Національний університет "Львівська політехніка"
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра Систем Автоматизованого Проектування

Кафедра "Системи автоматизованого проектування" (САПР) створена в 1989 році як профілююча з метою підготовки інженерів за спеціальністю "Системи автоматизованого проектування" в складі радіотехнічного факультету.

З травня 2000 року завідувачем кафедри САПР є Лобур Михайло Васильович.

Територіально кафедра розташована в IV навчальному корпусі (318-324 аудиторії). В розпорядженні кафедри 5 навчальних лабораторій, оснащених сучасними комп'ютерами (107 комп'ютерів), які підключені в загально-університетську мережу з можливістю доступу до Інтернету.

Спеціальності підготовки

Навчальний процес

Вивчення комп’ютерних наук та інформаційних технологій забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців в області програмування, автоматизованого проектування, розробки складних систем. В період навчання наші студенти проходять практичну підготовку в зарубіжних вузах, приймають участь в Міжнародних проектах, виступають на наукових конференціях в Україні та за кордоном.

Нашим студентам пропонують роботу вітчизняні та європейські ІТ-компанії, проектні організації та інформаційно-технічні відділи бізнесових структур, банків, великих підприємств. Кращі випускники кафедри запрошуються на навчання в аспірантурі нашої кафедри та вузів Варшави, Кракова, Лодзі.

На кафедрі успішно функціонує аспірантура та докторантура за спеціальністю "Системи автоматизації проектувальних робіт".

Професорсько-викладацький склад кафедри

Доктори наук і професори кафедри

Презентація наукових досліджень

Вісник НУ "Львівська політехніка"

З 1991 року кафедра періодично видає тематичний Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика", який входить до переліку видань ВАК України, в яких друкують матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

Перейти на сайт

Конференція CADSM

З 1991 року кафедра проводить Міжнародну науково-технічну конференцію "Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці" (CADSM).

Перейти на сайт

Конференція MEMSTECH

З 2005 року кафедра проводить Міжнародну науково-технічну конференцію "Перспективні технології і методи проектування МЕМС" (MEMSTECH)

Перейти на сайт

Конференція CADMD

З 2004 року кафедра проводить українсько-польську конференцію "САПР в машинобудуванні. Проблеми впровадження та навчання".

Перейти на сайт