Головатий Андрій Ігорович

Головатий Андрій Ігорович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри САПР

E-mail: aholovatyy(at)nltu.edu.ua

Освіта

 • Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, факультет електронних апаратів і комп’ютерних систем, напрям “Комп’ютерні науки”. 2000 - 2005
 • Аспірантура при кафедрі САПР, НУ “Львівська політехніка”. 2005 - 2009
 • Кандидатська дисертація на тему “Автоматизація проектування мікроелектромеханічних давачів кутової швидкості” за спеціальністю 05.13.12 – “Системи автоматизації проектувальних робіт”. 2009

Професійна діяльність:

 • 2010 - 2015 – старший викладач кафедри програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
 • 2015 - теперішній час – доцент кафедри САПР НУ “Львівська політехніка”.

Наукові інтереси:

VHDL-AMS, Verilog-AMS, MATLAB/Simulink моделювання складних гетерогенних систем; автоматизація проектування мікроелектромеханічних систем та інтегральних схем; прикладне застосування МЕМС пристроїв в інтелектуальних системах; проектування та програмування вбудованих систем реального часу; розробка програмного забезпечення для мобільних пристроїв.

Основні публікації:

 1. Навчальний посібник з дисципліни "STMicroelectronics – мікропроцесорні технології для управління технічними об'єктами". А. Головатий. STMicroelectronics – мікропроцесорні технології для управління технічними об'єктами. Теорія і лаборатоний практикум. / А. Головатий. – Тернопіль: Видавництво ТНТУ імені Івана Пулюя, 2011. – 97 с.
 2. Навчальний посібник з дисципліни "Чисельні методи в програмній інженерії" М. Петрик, А. Головатий. Чисельні методи в програмній інженерії (моделі та прикладні крайові задачі для диференціальних рівнянь у частинних похідних). Навчальнй посібник. Теорія і лаборатоний практикум. / М. Петрик, А. Головатий. – Тернопіль: Видавництво ТНТУ імені Івана Пулюя, 2011. – 56 с.
 3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни "Чисельні методи в програмній інженерії" для студентів напряму підготовки 6.050103 – Програмна інженерія. / Уклад.: А.І. Головатий - Тернопіль: ТНТУ 2011 - 22 с.
 4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни "Менеджмент проектів програмного забезпечення" для студентів напряму підготовки 6.050103 – Програмна інженерія. / Уклад.: А.І. Головатий - Тернопіль: ТНТУ 2011 - 18 с.
 5. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни "STMicroelectronics – мікропроцесорні технології для управління технічними об'єктами" для студентів напряму підготовки 6.050103 – Програмна інженерія. / Уклад.: А.І. Головатий - Тернопіль: ТНТУ 2011 - 18 с.
 6. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни "Програмне забезпечення систем реального часу" для студентів напряму підготовки 6.050103 – Програмна інженерія. / Уклад.: А.І. Головатий - Тернопіль: ТНТУ 2011 - 18 с.
 7. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни "Професійна практика програмної інженерії" для студентів напряму підготовки 6.050103 – Програмна інженерія. / Уклад.: А.І. Головатий - Тернопіль: ТНТУ 2011 - 24 с.
 8. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни "Групова динаміка і комунікації" для студентів напряму підготовки 6.050103 – Програмна інженерія. / Уклад.: А.І. Головатий - Тернопіль: ТНТУ 2011 - 20 с.
 9. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни "Комп'ютерна дискретна математика" для студентів напряму підготовки 6.050103 – Програмна інженерія. / Уклад.: А.І. Головатий - Тернопіль: ТНТУ 2011 - 22 с.
 10. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів з дисципліни "Проектний практикум" для студентів напряму підготовки 6.050103 – Програмна інженерія. / Уклад.: А.І. Головатий - Тернопіль: ТНТУ 2011 - 18 с.
 11. Методичні вказівки для виконання розділу дипломної роботи щодо техніко-економічного обґрунтування вибору проектного рішення розробки та оцінки якості програмного забезпечення / Упор. Петрик М.Р., Кінах Я.І., Головатий А.І., Рогатинська Л.Р. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. І. Пулюя. – 2012. – 34 с.
 1. Holovatyy A., Teslyuk V., Panchak R., Koshurets S.. Mathematical modelling and simulation of the mechanical component of the fully differential capacitive mems accelerometer using matlab/simulink environment // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", 2015, № 828. - 2016. - P. 20-26.
 2. Andriy Holovatyy, Vasyl Teslyuk, Mykhaylo Lobur, Michal Szermer, Cezary Maj. Mask Layout Design of Single- and Double-Arm Electrothermal Microactuators // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). - 2016. - P. 28-30. (SciVerse SCOPUS).
 1. А.І. Головатий, В.М. Теслюк, А.Я. Зелінський. Математична модель п'єзорезистивного мікродавача тиску для компонентного рівня проектування // Зб. наук.-техн. пр.: Нау-ковий Вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.01. – С. 374 – 381. IndexCopernicusз 2013 р. (ICV 2013: 4.38), Google-Scholar
 2. A. Holovatyy, V. Teslyuk, R. Kryvyy. VHDL-Ams Model of the Integrated Membrane Micro-Accelerometer with Delta -Sigma (??) Analog-To-Digital Converter for Schematic Design Level // Econtechmod : an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Lublin ; Rzeszow, 2014. – Volum 3, number 2. – P. 65 – 70. [IndexCopernicus]
 3. A. Holovatyy. VHDL-AMS Model of MEMS Capacitive Accelerometer with Delta-Sigma A/D Converter for Behavioral Level Design // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці : матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л. : Вежа і Ко, 2015 – C.313-315- Парал.тит.арк.англ.
 4. A. Holovatyy, V. Teslyuk. Verilog-AMS model of mechanical component of integrated angular velocity microsensor for schematic design level // ХVI Міжнародна конференція "Обчислювальні проблеми електротехніки" – "Computational Problems of Electrical Engineering" (СРЕЕ) / Національний Університет "Львівська Політехніка", 2015 - C. 3.
 5. A. Holovatyy, T. Teslyuk*, M. Lobur. VHDL-AMS Model of Delta-Sigma (??) Modulator for A/D Converter in MEMS Interface Circuit // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дванадцятої міжнар. конф. MEMSTECH 2015, 2-6 вересеня 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.51- 52-Парал.тит.арк.англ.
 1. A. Holovatyy, V. Teslyuk, M. Lobur. Verilog – ams model of comb-drive sensing element of integrated capacitive microaccelerometer for behavioral level of computer aid design. //Econtechmod. An international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Vol. 3, No. 4. Lublin-Rzeszow, 2014. – P. 49 – 53.
 2. А. Головатий. Використання апаратно-обчислювальної платформи ARDUINO у вивченні основ програмування вбудованих систем для студентів напряму підготовки "програмна інженерія"/ А. Головатий. – Матеріали IV науково-технічної конференції "Інформаційні моделі, системи та технології", Тернопіль, 2014. – C. 36.
 3. Andriy Holovatyy, Mykhaylo Lobur, Vasyl Teslyuk. VHDL-AMS Model of Single-Axis Piezoresistive MEMS Accelerometer for Behavioral Design Level. / A. Holovatyy, M. Lobur, V. Teslyuk // MEMSTECH'2014. The Хth International Conference Perspective Technologies And Methods In Mems Design. – 2014. – pp. 51-52.
 4. Andriy Holovatyy, Mykhaylo Lobur, Vasyl Teslyuk. MATLAB-Simulink Model of Mechanical Component of Fully Differential Capacitive MEMS Accelerometer. / A. Holovatyy, M. Lobur, V. Teslyuk // MEMSTECH'2014. The Хth International Conference Perspective Technologies And Methods In Mems Design. – 2014. – pp. 32.
 1. Головатий А., Лобур М. VHDL-AMS модель електротеплового мікроактюатора для функціонально-логічного рівня проектування. / А. Головатий, М. Лобур // Вісник НУ "Львівська політехніка" – серія: "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" – 2013. – №751. – C. 236 - 244.
 2. Головатий А., Теслюк В., Лобур М. Розробка VHDL-AMS моделі інтегрального мікроакселерометра із сігма-дельта (??) керуванням (Andriy Holovatyy, Vasyl Teslyuk, Mykhaylo Lobur. "Development of VHDL-AMS model of integrated microaccelerometer with sigma-delta (??) control") / А. Головатий, В. Теслюк, М. Лобур // Вісник НУ "Львівська політехніка" - серія "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2013. - №748. – С. 66 - 73.
 3. Andriy Holovatyy, Mykhaylo Lobur, Vasyl Teslyuk. Verilog-AMS Model of MEMS Capacitive Comb-Drive Accelerometer for Behavioral Level of Computer-Aided Design. / A. Holovatyy, M. Lobur // CADSM'2013 12th International Conference The Experience Of Designing And Application Of Cad Systems In Microelectronics – 2013. – 3 pp.
 4. Andriy Holovatyy, Mykhaylo Lobur, Vasyl Teslyuk. Modeling and Simulation of Integrated Angular Velocity Microsensor. / A. Holovatyy, M. Lobur // CADSM'2013 12th International Conference The Experience Of Designing And Application Of Cad Systems In Microelectronics. – 2013. – 5 pp.
 5. Holovatyy Andriy, Lobur Mykhaylo, Teslyuk Vasyl. Development of Behavioral Model of Mechanical Module of Integrated Angular Velocity Microsensor using Verilog-AMS. / A. Holovatyy, M. Lobur, V. Teslyuk // MEMSTECH'2013. The IХth International Conference Perspective Technologies And Methods In Mems Design. – 2013. – 5 pp.
 6. Holovatyy Andriy, Lobur Mykhaylo, Kryvyy Rostyslav. Modeling and Behavioral Simulation of Electro-Thermal Microactuator using VHDL-AMS. / A. Holovatyy, M. Lobur, R. Kryvyy // MEMSTECH'2013. The IХth International Conference Perspective Technologies And Methods In Mems Design. – 2013. – 5 pp.
 7. Kryvyy Rostyslav, Tkachenko Serhiy, Panchak Roman, Karkuljovskyy Volodymyr, Holovatyy Andriy. Determining the Optimal Routes in Territorial Separated Points Using Genetic Algorithms. / R. Kryvyy, S. Tkachenko, R. Panchak, V. Karkuljovskyy, A. Holovatyy // MEMSTECH'2013. The IХth International Conference Perspective Technologies And Methods In Mems Design. – 2013. – 5 pp.
 8. А. Головатий. Розробка алгоритму роботи та програмного забезпечення пристрою економного управління нагрівачем з захистом від перенапруги і замерзання на AVR - мікроконтролері. / А. Головатий. – Програма Третьої науково-технічної конференції "Інформаційні моделі, системи та технології", Тернопіль, 2013. – 1 с.
 1. Головатий А., Б. Артюшенко Б. Математична модель для дослідження технічних характеристик інтегрального мікросенсора кутової швидкості. / А. Головатий, Б. Артюшенко // Вісник Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя. – 2012. – Том 4. – С. 191 - 201.
 2. Лобур М., Головатий А. Розробка макропараметричного методу інтеграції гетерогенних САПР і структури підсистеми автоматизованого проектування для МЕМС сенсорів параметрів руху (Holovatyy A. Development of macro-parametric method for integration of heterogeneous CAD systems and structure of integrated computer-aided design subsystem for MEMS motion sensors) / М. Лобур, А. Головатий // Вісник НУ "Львівська політехніка" – серія: "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика." – 2012. – №747. – С. 87 - 93.
 3. А. Головатий. Огляд програмного забезпечення Intel Parallel Studio – інструменту розробки розпаралелених програм / А. Головатий. – Друга науково-технічна конференція "Інформаційні моделі, системи та технології", Тернопіль, 2012. – 1 с..
 4. А. Головатий, Р. Капаціла. Призначення програмного модуля Intel Parallel Amplifier пакету Intel Parallel Studio / А. Головатий, Р. Капаціла. – Друга науково-технічна конференція "Інформаційні моделі, системи та технології", Тернопіль, 2012. – 1 с..
 5. А. Головатий, Р. Капаціла. Огляд програмних модулів Intel Parallel Advisor і Intel Parallel Composer пакету Intel Parallel Studio. / А. Головатий, Р. Капаціла. – Друга науково-технічна конференція "Інформаційні моделі, системи та технології", Тернопіль, 2012. – 1 с..
 6. А. Головатий, Л. Рогатинська. Призначення програмного модуля Intel Parallel Inspector пакету Intel Parallel Studio. / А. Головатий, Л. Рогатинська. – Друга науково-технічна конференція "Інформаційні моделі, системи та технології", Тернопіль, 2012. – 1 с..
 7. Andriy Holovatyy. Teaching of object-oriented programming for foreign students. / А. Головатий. – Всеукраїнська науково-методичної конференції. Актуальні питання організації навчання іноземних громадян у технічних вищих навчальних закладах України, ", Тернопіль, 2012. – 3 с..
 8. Andriy Holovatyy. Using software development tools for professional preparation of foreign students. / А. Головатий. – Всеукраїнська науково-методичної конференції. Актуальні питання організації навчання іноземних громадян у технічних вищих навчальних закладах України, ", Тернопіль, 2012. – 1 с..
 9. А. Головатий. Розробка метеостанції на AVR – мікроконтролері. / Головатий А. – XVI наукова конференція Тернопільського національного технічного універистету імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2012 – 1 с.
 1. А. Головатий. Розробка VHDL-AMS моделі мікромеханічної складової MEMS сенсора кутової швидкості. // Матеріали першої науково-технічної конференції "Інформаційні моделі, системи та технології", С. 54, Тернопіль, 2011.
 2. А. Головатий. Розробка програмного забезпечення енергозберігаючої системи охолодження на AVR мікроконтролері. // А. Головатий, Л. Рогатинська, Матеріали першої науково-технічної конференції "Інформаційні моделі, системи та технології", С. 55, Тернопіль, 2011.
 3. А. Головатий. Огляд програмного забезпечення CoventorWare для проектування і моделювання MEMS // А. Головатий, Л. Рогатинська, Матеріали першої науково-технічної конференції "Інформаційні моделі, системи та технології", С. 56, Тернопіль, 2011.
 1. Артюшенко Б.А., Ільяшенко М.Б., Головатий А.І. Визначення впливу відхилень антени на характеристики діаграми напрямленості методом паралельного аналізу граней. / Б.А. Артюшенко, М.Б. Іляшенко, А.І. Головатий // Запорізький національний технічний університет. Науковий журнал: Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2010. – №2(23). – С. 16 - 20.
 2. Holovatyy Andriy, Lobur Mykhaylo, Ihor Motyka. Development of Mathematical Model of Spring Suspension System for Microelectromechanical Angular Velocity Sensor (MEMS Gyroscope). / A. Holovatyy, M. Lobur, I. Motyka // MEMSTECH'2010. The VI-th International Conference Perspective Technologies And Methods In Mems Design. – 2010. – 4 pp.
 3. Holovatyy Andriy, Lobur Mykhaylo, Mazur Vitaliy, Lobur Maryan. Development of Macroparametric Exchange Method for Heterogeneous CAD and Structure of Integrated Design Environment for MEMS Gyroscopes. / A. Holovatyy, M. Lobur, V. Mazur, M. Lobur // MEMSTECH'2010. The VIth International Conference Perspective Technologies And Methods In Mems Design. – 2010. – 2 pp.
 1. А. Головатий. Моделювання впливу коливань кутової швидкості і температури на динамічні характеристики мікромеханічного гіроскопа камертонного типу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, 2008. – №629. – С. 58-65.
 2. А. Головатий. Розрахунок та конструювання пружних систем мікроелектромеханічних (МЕМС) гіроскопів // Науковий журнал Вісник Тернопільського державного технічного університету, Том 13. №4, - Тернопіль, 2008. – С. 24-30.
 3. Головатий А.І., Лобур М.В., Новіцький Я.М.. Визначення оптимальних конструктивних параметрів мікроелектромеханічної системи залежно від його технічних характеристик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – Львів, 2008. –№613. – С. 93-100.
 4. М.В. Лобур, А.І. Головатий. Розробка моделі для автоматизованого проектування МЕМС давача кутової швидкості засобами VHDL-AMS // Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2008. – Випуск 46. – С. 115 – 122.
 5. Головатий А.І., Новіцький Я.М.. Визначення впливу паразитних коливань на конструктивні параметри МЕМС гіроскопів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – Львів, 2008. -№614. – С. 68-76.
 6. Головатий А. Розроблення VHDL-AMS моделі мікромеханічного z-осьового гіроскопа на карданному підвісі для схемотехнічного рівня проектування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, 2008. -№616. – С. 54-60.
 7. Holovatyy A., Lobur M., Teslyuk V. Determination of parasitic oscillations effect on constructive parameters of MEMS gyroscopes // Proc. of the XVI Ukrainian-Polish Conference on "CAD in Machinery Design. Implementation and Education Problems."(CADMD'2008). –Lviv, 2008. – P. 47-55.
 8. Holovatyy A.. Simulation of dynamic characteristics of micromechanical gyroscope with temperature effect // Proc. of the XVI Ukrainian-Polish Conference on "CAD in Machinery Design. Implementation and Education Problems."(CADMD'2008). –Lviv, 2008. – P. 66-70.
 9. Holovatyy A., Lobur M., Teslyuk V.. VHDL-AMS Model of MEMS Tuning Fork Gyroscope for the Schematic Level of Computer-Aided Design // Proc. of the IVth International Conference of Young Scientists. "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design". (MEMSTECH'2008). – Lviv – Polyana, 2008. – P. 138-141.
 10. Holovatyy A., Lobur M., Bobalo S. Modeling and analysis of technical characteristics of micromechanical Z-axis gimbaled gyroscope using VHDL-AMS // Proc. of the IVth International Conference of Young Scientists. "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design". (MEMSTECH'2008). – Lviv – Polyana, 2008. – P. 72 – 75.
 11. Lobur M., Holovatyy A. Creation of design algorithm of working elements of micromechanical gyroscopes // Proc. of the IVth International Conference of Young Scientists. "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design". (MEMSTECH'2008). – Lviv – Polyana, 2008. – P. 49-53.
 1. А. Головатий. Розрахунок і конструювання робочих органів мікроелектромеханічних гіроскопів (давачів кутових швидкостей) // Науковий журнал Вісник Тернопільського державного технічного університету, Том 12. №4, - Тернопіль, 2007. – С. 20-26.
 2. Lobur M., Holovatyy A. Research of influence of materials properties on resonance frequencies of micromechanical tuning fork gyroscope // Proc. of the IVth International Conference of Young Scientists. "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design". (MEMSTECH'2007). – Lviv – Polyana, 2007. – P. 115 – 117.
 3. Pereyma M., Teslyuk V., Holovatyy A. Approaches for power output increasing of the vibration-based energy harvesting device // (CADSM'2007).
 1. Lobur M., Antonyuk V., Holovatyy A., Rackul P. Perspectives of using embedded systems of microelectronics and micromechanics in the applied tasks of moving objects navigation // Proc. of the IVth International Conference of Young Scientists. "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design". (MEMSTECH'2006). – Lviv – Polyana, 2006. – P. 107 – 110.
 2. Teslyuk V., Zaharyuk R., Romanyuk A., Holovatyy A.. Research of output mechanical parameters of the capacitive microaccelerometer construction // Proc. of the IVth International Conference of Young Scientists. "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design". (MEMSTECH'2006). – Lviv – Polyana, 2006. – P. 113.