можливість проходження практики у зарубіжних навчальних закладах, а кращі випускники-бакалаври можуть продовжити навчання в магістратурі й аспірантурі у вказаних вузах.

На кафедрі розроблена та виконується програма "International Lecturer", яка передбачає проведення спеціалізованих лекцій провідними іноземними спеціалістами та викладання лекцій в зарубіжних університетах. Для цієї програми кафедра запрошує іноземних професорів та докторів, що є провідними спеціалістами в галузі моделювання та автоматизованого проектування складних технічних об'єктів та систем. Всі лекції є відкритими та проводяться у спеціалізованих мультимедійних аудиторіях.