Новини кафедри САПР

11.09.20 Комісія (Панчак Р.Т)

Комісія заліків з предмету "Комп'ютерна схемотехніка" групи КН-205,КН-206,КН-207 призначена на п'ятницю 11 вересня на 2 пару. Викладач Панчак Роман Теодорович.

07.09.20 Розклад комісій Осінь-2020!

Кафедра САПР проводить комісії у період 10.09.2020 - 11.09.2020.

20.06.20 Захист бакалаврів 2020!

Кафедра САПР проводить захист бакалаврських кваліфікаційних робіт згідно оновленого розкладу у період 22.06.2020 - 26.06.2020.

28.06.20 Розклад комісій Весна-2020!

Кафедра САПР проводить комісії у період 30.06.2020 - 04.07.2020.

20.06.20 Захист бакалаврів 2020!

Кафедра САПР проводить захист бакалаврських кваліфікаційних робіт згідно оновленого розкладу у період 22.06.2020 - 26.06.2020.

01.06.2020 YouTube канал кафедри САПР

1 червня 2020 року запущено YouTube канал кафедри САПР, на якому планується розміщувати відео, яке буде стосуватись кафедри САПР (студентські роботи, оголошення щодо різних подій, тощо).

Соціальні мережі, в яких представлено кафедру:

Якщо у Вас є відео, яке на Вашу думку, буде популяризувати кафедру САПР, прохання звертатись до Кривого Ростислава.

Звернути увагу на наступні пункти:

 • Під час монтування відео, старайтесь не використовувати музику, на яку у Вас немає прав. Адміністрація Youtube дуже прискіплива до то інтелектуальної власності.
 • Зробіть короткий опис до відео, в якому вказано, що відбувається, коли то було і чим воно буде цікаве для студентів та викладачів.

04.06.20 Захист бакалаврів 2020!

Кафедра САПР проводить захист бакалаврських кваліфікаційних робіт згідно розкладу у період 15.06.2020 - 26.06.2020.

15.05.20 Прийом документів в магістратуру 2020!

Кафедра САПР проводить прийом документів в магістратуру 2020. Нижче наведено перелік необхідних документів:

 • Паспорт 1-2 сторінка (ксерокопія - фото)
 • Ідентифікаційний код (ксерокопія - фото)
 • Заява (анкета, додаток)
 • Фото (може бути селфі - кольорове,чорно-біле. Бажано розміром 3х4)

Документи пересилати Корпильов Д.В. каф. САП

 • ел. пошта: dmytro.v.korpylov@lpnu.ua
 • тел. моб: 096 458 05 92

29.05.20 Захист магістерських кваліфікаційних робіт

29.05.20 з 14.00 кафедрою САПР НУЛП буде проведено захист магістерських кваліфікаційних робіт студентів групи КНМ-21 шляхом організації відеоконференцзв'язку за допомогою програми ZOOM.

З повагою, Секретар ЕК САП Колесник К.К.

Національний університет "Львівська політехніка"
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра Систем Автоматизованого Проектування

Кафедру "Системи автоматизованого проектування" (САПР) створено в 1989 році як профілюючу з метою підготовки інженерів за спеціальністю "Системи автоматизованого проектування" в складі радіотехнічного факультету.

З травня 2000 року завідувачем кафедри САПР є Лобур Михайло Васильович.

Територіально кафедра розташована в IV навчальному корпусі (318-324 аудиторії). В розпорядженні кафедри 5 навчальних лабораторій, оснащених сучасними комп'ютерами (107 комп'ютерів), які підключені в загально-університетську мережу з можливістю доступу до Інтернету.

Спеціальності підготовки бакалаврів

Спеціальності підготовки магістрів

Навчальний процес

 • Кафедра забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців в області програмування, автоматизованого проектування, розробки складних систем.
 • В період навчання наші студенти проходять практичну підготовку в зарубіжних вузах, приймають участь в Міжнародних проектах, виступають на наукових конференціях в Україні та за кордоном.
 • Нашим студентам пропонують роботу вітчизняні та європейські ІТ-компанії, проектні організації та інформаційно-технічні відділи бізнесових структур, банків, великих підприємств.
 • Кращі випускники кафедри запрошуються на навчання в аспірантурі нашої кафедри та вузів Варшави, Кракова, Лодзі.
 • На кафедрі успішно функціонує аспірантура та докторантура спеціальністю "Системи автоматизації проектувальних робіт".

Навчальна робота

На кафедрі САП студенти вивчають такі технології:

 • Високорівневі мови програмування: С#, Objective-C, Java, Python.
 • Низькорівневі мови програмування: С, Assembler.
 • Мови Веб-технологій: HTML, XML, JavaScript, PHP.
 • Структуровані та неструктуровані БД: MySQL, Microsoft SQL Server.
 • Системи комп'ютерного моделювання: LabView, Matlab, MathCAD, UML.
 • Фреймворки організації розподілених обчислень: Spark, CLUTO.
 • Мережні засоби: протоколи моделі OSI, архітектури мережних систем.
 • Інструментальні засоби та технології: AutoCad, Autodesk 3ds Max, SolidWorks, Abaqus, Intelasence, Comsol, Ansys, Powersshape, Mathcad, Matlab, Компас.
 • Апаратні обчислювальні платформи на базі Arduino, Raspberry Pi.
 • Операційні середовища: Windows, Linux, Android, IOS.
 • Інструментальні засоби обробки графіки: Photoshop, Corel Draw.

Працевлаштування випускників

Наші випускники можуть працювати:

 • інженерами – програмістами
 • конструкторами комп'ютерних систем
 • аналітиками з комп'ютерних комунікацій
 • фахівцями з проектування мікро-електромеханічних та робототехнічних систем та пристроїв
 • локалізаторами програмного забезпечення
 • розробниками програмного забезпечення для програмно-апаратних та вбудованих систем
 • адміністраторами баз даних
 • веб-дизайнерами
 • дизайнерами інтерфейсу користувача
 • верифікаторами, валідаторами

Професорсько-викладацький склад кафедри

Доктори наук і професори кафедри

Наукова робота

На кафедрі САПР проводяться дослідження з таких напрямків:

 • Автоматизація конструкторського проектування мікроелектронних пристроїв.
 • Проектування та моделювання елементів інтегральних мікроелектромеханічних систем і розробка системи для їх проектування.
 • Автоматизація проектування складних організаційних систем, розробка алгоритмів та програмних систем для робототехнічних пристроїв.
 • Розробка складних інформаційних систем для моделювання еколого-економічних задач.

Презентація наукових досліджень

Вісник НУ "Львівська політехніка"

З 1991 року кафедра періодично видає тематичний Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика", який входить до переліку видань ВАК України, в яких друкують матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

Перейти на сайт

Конференція CADSM

З 1991 року кафедра проводить Міжнародну науково-технічну конференцію "Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці" (CADSM).

Перейти на сайт

Конференція MEMSTECH

З 2005 року кафедра проводить Міжнародну науково-технічну конференцію "Перспективні технології і методи проектування МЕМС" (MEMSTECH)

Перейти на сайт

Конференція CADMD

З 2004 року кафедра проводить українсько-польську конференцію "САПР в машинобудуванні. Проблеми впровадження та навчання".

Перейти на сайт

Основні напрямки міжнародної співпраці

 • Участь викладачів, аспірантів і студентів у міжнародних зустрічах, семінарах та конференціях.
 • Спільна підготовка проектних пропозицій для участі у міжнародних програмах та грантах.
 • Виконання міжнародних грантів і науково-дослідних проектів, проведення спільних проектних досліджень
 • Обмін студентами та проведення ознайомчої практики в провідних закордонних установах.
 • Обмін викладачами, закордонні стажування та проведення спеціалізованих лекцій провідними вітчизняними та іноземними фахівцями.
 • Підготовка та публікація наукових статей спільно з закордонними колегами.

Міжнародні освітні програми

Кафедрою укладено угоди про спільні освітні програми з такими вузами:

 • Варшавська політехніка (Польща).
 • Академія Гурнічо-Гутніча в Кракові (Польща).
 • Технічний університет в Лодзі (Польща).
 • Технічний університет у Вроцлаві (Польща).
 • Технічний університет м.Ільменау (Німечина).
 • Технічний університет м.Цвікау (Німечина).

В реалізації цих програм значна роль відводиться студентам – вони приймають безпосередню участь у виконанні наукових робіт, отримують можливість проходження практики у зарубіжних навчальних закладах, а кращі випускники-бакалаври можуть продовжити навчання в магістратурі й аспірантурі у вказаних вузах.

На кафедрі розроблена та виконується програма "International Lecturer", яка передбачає проведення спеціалізованих лекцій провідними іноземними спеціалістами та викладання лекцій в зарубіжних університетах. Для цієї програми кафедра запрошує іноземних професорів та докторів, що є провідними спеціалістами в галузі моделювання та автоматизованого проектування складних технічних об'єктів та систем. Всі лекції є відкритими та проводяться у спеціалізованих мультимедійних аудиторіях.