Іванців Роман-Андрій Дмитрович

Іванців Роман-Андрій Дмитрович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри САПР

E-mail: Roman.D.Ivantsiv@lpnu.ua

Освіта

 • Львівський політехнічний інститут. 1961-1966
 • Кандидатська дисертація "Оценка характеристик и построение функционально-преобразующих элементов устройств контроля с непрерывными входными сигналами в системах управления". 1991

Нагороди:

Медалі «За доблестный труд», «Ветеран труда».

Нагрудні знаки "Изобретатель СССР", "Почетный радист".

Професійна діяльність:

 • 1966 - 2002 - старший науковий співробітник Львівського науково-дослідного радіотехнічного інститута.
 • 2002 - теперішній час - доцент кафедри САПР.

Наукові інтереси:

Елементи і пристрої обчислювальної техніки і систем управління.

Основні публікації:

 1. Khanas Y., Ivantsiv R. Determination of compatibility and efficiency of numerical matrix transformation algorithms // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2019. – 2018: № 908. – С. 7–10. (Ханас Ю. Ю.).
 1. Ігнатович А. О., Іванців Р. Д., Павич Н. Я. Критерій оцінювання ефективності компонентів безпеки комп'ютерних систем // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі. – 2018. – № 881. – С. 48–54.
 2. Metelskyi V., Ivantsiv R. Research of algorithms impmlementing environment by means of visual programming // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2017. – № 882. – С. 64–69.
 3. Khanas Yuriy, Ivantsiv Roman-andriy, Litvinko S. The algorithm for minimizing matrices in the given direction of reduction and the rules for their restoration // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2017. – № 882. – С. 12–17.
 4. Khanas Y., Ivantsiv R. Improvement of the method of transformation of numerical matrices by algorithm of their balancing // САПР у проектуванні машин. Задачі впровадження та навчання : матеріали XXVI Міжнародної українсько-польської науково-технічної конференції, 19–20 жовтня 2018 р., Львів, Україна. – 2018. – P. 78–81.
 1. Khanas Y., Ivantsiv R. Finding ways and means of optimizing algoritms of transformation numerical matrices // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика: [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України; голова Ред.-видавн. ради Н.І. Чухрай; [відп. ред. М.В. Лобур]. – 2016. – № 859. – P.31–35.
 1. Ivantsiv R., Khanas Y. Development of algorithm transformation matrices by their reduction // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", 2015, № 828. - 2016. - P. 48-52.
 2. Лобур М.В., Іванців Р.Д., Колесник К.К., Ханас Ю.Ю. Розроблення алгоритму скорочення матрицьв залежності від їх розміру та вміісту // Науково-технічний журнал "Технология приборостроения", №2, 2015, Харків, Україна,. - 2016. - C. 29-31.
 3. Teslyuk V., Beregovska C., Pukach A., Ivantsiv R. Automation of determining the range of values for MEMS resistive parameters // ECONTECHMOD: An International Quarterly Journal on Economics in Technology, New Technologies and Modelling Processes. - 2016. - Vol.5, № 2. - P. 101-108. (Index Copernicus International).
 4. Yuriy Khanas, Roman-Andriy Ivantsiv. Application Mirroring of Matrices to Prevent Excessive Reduction // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). - 2016. - P. 143-145. (SciVerse SCOPUS).
 5. Andriy Maherovsky, O.Kurko, Roman Ivantsiv, Danylo Vivchar. Research Block Ciphers Based on Matrix Transformations // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). - 2016. - P. 202-204. (SciVerse SCOPUS).
 1. B. Dupak, M. Lobur, R. Ivanciv. Development Model of Research Sample Surface with Piezoresistive Deflection Registration of Cantilever Beam // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.60-62-Парал.тит.арк.англ.
 2. R. Ivanciv, Y. Khanas. Methods of information security based cryptographic transformations matrix Noiseimmunity // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці : матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л. : Вежа і Ко, 2015 – C.218-220- Парал.тит.арк.англ.
 3. R. Ivantsiv, V. Teslyuk, A. Lozynskyi. Research automated technologies POS // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання: матеріали XXIII Міжнародної Українсько-польської конференції CADMD2015, 9-10 жовтня 2015., Бохніа, Польща /Л.: Видавництво Варшавської політехніки, 2015 – С.39-40.
 1. Ivanciv Roman-Andriy, Khanas Yuriy. Improving the Accuracy and Speed Meters DC and AC Currents // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"- Л.: Вежа і Ко, 2014 - C.71-Парал.тит.арк.англ.
 2. Ivanciv Roman-Andriy, Khanas Yuriy. Investigation of the Stability Parameter of Active Filters of High Quality Factor // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"- Л.: Вежа і Ко, 2014 - C.72-73-Парал.тит.арк.англ.
 3. Лозинський А.Я., Маркелов О.Е., Іванців Р.-А.Д. Фактори впливу на параметри людино-технічних, людино-інформаційних комплексів // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології:матеріали ІV Всеукр. школи-семінару молодих вчен. і студ. (АСІТ' 2014), 16-17 трав. 2014, Тернопіль, Україна/М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т, Ф-т комп'ютер. інформ. технологій, Асоц. фахівців комп'ютер. інформ. технологій, -Тернопіль., 2014.-С. 177-178.- Бібліогр.: 2 назв- ISBN: 978-966-654-343-4
 4. Roman-Andriy Ivantsiv, Khanas Yuriy. Research Methods And Actions For The Transformation Matrix Arrays // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту "Львів. політехніка", 2014- С.166-172-Парал.тит.арк.англ.
 5. Roman-Andriy Ivantsiv, Khanas Yuriy. Analysis Of The Transformation Matrix Key-Based Cryptographic Algorithm DES // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту "Львів. політехніка", 2014- С.175-185-Парал.тит.арк.англ.
 6. Bohdan Dupak, Mykhajlo Lobur, Roman Ivantsiv, Petro Kosobutskyy. The Analysis of Distorting Effects in Atomic Force Microscopy Based on Cantilever of Mechanical Type // Journal Machine Dynamics Research.-Poland, Warsaw University of Technology- 2013- Vol.3, No. 2-P.24-28.
 1. Andrii Pukach, Vasyl Teslyuk, Roman-Andriy Ivantsiv, Pavlo Denysyuk. Development of MEMS resistive parameters automatic control specialized computer system // Досвід розробка і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали тринадцятої міжнар. конф. CADSM 2013, 19-23 лютого 2013, Поляна, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л.: Вежа і Ко, 2013. - C.438.
 2. Pukach A., Teslyuk V., Ivantsiv R. A., Komada P. Method and means of measuring small quantities of electrical resistance / // Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Zrodowiska. - 2012. - Zeszyt 4b. - P.14 - 16.
 3. Bohdan Dupak, Mykhajlo Lobur, Roman Ivantsiv, Petro Kosobutskyy. Analysis of the distorting effects of atomic force microscopy / // САПР в машинобудуванні: матеріали двадцять першої міжнар. конф. CADMD2013, 11-12 жовтня 2013, Ланцут, Польща / В.: Видавництво Варшавської політехніки, 2013. - C.11-12.
 4. Пукач А., Теслюк В., Іванців P.-А., Лобур М. Розроблення методу визначення діапазону значень величини вимірюваного електричного опору. // Комп'ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] відп. ред. Ю. М. Рашкевич. - Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2012. - С.227-231. - Вісник Нац. ун-т "Львів. політехніка"; № 744.
 5. Пукач А.І., Теслюк В.М., Іванців Р.-А.Д. Розроблення спеціалізованої компютерної системи для автоматичного контролю величини резистивних параметрів мікроелектромеханічних систем [ зб. наук. пр.] відп.ред. В.Ф.Євдокімов.- Л.: вид-во ПП "Сист.технол.інформ.послуги", 2012. - С.197-202.- Збірник ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України. - Київ, 2012, Вип. 65.
 1. Пукач А., Теслюк В., Іванців Р.-А., Загарюк Р. Розроблення схемної моделі системи вимірювання та аналізу теплового портрету інтегральних пристроїв // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерні науки та інформаційні технології. - Львів, 2012. - No. 732. - С. 85 - 90; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 2. Пукач А.І., Теслюк В.М., Іванців Р.-А. Д. Модель функціонування системи вимірювання малих величин електричного опору // Зб. наук. пр. ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України. - Київ, 2012, Вип. 62. - С.131 - 138.
 3. Теслюк В.М., Пукач А.І., Іванців Р.-А. Д., Лобур М.В. Розроблення методу вимірювання малих величин електричного опору// Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України. - Київ, 2012, Вип. 63. - С.111 - 118.
 4. Пукач А.І., Теслюк В.М., Іванців Р.-А.Д., Загарюк Р.В. Модель функціонування підсистеми автоматичного визначення діапазону значень величини вимірюваного електричного опору // Зб. наук.-техн. пр. : Науковий Вісник НЛТУ України. - 2012. - Вип.22.11. - С. 346 - 355. ; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 5. Пукач А., Теслюк В., Іванців Р.-А., Загарюк Р. Розроблення схемної моделі системи вимірювання та аналізу теплового портрету інтегральних пристроїв // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерні науки та інформаційні технології. - Львів, 2012. - No. 732. - С. 85 - 90; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 6. Andrii Pukach, Vasyl Teslyuk, Roman-Andriy Ivantsiv, Roman Zaharyuk. Development of schematic model for measurement and analysis of thermal portrait of integrated devices. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 3-5; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 7. Andrii Pukach, Vasyl Teslyuk, Roman-Andriy Ivantsiv, Yaroslav Vasylyuk. Development of Informational and Linguistic Support of Automatic Electrical Resistance Measuring System for MEMS. Proceedings of the XX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Issues. 11 - 13 October 2012 Lviv, Ukraine.-Pp. 69-75; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 8. Mariia Kogut, Roman Ivanciv. Development of a model of the operative diagnostic system in real time. Proc. of the VII-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2012 (CSIT'2012). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2012. - Pp. 53-55.
 9. Andrii Pukach, Vasyl Teslyuk, Roman-Andriy Ivantsiv, Pavlo Denysyuuk. Development of Technical Support of Automatic Electric Resistance Measuring System for MEMS. Proc. of the VII-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2012 (CSIT'2012). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2012. - Pp. 138-140; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 10. Пукач А.І., Теслюк В.М., Іванців Р.-А. Д., Загарюк Р.В. Розроблення математичної моделі фільтрації теплового портрету інтегральних пристроїв // Матеріали міжнародної наукової конференції "Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту" (ISDMIT'2012). - Херсон: ХНТУ, 2012.- С. 161 - 163; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 1. Andrii Pukach, Vasyl Teslyuk, Roman Tkachenko, Roman-Andriy Ivantsiv. Implementation of neural networks for fuzzy and semistructured data. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 350 - 352.
 2. Andrii Pukach, Vasyl Teslyuk, Roman-Andriy Ivantsiv. The Method of Investigation of Thermal Portrait of Integrated Devices with a Matrix of Sensitive Termistor Elements. Proc. of the VI-th International Conference (MEMSTECH'2011) - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 16 - 17.
 1. Андрій Пукач, Роман Іванців, Василь Теслюк. Методи та схеми вимірювання значення невідомого опору електричного кола. Технічні вісті: Науково-публіцистичний часопис "Львівська політехніка". Львів: Видавництво НУ"Львівська політехніка". 2010. - C. 48-49.
 2. У. Марікуца, Б. Березюк, Р. Іванців. Методологія побудови інформаційно-вимірювальниї системи для виявлення в довкіллі хімічних речовин. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика № 685. - Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка". - 2010.- C. 178-181.
 3. Vasyl Teslyuk, Andriy Pukach, Roman Ivantsiv, Xamza Ali Yousef Alshawabkeh, Andriy Sydor. Failsafety estimation model based on stochastic Petri nets. Computer science & information technologies. CSIT'2010, 14-16 october 2010, lviv, Ukraine.
 4. Andriy Pukach, Roman-Andriy Ivantsiv, Vasyl Teslyuk. Methods and Schemes of Measuring the Electric Circuit Resistance Parameter Value. The V-th International Conference of Young Scientists (MEMSTECH'2010) April 20-23, 2010 - Lviv - Polyana, Ukraine.
 1. Uljana Marikutsa, Roman Ivantsiv, Principals of functioning of two-channel analysing system, Proc. of the IVth international conference of young scientists. - Lviv - Polyana, 2008.Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH'2008), pp. 88 - 90
 2. U. Marikutsa, R.-A. Ivantsiv, I. Farmaga , The methodology of information-measuring system's construction for detecting chemicals in the environment , Proceedings of the of the Xth International Conference CADSM 2009 "The Experience of Designing and Application of CAD System in Microelectronics" 24-28 February 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 288-290
 3. Uljana Marikutsa, Roman Ivantsiv, Mykhaylo Lobur, Tatyana Sviridov. Development and investigation of analysing system with chemical sensors, Proc. of the 15th International Conference. - Pozna?, Poland, 2008. Mixed Design of Integrated Circuits and Systems (MIXDES'2008), pp. 593-597.
 4. Uljana Marikutsa, Roman Ivantsiv, Principals of functioning of two-channel analysing system. The V-th International Conference of Young Scientists (MEMSTECH'2009) - Lviv - Polyana, 2009
 5. Uljana Marikutsa, Roman Ivantsiv, Mykhaylo Lobur, Tatyana Sviridov. Development and investigation of analysing system with chemical sensors, Proc. of the 15th International Conference. - Pozna?, Poland, 2008. Mixed Design of Integrated Circuits and Systems (MIXDES'2008) , pp. 593-597.
 1. U. Maricutsa, R.-A. Ivantsiv, T. Sviridova, M.Lobur Development and Investigation of Analysing System with chemical sensors // Proceedings of the 15th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems Poznan 2008, Ukraine, p. 593-597.
 2. Ivantsiv R.-A., Marikuca U. Principals of Functioning Of Two-Channel Analysing System// Proc.of the IVth International Conference of Young Scientists (MEMSTECH’2008) - Lviv - Polyana, May, 21-24, 2008. - P.88-90.
 1. Іванців Р.-А.Д., Марікуца У.Б. Побудова вбудованої системи аналізу складу довкілля. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" № 564 "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", Львів, 2006 р., с.26-30.
 2. Лобур М.В., Іванців Р.-А.Д., Загарюк Р.В., Теслюк В.М. Схема перетворення сигналів акселерометра ємнісного типу. //Матеріали IX міжнародної науково-технічної конференції "Системний аналіз та інформаційні технології" Київ,15-19 травня 2007 р., с.158.
 3. Roman-Andriy Ivanciv, Roman Zaharyuk, Vasyl Teslyuk. Model and Analysis of Signal Conditioning Circuit of Capacitive Microaccelerometer.IIId International Conference of Young Scientists MEMSTECH'2007, May, 23-26, Lviv, Polyana, pp.96-97.
 1. Іванців Р.Д., Марікуца У.Б. Цифровіий метод вимірювання зсуву фаз. Вісник НУ "Львівська політехніка", №548. Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Львів, 2005, с. 77-82.
 2. Ivantsiv R., Maricutsa U., Sviridova T., Lobur M. Digital Method of Pfase Shift Measuring. // Proceeding of Mixed Design of Integrated Circuits and System, MIXDES’2006, Gdynia, Poland, 22-24 June, 2006, pp.569-572.
 3. Ivantsiv R.-A., Marikutsa U. Development of Embedded System for Mixture Analysis of Environment // Proceeding of XIV Ukrainian-Polish Conference on "CAD in Mashinery Design. Inplementation and Education Problems", CADMD’2006, Polyana, Ukraine, 22-23, 2006, pp.62-65.
 1. Іванців Р.Д., Марікуца У.Б., Антонюк М. Підвищення точності фазового детектування. Вісник НУ "Львівська політехніка", №522. Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Львів, 2004, с.120-125.
 2. Antonyuk M., Ivanciv R.-A., Maricutsa U. Increase in Accuracy of Phase Detecting. //Матеріали VIII-ї Міжнародної науково-технічної конференції CADSM 2005 "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці",23-26 лютого 2005, Львів-Поляна, Україна.
 3. Roman-Andriy Ivantsiv, Ulyana Marikutsa, Digital Method of Measuring the phase Shift. //Матеріали I Міжнародної конференції молодих вчених MEMSTECH 2005," Перспективні технології і методи проектування МЕМС" 25-28 травня 2005, Львів-Поляна, Україна.
 4. Antonyuk M., Ivanciv R.-A., Maricutsa U. Increase in Accuracy of Phase Detecting. //Матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції CADSM 2005 "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці",23-26 лютого 2005, Львів-Поляна, Україна.
 1. Лобур М.В., Іванців Р.Д. Підвищення надійності і точності амплітудно-часових перетворювачів вбудованих мікроелектронних пристроїв. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування", №470, 2003, с.121-127.
 2. Roman Ivanciv, Mykhaylo Lobur. Reliability and precision increase of amplitude-temporal transformers of build-in microelectroelectronic systems. CADSM'2003,February 18-22,2003,Lviv-Slasko,Ukraine.581-583.
 1. Іванців Р.-А.Д.,Іванців Л.С., Парамуд Я.С. Метод підвищення точності фазового детектування // Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. Вісник ДУ ЛП.- 1999.-№ 386.
 1. Іванців Р.-А.Д., Іванців В.Р., Іванців С.Р. Мікропроцесорна вимірювальна система з адаптивним алгоритмом обробки результатів // Комп'ютерні технології друкарства. Збірник наукових праць / Українська академія друкарства.-Львів-1998.
 1. Іванців Р.-А.Д., Іванців В.Р., Іванців С.Р., Парамуд Я.С. Підвищення достовірності результату і надійності роботи аналого-цифрових перетворювачів інформаційно-обчислювальних систем // Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. Вісник ДУ ЛП.- 1997.-№ 322.
 1. Іванців Р.-А.Д., Коханий Я.В. Управляемый делитель частоты следования импульсов // Обмен опытом в радиоэлек-тронной промышленности.- 1986.-N4.
 2. Іванців Р.-А.Д., Коханий Я.В. Управляемый делитель частоты следования импульсов // Обмен опытом в радиоэлектронной промышленности.- 1986.-N4.
 3. Іванців Р.-А.Д., Левенець Ю.Д. Линеаризация характеристик преобразо-вателя напряжения-частота // Сборник рефератов НИОКР, сер. АТ.-1986.- N29.
 4. Іванців Р.-А.Д., Іванов В.І., Погрибний В.А., Цирульник М.П. Аналого-дискретный преобразователь // Обмен опытом в радиоэлектронной промышленности.- 1986.-N4.
 5. Іванців Р.-А.Д., Висоцький В.М., Іванов В.І. Вопросы построения систем контроля и диагностики специальных объектов // В кн.:1-я межведомственная конференция по контролю и диагностике изделий военной техники (КД-86).- М.- 1986.
 6. Іванців Р.-А.Д., Герман Г.Б.,Дедик Г.С., Іванов В.І. Многоканальный коммутатор // Обмен опытом в радиоэлек-тронной промышленности.- 1985.-N11.
 7. Іванців Р.-А.Д., Герман Г.Б., Дедик Г.С., Іванов В.І. Многоканальный коммутатор // Обмен опытом в радиоэлектронной промышленности.- 1985.- N11.
 8. Іванців Р.-А.Д., Ваврук Е.Я., Елагін А.М.,Тимофеенко В.Е. Кодирование время-импульсной информации // Специальная радио электроника.- 1984.-N6.
 9. Іванців Р.-А.Д., Фукс Ю.С., Телков І.М., Іванов В.І. Установка для проверки монтажа кабелей и блоков // Обмен опытом в радиоэлек-тронной промышленности. - 1982.-N1.
 10. Іванців Р.-А.Д., Іванов В.І., Телков І.Н., Фукс Ю.С. Информационно-измерительная система контроля параметров // Обмен опытом в радиоэлектронной промышленности.- 1982.-N7.
 11. Іванців Р.-А.Д., Костирка Р.Е., Телков І.Н., Фукс Ю.С. // Автоматическая измерительная установка Обмен опытом в радиоэлектронной промышленности.- 1981.-N1.
 12. Іванців Р.-А.Д., Явич А.А. Оценка эффективности технических решений // Обмен опытом в радиоэлек-тронной промышленности.-1980.-N7.
 13. Іванців Р.-А.Д. Повышение быстродействия систем автоматического контроля // Техника средств связи.-1980.-N3.
 14. Іванців Р.-А.Д., Дедик Г.С., Іванов В.І. Повышение надежности и точности аналого-временных преобразователей амплитуды импульсов // В кн.: Генерирование, формирование и применение импульсных сигналов (Материалы 1 республиканской научно-технической конференции). Вильнюс.- 1978.т.2.
 15. Іванців Р.-А.Д. Система автоматического контроля время-импульсного типа // Военная техника и экономика.- 1978.-N9.
 16. Іванців Р.-А.Д. Нормирование качественнных характеристик систем автоматического контроля// Информационный листок ЛвЦНТИ.- Львів.- 1978.-N51.
 17. Іванців Р.-А.Д. Критерий оценки эффективности технических решений в измерительной технике // Информационный листок ЛвЦНТИ.- Львів.- 1978.-N56.
 18. Іванців Р.-А.Д., Тафель В.М. Обработка информации в доплеровских системах // Специальная радиоэлектроника.- 1976.-N1.
 19. Іванців Р.-А.Д., Дурда Я.П. Автоматическая коррекция погрешностей цифровых измерительных приборов // Специальная радиоэлектроника.- 1976.-N1.
 20. Іванців Р.-А.Д., Дедик Г.С., Москаленко В.О., Кочеркевич С.С. Модернизация цифропечатающей машины // Обмен опытом в радиоэлектронной промышленности.- 1974.-N5.
 21. Іванців Р.-А.Д., Дедик Г.С., Москаленко В.О., Парамуд Я.С. Автоматическая система контроля параметров цифровых вольтметров // Обмен опытом в радиоэлектронной промышленности.- 1973.- N2.
 22. Іванців Р.-А.Д., Дедик Г.С. Автоматическое переключение резервируемой аппаратуры // Обмен опытом в радиоэлектронной промышлен-ности.- 1973.-N2.
 23. Іванців Р.-А.Д., Братюк Я.В., Москаленко В.О., Обуханич Р.В. Автоматическая система контроля параметров вычислительной машины // Обмен опытом в радиоэлектронной промышленности.- 1972.- N10.
 24. Іванців Р.-А.Д., Братюк Я.В., Москаленко В.О. Малогабаритный цифровой частотомер-тахометр // Обмен опытом в радиоэлект-ронной промышленности. 1971.- N2.
 25. Іванців Р.-А.Д., Обуханич Р.В., Тафель В.М. Методы повышения быстродействия электронно-счетных частотомеров // Измерительная техника.- 1971.-N9.
 26. Іванців Р.-А.Д., Братюк Я.В., Ротенберг Я.Г. Комплект аппаратуры для измерения частоты и числа оборотов // В кн.: VII Научно-техническая конференция посвященная Дню радио.- Львів.- 1967.
 1. Іванців Р.-А.Д.,Ваврук Є.Я., Єлагін А.М. Способ кодирования информации // А.с. 183066 СССР, 1983 р.
 2. Іванців Р.-А.Д., Ваврук Є.Я., Єлагін А.М., Філімонов О.А. Устройство кодирования информации // А.с. 195911 СССР, 1983 р.
 3. Іванців Р.-А.Д., Нудельман О.Е., Рачицький Є.О., Чубар А.Ф. та інші. Система управления специального назначения // А.с. 218605 СССР, 1985 р.
 4. Іванців Р.-А.Д., Ковальчук В.О., Козлюк М.П., Обуханич Р.В. Электронно-счетный частотомер // А.с. 225317 СССР, 1968 р.
 5. Іванців Р.-А.Д., Рачицький Є.О., Чубар А.Ф. та інші. Комплекс специального назначения // А.с. 227832 СССР, 1986 р.
 6. Іванців Р.-А.Д., Рачицький Є.О., Чубар А.Ф., Пригода І.М. та інші. Система управления специального назначения // А.с. 238636 СССР, 1986 р.
 7. Іванців Р.-А.Д., Дмитрів Б.В., Нівінський А.М. Способ управления системой специального назначения // А.с. 271820 СССР, 1988 р.
 8. Іванців Р.-А.Д., Тафель В.М. Устройство для пересчета и регистрации количества мпульсов // А.с. 310400 СССР, 1972 р.
 9. Іванців Р.-А.Д., Дивак М.П., Загородний І.Г., Сакаль В.М. Устройство для отображения траектории объекта на экране ЭЛТ // А.с. 312616 СССР, 1990 р.
 10. Іванців Р.-А.Д., Тафель В.М. Цыфровой омметр // А.с. 313174 СССР, 1971 р.
 11. Іванців Р.-А.Д., Тафель В.М. Генератор пилообразно напряжения // А.с. 327582 СССР, 1971 р.
 12. Іванців Р.-А.Д., Дубицький Л. Тафель В.М. Электронно-счетный частотомер // А.с. 340979 СССР, 1972 р.
 13. Іванців Р.-А.Д. Вольтметр // А.с. 347670 СССР, 1972 р.
 14. Іванців Р.-А.Д., Тафель В.М. Мультивибратор // А.с. 347892 СССР, 1972 р.
 15. Іванців Р.-А.Д., Тафель В.М. Мультивибратор // А.с. 364077 СССР, 1972 р.
 16. Іванців Р.-А.Д. Амплитудно-временной преобразователь // А.с. 367546 СССР, 1972 р.
 17. Іванців Р.-А.Д., Дедик Г.С. Импульсный вольтметр // А.с. 416620 СССР, 1973 р.
 18. Іванців Р.-А.Д. Измеритель временных интервалов // А.с. 423096 СССР, 1973 р.
 19. Іванців Р.-А.Д. Цифровой измеритель временных интервалов // А.с. 433444 СССР, 1974 р.
 20. Іванців Р.-А.Д. Электронно-счетный частотомер // А.с. 440609 СССР, 1974 р.
 21. Іванців Р.-А.Д. Измерительная информационная система со сжатием данных // А.с. 450955 СССР, 1974 р.
 22. Іванців Р.-А.Д., Тафель В.М. Цифровой вольтметр // А.с. 468172 СССР, 1974 р.
 23. Іванців Р.-А.Д. Способ измерения интервалов времени // А.с. 484402 СССР, 1975 р.
 24. Іванців Р.-А.Д., Дурда Я.П., Копачевський І.В. Переключатель // А.с. 508928 СССР, 1975 р.
 25. Іванців Р.-А.Д., Дурда Я.П. Переключатель // А.с. 508930 СССР, 1975 р.
 26. Іванців Р.-А.Д., Дедик Г.С., Іванов В.І. Реверсивный двоично-десятичный счетчик // А.с. 525251 СССР, 1976 р.
 27. Іванців Р.-А.Д., Іванов В.І. Устройство для допускового контроля частоты // А.с. 531091 СССР, 1976 р.
 28. Іванців Р.-А.Д., Дедик Г.С., Іванов В.І. Импульсный вольтметр // А.с. 543878 СССР, 1976 р.
 29. Іванців Р.-А.Д., Дедик Г.С., Іванов В.І. Устройство для контроля параметров // А.с. 545973 СССР, 1976 р.
 30. Іванців Р.-А.Д., Лукіна Л.С., Мазо М.Г., Тафель В.М. Устройство для изме-рения амплитуды импульсов // А.с. 580513 СССР, 1977 р.
 31. Іванців Р.-А.Д., Іванов В.І. Устройство для контроля параметров // А.с. 607190 СССР, 1978 р.
 32. Іванців Р.-А.Д., Дедик Г.С., Іванов В.І. Импульсный вольтметр // А.с. 612175 СССР, 1978 р.
 33. Іванців Р.-А.Д., Дедик Г.С. Импульсный вольтметр // А.с. 613256 СССР, 1978 р.
 34. Іванців Р.-А.Д. Цифровой вольтметр // А.с. 614393 СССР, 1978 р.
 35. Іванців Р.-А.Д., Дедик Г.С., Іванов В.І. Импульсный вольтметр // А.с. 618690 СССР, 1978 р.
 36. Іванців Р.-А.Д. Устройство для контроля объектов // А.с. 711542 СССР, 1979 р.
 37. Іванців Р.-А.Д., Герман Г.Б. Іванов В.І. Дедик Г.С. Многоканальный коммутатор // А.с. 773931 СССР, 1979 р.
 38. Іванців Р.-А.Д., Герман Г.Б. Іванов В.І. Дедик Г.С. та інші. Делитель частоты с установкой начального состояния // А.с. 784000 СССР, 1979 р.
 39. Іванців Р.-А.Д., Маруняк М.С., Іванов В.І. Импульсный вольтметр // А.с. 815651 СССР, 1980 р.
 40. Іванців Р.-А.Д. Цифровой вольтметр // А.с. 815652 СССР, 1980 р.
 41. Іванців Р.-А.Д., Герман Г.Б., Іванов В.І., Дедик Г.С. Многоканальный коммутатор // А.с. 815911 СССР, 1980 р.
 42. Іванців Р.-А.Д., Іванців Л.С., Павлюк Е.І. Вольтметр // А.с. 864153 СССР, 1981 р.
 43. Іванців Р.-А.Д., Іванців Л.С., Павлюк Е.І. Вольтметр // А.с. 864154 СССР, 1981 р.
 44. Іванців Р.-А.Д., Телков І.М. Устройство для сравнения двух n-разрядных чисел // А.с. 864280 СССР, 1981 р.
 45. Іванців Р.-А.Д., Герман Г.Б., Іванов В.І., Дедик Г.С. та інші. Многоканальный коммутатор // А.с. 898614 СССР, 1981 р.
 46. Іванців Р.-А.Д., Іванців Л.С., Левенець Ю.Д., Прохорова Л.Р. Вольтметр // А.с. 924598 СССР, 1982 р.
 47. Іванців Р.-А.Д., Герман Г.Б., Іванов В.І., Дедик Г.С. та інші. Многоканальный коммутатор // А.с. 928640 СССР, 1982 р.
 48. Іванців Р.-А.Д., Іванців Л.С., Левенець Ю.Д., Прохорова Л.Р. Демодулятор фазоманипулированных сигналов // А.с. 930645 СССР, 1982 р.
 49. Іванців Р.-А.Д., Іванов В.І., Погрибний В.А., Цирульник М.П. Аналого-дискретный преобразователь // А.с. 938397 СССР, 1982 р.
 50. Іванців Р.-А.Д., Коханий Я.В., Коханий Б.В. Распределитель импульсов // А.с. 940305 СССР, 1982 р.
 51. Іванців Р.-А.Д., Іванців Л.С., Павлюк Е.І. Вольтметр // А.с. 949524 СССР, 1982 р.
 52. Іванців Р.-А.Д., Коханий Я.В. Управляемый делитель частоты следования импульсов // А.с. 1102043 СССР, 1984 р.
 53. Іванців Р.-А.Д., Іванців Л.С., Павлюк Е.І., Коханий Я.В. Вольтметр // А.с. 1129536 СССР, 1984 р.
 54. Іванців Р.-А.Д., Єлізаров Ю.В., Цирульник М.П. Устройство для сопряжения ЦВМ с магнитофоном // А.с. 1188745 СССР, 1985 р.
 55. Іванців Р.-А.Д., Атаманов В.Ф. Устройство для передачи сигналов между неподвижными и вращающимися объектами // А.с. 1259320 СССР, 1986 р.
 56. Іванців Р.-А.Д., Єлізаров Ю.В., Цирульник М.П. Устройство для сопряжения ЦВМ с магнитофоном // А.с. 1260969 СССР, 1986 р.
 57. Іванців Р.-А.Д., Коханий Я.В. Управляемый делитель частоты следования импульсов А.с. 1261108 СССР, 1986 р.
 58. Іванців Р.-А.Д., Дурда Я.П., Левенець Ю.Д. Устройство для измерения амплитуды синусоидального напряжения А.с. 1272262 СССР, 1986 р.
 59. Іванців Р.-А.Д., Єлізаров Ю.В., Цирульник М.П. Устройство для сопряжения цифровой вычислительной машины с магнитофоном // А.с. 1277122 СССР, 1986 р.
 60. Іванців Р.-А.Д., Романюк С.Ф., Сакаль В.М. Синхронный детектор // А.с. 1285556 СССР, 1986 р.
 61. Іванців Р.-А.Д., Романюк С.Ф. Фазовый детектор // А.с. 1298841 СССР, 1987 р.
 62. Іванців Р.-А.Д., Дурда Я.П., Жох П.К., Копачевський І.В. Электронносчетный частотомер // А.с. 1307367 СССР, 1987 р.
 63. Іванців Р.-А.Д., Єлізаров Ю.В., Цирульник М.П. Устройство для сопряжения ЦВМ с магнитофоном // А.с. 1317445 СССР, 1987 р.
 64. Іванців Р.-А.Д., Дурда Я.П., Єлагіна Л.І. Преобразователь серии импульсов в прямоугольный импульс // А.с. 1324096 СССР, 1987 р.
 65. Іванців Р.-А.Д., Романюк С.Ф. Синхронный детектор // А.с. 1352613 СССР, 1987 р.
 66. Іванців Р.-А.Д., Дурда Я.П., Єлагіна Л.І., Іванців Л.С. Демодулятор фазоманипулированных сигналов // А.с. 1356254 СССР, 1987 р.
 67. Іванців Р.-А.Д., Дурда Я.П., Єлагіна Л.І. Преобразователь серии импульсов в прямоугольный импульс // А.с. 1422382 СССР, 1988 р.
 68. Іванців Р.-А.Д., Дурда Я.П., Єлагіна Л.І., Іванців Л.С. Демодулятор фазоманипулированных сигналов // А.с. 1443200 СССР, 1988 р.
 69. Іванців Р.-А.Д., Нівінський А.М., Романюк С.Ф., Сакаль В.М. Фазовый дискриминатор // А.с. 1469540 СССР, 1989 р.
 70. Іванців Р.-А.Д., Порошин В.В., Хорольський Ю.І. Пристрій для знаходження акупунктурних точок // Патент України № 18524 С1, 1997.
 71. Іванців Р.-А.Д., Борисюк М.Д., Бусяк Ю.М., Іванов В.І., та інші. Патент на секретний винахід. Патент України. Рішення про видачу патенту по заявці № 2000010040 від 25.02.2002р.
 72. Іванців Р.-А.Д., Роман Загарюк, Михайло Лобур. Пристрій для вимірювання прискорення // Заявка на винахід – патент України // реєстраційний номер 2008 03858. Львів 2008.
 1. Іванців Р.-А.Д., Панчак Р.Т., Колесник К.К. Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни "Адміністрування САПР" // Видавн. каф. САПР, 2004 р.
 2. Іванців Р.-А.Д., Головацький Р.І. Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт № 1-4 з курсу "Системи структурного, функціонально-логічного та схемотехнічного проектування" // Видавн. каф. САПР, 2005 р.
 3. Іванців Р.-А.Д., Тимощук П.В., Марікуца У.Б. Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт № 5-8 з курсу "Системи структурного, функціонально-логічного та схемотехнічного проектування" // Видавн. каф. САПР, 2005 р.
 4. Іванців Р.-А.Д., Тимощук П.В., Марікуца У.Б. Методичні вказівки щодо використання програм моделювання аналогових та цифрових електронних схем Micro-Сap 2,6" з курсу "Системи структурного, функціонально-логічного та схемотехнічного проектування" // Видавн. каф. САПР, 2005 р.
 5. Іванців Р.-А.Д. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу "Системи структурного, функціонально-логічного та схемотехнічного проектування" // Видавн. каф. САПР, 2005 р.
 6. Іванців Р.-А.Д., Марікуца У.Б. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу "Системи структурного, функціонально-логічного та схемотехнічного проектування" // Видавн. каф. САПР, 2007 р.