Аспірантура

На кафедрі успішно функціонує аспірантура та докторантура за спеціальністями

Право керування аспірантами мають:

Лобур Михайло Васильович
Лобур Михайло Васильович
Ковела Сергій Іванович
2000 р. Кандидатська дисертація. 05.13.12 - Автоматизація проектувальних робіт.
"Методи захисту та підтримки цілісності інформаційного забезпечення САПР".
Лау Габрієлє
2005 р. Кандидатська дисертація. 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи
"Розробка завадостійких методів ідентифікації кольору при обробці зображень у вбудованих системах розпізнавання"
Свірідова Тетяна Валеріївна
2006 р. Кандидатська дисертація. 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи
"Математичні моделі мікрорезонаторів електростатичного типу для вбудованих систем"
Райд Фатхі Різігалла Сахавне
2006 р. Кандидатська дисертація. 05.13.13 - Обчислювальні машини, системи та мережі
"Розробка методів і комп’ютерних засобів ідентифікації особи за зображенням долоні людини в системах контролю доступу"
Фаді Талал Ахмед Аль-Келані
2006 р. Кандидатська дисертація. 05.13.13 - Обчислювальні машини, системи та мережі
"Методи і алгоритми опрацювання і компресії мовних сигналів та їх реалізація в комп’ютерних системах"
Зубков Анатолій Миколайович
2007 р. Докторська дисертація. 05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи.
Спецтема
Денисюк Павло Юрійович
2008 р. Кандидатська дисертація. 05.13.12 - Автоматизація проектувальних робіт
"Інформаційне та математичне забезпечення САПР гідравлічних мікроелектромеханічних систем"
Заяць Василь Михайлович
2008 р. Докторська дисертація. 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи
"Дискретні моделі коливних систем та методи аналізу їх динаміки"
Марікуца Уляна Богданівна
2009 р. Кандидатська дисертація. 05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти
"Інформаційно-вимірювальна система для оперативного виявлення отруйних хімічних речовин у повітряному середовищі"
Теслюк Василь Миколайович
2009 р. Докторська дисертація. 05.13.06 – Інформаційні технології
"Інформаційні технології аналізу та синтезу мікроелектромеханічних систем"
Головатий Андрій Ігорович
2009 р. Кандидатська дисертація. 05.13.12 - Автоматизація проектувальних робіт
"Автоматизація проектування мікроелектромеханічних вузлів кутової швидкості"
Лебедєва Ольга Олександрівна
2010 р. Кандидатська дисертація. 05.13.12 - Автоматизація проектувальних робіт
"Моделі та методи побудови середовища колективного проектування для гетерогенних САПР"
Білаль Раді А’Ггель Аль-Забі
2010 р. Кандидатська дисертація. 05.13.12 - Автоматизація проектувальних робіт
"Рішення задач функціональної компоновки і верифікації при проектуванні конструктивів цифрової апаратури"
Кривий Ростислав Зіновійович
2010 р. Кандидатська дисертація. 05.13.12 - Автоматизація проектувальних робіт
"Розроблення і використання генетичних алгоритмів для розв’язання задач САПР розкрою плоских заготовок"Кособуцький Петро Сидорович
Кособуцький Петро Сидорович
Каркульовська Мар'яна Савівна
2004р. Кандидатська дисертація. 01.04.18 - Фізика і хімія поверхні
"Розробка методу обробки інтерферограф Фабрі-Перо для визначення параметрів плоско паралельних плівкових структур"
Моргуліс Алла, США
2006 р. Кандидатська дисертація. Спеціальність 01.04.18 - Фізика і хімія поверхні
"Визначення параметрів плівково-поверхневих структур методом обвідних спектрів"
Кушнір Олег Павлович
2011р. Кандидатська дисертація. Спеціальність 01.04.05 - Оптика, лазерна фізика
"Псевдобрюстерівське просвітлення плоско паралельних структур оптичних фільтрів"
Яворський Назар Борисович
2016 р. Кандидатська дисертація. 05.13.12 - системи автоматизації проектувальних робіт
"Моделі та методи проектування композиційних матеріалів з врахуванням теплофізичних характеристик"Теслюк Василь Миколайович
Теслюк Василь Миколайович
Тарік (Мох'д Тайсір) Алі Аль Омарі
2010р. Кандидатська дисертація. 05.13.06. - Інформаційні технології
"Методи і засоби аналізу та синтезу акустичних елементів мікроелектромеханічних систем"
Загарюк Роман Вікторович
2010р. Кандидатська дисертація. Спеціальність 05.13.12. - Системи автоматизації проектувальних робіт
"Математичні моделі та методи для автоматизованого проектування інтегральних акселерометрів"
Хамза Алі Юсеф Альшавабкех
2011р. Кандидатська дисертація. 05.13.06. - Інформаційні технології
"Автоматизація структурного синтезу мікроелектромеханічних систем та аналіз їх динаміки"
Зелінський Андрій Ярославович
2012р. Кандидатська дисертація. 05.13.12. - Системи автоматизації проектувальних робіт
"Інформаційне та програмне забезпечення структурного синтезу мікроелектромеханічних систем"
Пукач Андрій Ігорович
2013р. Кандидатська дисертація. 5.13.05
Методи та компоненти комп'ютерної системи автоматичного контролю резистивних параметрів мікроелектромеханічних систем
Харченко Л. Є.
2015р. Кандидатська дисертація. 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт.
Математичне і програмне забезпечення автоматизованого проектування надземних ділянок магістральних трубопроводів.
Матвійків Т. М.
2016р. Кандидатська дисертація. 05.13.06 – інформаційні технології.
Інформаційні технології усунення ударів та вібрацій в похило-скерованому бурінні.
Береговський В.В.
2017р. Кандидатська дисертація. 05.13.06 – інформаційні технології.
Математичне та програмне забезпечення автоматизованого проектування систем “інтелектуального будинку”.
Борейко О.Ю.
2018р. Кандидатська дисертація. 05.13.06 – інформаційні технології.
Інформаційна технологія опрацювання параметрів пасажиропотоків громадського транспорту.Тимощук Павло Володимирович
Тимощук Павло Володимирович

Поточні аспіранти

Шатний Сергій, четвертий рік навчання, тема дисертації: "Нейромережева інформаційна технологія обробки біомедичних сигналів".

Андрій Гурський, другий рік навчання, тема дисертації: “Дослідження методів ідентифікації та розпізнавання рухомих об’єктів”.

Тарас Петрук, другий рік навчання, тема дисертації: “Дослідження методів машинного навчання для проектування інтелектуальної системи розпізнавання образів”.