День відкритих дверей кафери САП

16 квітня 2022 о 12.00 пряма трансляція YouTube на каналі кафедри САП

День відкритих дверей - це нагода познайомити абітурієнтів із життям кафедри. Розкажемо про особливості вступу_2022 та переваги навчання на кафедрі САП. Ви зможете більше дізнатися про освітні програми, поспілкуватись з викладачами, студентами та випускниками кафедри.

Особлива увага буде приділена новій освітній програмі "Проектування та програмування інтелектуальних систем і пристроїв" та співпраці з провідними вузами Європи, а саме навчанню студентів кафедри у Кракові, Вроцлаві, Лодзі та інших містах Польщі та залученню їх до наукових проектів Європейського Союзу.

Новини кафедри САП

27.01.22 Набір статей у спеціальний випуск “Design, Simulation and New Applications of Unmanned Aerial Vehicles”

Шановні колеги! Розпочався набір статей у спеціальний випуск “Design, Simulation and New Applications of Unmanned Aerial Vehicles” (“Проектування, моделювання і нові застосування безпілотних літальних апаратів”) видавництва MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute).

Детальну інформацію про випуск читатити тут або на офіційному сайті MDPI.

12.01.22 Розклад комісій Зима-2021-2022!

Кафедра САПР проводить комісії у період 31.01.2022 - 12.02.2022.

11.12.21 XXIX Міжнародна польсько-українська конференція CADMD

9-10 грудня відбулася XXIX Міжнародна польсько-українська конференція “САПР У ПРОЕКТУВАННІ МАШИН. ВИКОНАННЯ ТА ОСВІТНІ ПИТАННЯ” під патронатом ректора Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташица професора Єжи Ліса, організована кафедрою Систем автоматизованого проектування Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій Львівської політехніки спільно з Факультетом машинобудування та робототехніки Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташица, Факультетом машинобудування Бялостоцької Політехніки та Інститутом основ машинобудування Варшавської політехніки. За результатами роботи конференції було заслухано близько тридцяти доповідей та презентацій в галузі комп'ютерних наук та інформаційних технологій проектування.

Всі новини

Національний університет "Львівська політехніка"
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра Систем Автоматизованого Проектування

Кафедру "Системи автоматизованого проектування" (САП) створено в 1989 році як профілюючу з метою підготовки інженерів за спеціальністю "Системи автоматизованого проектування" в складі радіотехнічного факультету.

З травня 2000 року завідувачем кафедри САП є Лобур Михайло Васильович.

Територіально кафедра розташована в IV навчальному корпусі (318-324 аудиторії). В розпорядженні кафедри 5 навчальних лабораторій, оснащених сучасними комп'ютерами (107 комп'ютерів), які підключені в загально-університетську мережу з можливістю доступу до Інтернету.

Бакалаврат. Вступ 2022 року

Кафедра САП оголошує вступ на бакалавра "Комп’ютерні науки"

 • 6.122.00.12 Комп'ютерні науки (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв)
 • Кваліфікація: Бакалавр із комп'ютерних наук
 • Рік вступу: 2022
 • Форма навчання: денна
 • Тривалість програми: 4 роки
 • Інститут: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
 • Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
 • Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
 • Галузь знань: Інформаційні технології
 • Особливі умови вступу: Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Детальніша інформація за посиланням: http://directory.lpnu.ua/majors/ICSIT/6.122.00.12/8/2022/ua/full

Магістратура. Вступ 2022 року

Кафедра САП оголошує вступ у магістратуру

Системне проектування

 • 8.122.00.03 Системне проектування
 • Кваліфікація: Магістр з комп'ютерних наук
 • Рік вступу: 2022
 • Форма навчання: денна
 • Тривалість програми: 1 рік і 4 місяці
 • Інститут: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
 • Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
 • Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Сьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
 • Галузь знань: Інформаційні технології
 • Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.

Детальніша інформація за посиланням: http://directory.lpnu.ua/majors/ICSIT/8.122.00.03/19/2022/ua/full

Інформаційні технології проектування

 • 8.122.00.02 Інформаційні технології проектування
 • Кваліфікація: Магістр з комп'ютерних наук
 • Рік вступу: 2022
 • Форма навчання: денна
 • Тривалість програми: 1 рік і 4 місяці
 • Інститут: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
 • Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
 • Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Сьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
 • Галузь знань: Інформаційні технології
 • Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.

Детальніша інформація за посиланням: http://directory.lpnu.ua/majors/ICSIT/8.122.00.02/19/2022/ua/full

Навчальний процес

 • Кафедра забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців в області програмування, автоматизованого проектування, розробки складних систем.
 • В період навчання наші студенти проходять практичну підготовку в зарубіжних вузах, приймають участь в Міжнародних проектах, виступають на наукових конференціях в Україні та за кордоном.
 • Нашим студентам пропонують роботу вітчизняні та європейські ІТ-компанії, проектні організації та інформаційно-технічні відділи бізнесових структур, банків, великих підприємств.
 • Кращі випускники кафедри запрошуються на навчання в аспірантурі нашої кафедри та вузів Варшави, Кракова, Лодзі.
 • На кафедрі успішно функціонує аспірантура та докторантура спеціальністю "Системи автоматизації проектувальних робіт".

Навчальна робота

На кафедрі САП студенти вивчають такі технології:

 • Високорівневі мови програмування: С#, Objective-C, Java, Python.
 • Низькорівневі мови програмування: С, Assembler.
 • Мови Веб-технологій: HTML, XML, JavaScript, PHP.
 • Структуровані та неструктуровані БД: MySQL, Microsoft SQL Server.
 • Системи комп'ютерного моделювання: LabView, Matlab, MathCAD, UML.
 • Фреймворки організації розподілених обчислень: Spark, CLUTO.
 • Мережні засоби: протоколи моделі OSI, архітектури мережних систем.
 • Інструментальні засоби та технології: AutoCad, Autodesk 3ds Max, SolidWorks, Abaqus, Intelasence, Comsol, Ansys, Powersshape, Mathcad, Matlab, Компас.
 • Апаратні обчислювальні платформи на базі Arduino, Raspberry Pi.
 • Операційні середовища: Windows, Linux, Android, IOS.
 • Інструментальні засоби обробки графіки: Photoshop, Corel Draw.

Працевлаштування випускників

Наші випускники можуть працювати:

 • інженерами – програмістами
 • конструкторами комп'ютерних систем
 • аналітиками з комп'ютерних комунікацій
 • фахівцями з проектування мікро-електромеханічних та робототехнічних систем та пристроїв
 • локалізаторами програмного забезпечення
 • розробниками програмного забезпечення для програмно-апаратних та вбудованих систем
 • адміністраторами баз даних
 • веб-дизайнерами
 • дизайнерами інтерфейсу користувача
 • верифікаторами, валідаторами

Професорсько-викладацький склад кафедри

Доктори наук і професори кафедри

Наукова робота

На кафедрі САП проводяться дослідження з таких напрямків:

 • Автоматизація конструкторського проектування мікроелектронних пристроїв.
 • Проектування та моделювання елементів інтегральних мікроелектромеханічних систем і розробка системи для їх проектування.
 • Автоматизація проектування складних організаційних систем, розробка алгоритмів та програмних систем для робототехнічних пристроїв.
 • Розробка складних інформаційних систем для моделювання еколого-економічних задач.

Презентація наукових досліджень

Науковий журнал «Computer Design Systems. Theory and Practice»

Науковий журнал Національного університету «Львівська політехніка» «Computer Design Systems. Theory and Practice» виходить раз на рік, починаючи з 2019 року. Журнал є правонаступником збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика»

Науковий журнал висвітлює результати теорії та практики моделювання складних об’єктів, процесів та систем, а також розробки та використання програмного забезпечення для автоматизованого проектування.

Перейти на сайт

Вісник НУ "Львівська політехніка"

З 1991 року кафедра періодично видає тематичний Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика", який входить до переліку видань ВАК України, в яких друкують матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

Перейти на сайт

Конференція CADSM

З 1991 року кафедра проводить Міжнародну науково-технічну конференцію "Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці" (CADSM).

Перейти на сайт

Конференція MEMSTECH

З 2005 року кафедра проводить Міжнародну науково-технічну конференцію "Перспективні технології і методи проектування МЕМС" (MEMSTECH)

Перейти на сайт

Конференція CADMD

З 2004 року кафедра проводить українсько-польську конференцію "САПР в машинобудуванні. Проблеми впровадження та навчання".

Перейти на сайт

Основні напрямки міжнародної співпраці

 • Участь викладачів, аспірантів і студентів у міжнародних зустрічах, семінарах та конференціях.
 • Спільна підготовка проектних пропозицій для участі у міжнародних програмах та грантах.
 • Виконання міжнародних грантів і науково-дослідних проектів, проведення спільних проектних досліджень
 • Обмін студентами та проведення ознайомчої практики в провідних закордонних установах.
 • Обмін викладачами, закордонні стажування та проведення спеціалізованих лекцій провідними вітчизняними та іноземними фахівцями.
 • Підготовка та публікація наукових статей спільно з закордонними колегами.

Міжнародні освітні програми

Кафедрою укладено угоди про спільні освітні програми з такими вузами:

 • Варшавська політехніка (Польща).
 • Академія Гурнічо-Гутніча в Кракові (Польща).
 • Технічний університет в Лодзі (Польща).
 • Технічний університет у Вроцлаві (Польща).
 • Технічний університет м.Ільменау (Німечина).
 • Технічний університет м.Цвікау (Німечина).

В реалізації цих програм значна роль відводиться студентам – вони приймають безпосередню участь у виконанні наукових робіт, отримують можливість проходження практики у зарубіжних навчальних закладах, а кращі випускники-бакалаври можуть продовжити навчання в магістратурі й аспірантурі у вказаних вузах.

На кафедрі розроблена та виконується програма "International Lecturer", яка передбачає проведення спеціалізованих лекцій провідними іноземними спеціалістами та викладання лекцій в зарубіжних університетах. Для цієї програми кафедра запрошує іноземних професорів та докторів, що є провідними спеціалістами в галузі моделювання та автоматизованого проектування складних технічних об'єктів та систем. Всі лекції є відкритими та проводяться у спеціалізованих мультимедійних аудиторіях.