Яворський Назарій Борисович

Яворський Назарій Борисович

Кандидат технічних наук, асистент кафедри САПР

E-mail: nazarii.b.yavorskyi(at)lpnu.ua

Освіта:

 • Бакалавр за напрямком "Комп’ютерні науки", НУ "Львівська політехніка", з відзнакою. 2007-2011.
 • Магістр за спеціальністю "Системне проектування", НУ "Львівська політехніка", з відзнакою. 2011-2012.
 • Аспірантура за спеціальністю "Системи автоматизації проектувальних робіт", НУ "Львівська політехніка". 2012-2015.
 • Кандидатська дисертація "Моделі та методи проектування композиційних матеріалів з врахуванням теплофізичних характеристик" за спеціальністю 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт, Національний університет "Львівська політехніка". 2016.

Нагороди:

 • 2011 – іменна стипендія ім. І. Вишенчука.
 • 2012 – Академічна стипендія Президента України.

Професійна діяльність:

 • 2012 – системний програміст, ФОП Яворський Л.В., м. Турка Львівської обл.
 • 2015 - теперішній час - асистент кафедри САПР.

Наукові інтереси:

Автоматизація проектування матеріалів, моделювання теплофізичних процесів, системи комп’ютерного зору, паралельні та розподілені обчислення.

Основні публікації:

Навчальні посібники

 • Яворський Н.Б. Комп’ютерні методи в інженерії мікроелектромеханічних систем: навч. посібник / Н.Б. Яворський, В.М. Теслюк, Є.І. Литвинова. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016 – 304c. ISBN 978-617-607-892-0.
 1. Jaworski N., Marikutsa U., Farmaga I., Karkulovskyi V. Simulation of the structure of proton-exchange membrane fuel cell by microlevel cellular models // САПР у проектуванні машин. Задачі впровадження та навчання : матеріали XXVI Міжнародної українсько-польської науково-технічної конференції, 19–20 жовтня 2018 р., Львів, Україна. – 2018. – P. 18–19.
 2. Андрущак Н. А., Яворський Н. Б. Числовий метод знаходження ефективного показника заломлення пористих композиційних матеріалів на основі мікрорівневих моделей // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2018. – Т. 28, № 6. – С. 140–146. (Index Copernicus International).
 3. Jaworski N., Iwaniec M., Lobur M. Implementation features of fibrous composite microlevel structure model construction based on bezier curves generation and OpenCL technology usage // Machine Dynamics Research. – 2017. – Vol. 41, № 3. – P. 47–62.
 4. Jaworski Nazariy, Iwaniec Marek, Lobur Mykhaylo. Implementation features of cellular composites microlevel structural models construction based on Voronoi tessellation and OpenCL technology usage // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції, 18–22 квітня, 2018 р., Поляна, Україна. – 2018. – P. 109–113. (Google Scholar, SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 5. Jaworski Nazariy, Farmaha Ihor, Farmaha Taras, Savchyn Vasyl, Marikutsa Uliana. Implementation features of wounds visual comparison subsystem // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції, 18–22 квітня, 2018 р., Поляна, Україна. – 2018. – P. 114–117. (Google Scholar, SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 1. Jaworski N., Andrushchak N. A numerical model of light propagation in porous composite structures // Оксидні матеріали електронної техніки – отримання, властивості, застосування: збірник тез міжнародної наукової конференції (29 травня – 2 червня, 2017, Львів, Україна). – 2017. – P.92. (ДБ/Нанокомпозит, Фундаментальні дослідження).
 2. Andrushchak N., Jaworski N., Lobur M. Improvement of the Numerical Method for Effective Refractive Index Calculation of Porous Composite Materials Using Microlevel Models [Electronic resource] // Acta Physica Polonica A. – 2017. – (ДБ/Нанокомпозит, Фундаментальні дослідження)(НМБД?).
 3. Kosobutskyy P., Jaworski N., Lobur M. Analysis of Cauchy criterion similarities in miniaturization of elastico-dynamic cantilever systems // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH): proceedings of XIIIth International conference, Polyana, April 20–23, 2017. – 2017. – P.6–8. (SciVerse SCOPUS).
 4. Lobur M., Kosobutskyy P., Holovatskyy R., Jaworski N., Farmaga I. The atomic-force microscope – project of the CAD department of Lviv Polytechnic National University // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.402–404. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 5. Jaworski N., Andrushchak N. A method of nanoporous anodic aluminum oxide structure modeling based on bezier curves generation // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.63–66. (ДБ/Нанокомпозит, Фундаментальні дослідження) (Яворський Н. Б., Андрущак Н.А.) (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 6. Jaworski N., Ivaniec M. Numerical simulation of dental implant insertion process // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH): proceedings of XIIIth International conference, Polyana, April 20–23, 2017. – 2017. – P.59–61. (SciVerse SCOPUS).
 7. Jaworski N., Lobyr M., Matviykiv O., Farmaga I., Marikutsa U. Synthesis of effective thermal characteristics of anodic alumina by the microlevel cellular composite materials model // Microtechnology and thermal problems in electronics, MICROTHERM 2017: official proceedings of international conference, June 27 –29 2017, Lodz, Poland. – 2017. – P.26–28..
 1. Lobur M. MEMS pressure sensors design by the COMSOL system / M. Lobur, D. Vivchar, N. Jaworski // 13th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET), Lviv, 2016, pp. 156-158. doi: 10.1109/TCSET.2016.7451997.
 2. Н. Яворський, І. Фармага, У. Марікуца. Метод побудови випадкових перехідних шарів та його застосування у мультимасштабному моделюванні структур гетерогенних середовищ за допомогою технології OPenCL // Вісник Національного університету "Львівська політехніка", Серія: Комп'ютерні науки та інформаційні технології : Збірник наукових праць. - 2015. - Т.826. - C. 385-394. .
 3. Jaworski N., Shmigelskyi P., Farmaga I. Visualization of representative volume elements of composite materials cellular models based on three dimensional texturing // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", 2015, № 828. - 2016. - P. 77-83. (Яворський Н.Б., Шмігельський П. І.).
 4. Nazariy Jaworski, Marek Iwaniec, Mykhaylo Lobyr. Composite Materials Microlevel Structure Models Visualization Distributed Subsystem based on WebGL // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). - 2016. - P. 22-24. (SciVerse SCOPUS).
 5. Nazariy Jaworski, Marek Iwaniec, Mykhaylo Lobyr, Igor Farmaga. Diamond-Based Metal Matrix Composite Effective Heat Conduction Coefficient Synthesis Microlevel Model Verification // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). - 2016. - P. 25-27. (SciVerse SCOPUS).
 1. Яворський Н. Побудова мікрорівневих моделей структури композиційних матеріалів у задачах їх оптимального проектування / Н. Яворський, І. Фармага, У. Марікуца // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – № 25.8. – С. 359-366.
 2. Jaworski N. Effective Thermal Characteristics Synthesis Microlevel Models in the Problems of Composite Materials Optimal Design / N. Jaworski // ECONTECHMOD: an international quarterly journal on economics of technology and modelling processes. – 2015. – Vol. 4. – No. 2. – P. 3-12.
 1. Jaworski N. Finding the Composite Materials Linear Temperature Expansion Coefficient Based on Thermoelasticity Problem Numerical Simulation / N. Jaworski, I. Farmaga, R. Karvatskiy // Proc. of the XXII Ukrainian-Polish Conf. "CAD in Machinery Design. Implementation and Educational Issues (CADMD'2014)". – Lviv (Ukraine), 2014. – P. 77-83.
 2. Jaworski N. Thermal Analysis Methods for Design of Composite Materials with Complex Structure / N. Jaworski, I. Farmaga, O. Matviykiv, M. Lobur, P. Spiewak, L. Ciupinski, K. Kurzydlowski // ECS Transactions. – 2014. – Vol. 59. – No. 1. – P. 513-523.
 3. Jaworski N. Synthesis of Particle-Reinforced Composite Material Effective Heat Conduction Coefficient in TERMET Software. The Numerical Experiment / N. Jaworski, I. Farmaga, U. Marikutsa, Y. Hnatyshyn // IEEE Proc. of the X-th Int. Conf. "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH'2014)". – Lviv (Ukraine), 2014. – P. 42-47.
 4. Jaworski N. Thermal Analysis Methods for Design of Composite Materials with Complex Structure / N. Jaworski, I. Farmaga, O. Matviykiv, M. Lobur, P. Spiewak, L. Ciupinski, K. Kurzydlowski // Meeting Abstracts of "Electrochemical Conference on Energy & the Environment (ECEE'2014)". – Shanghai (China), 2014. – P. 585.
 1. Yakymiv S., Jaworski N., Farmaga I., Research and Implementation of the Distributed Access Methods for the Composite Materials Computer-Aided Thermal Design System / S. Yakymiv, N. Jaworski, I. Farmaga // Proc. of the 8-th Int. Scientific and Technical Conference "Computer Sciences and Information Technologies (CSIT'2013)". – Lviv (Ukraine), 2013. – P. 142-144.
 2. Jaworski N. Research of composite materials optimal design task based on numerical simulation / N. Jaworski, I. Farmaga, M. Lobur, P. Spiewak // Proc. of the 8-th Int. Scientific and Technical Conference "Computer Sciences and Information Technologies (CSIT'2013)". – Lviv (Ukraine), 2013. – P. 46-48.
 3. Jaworski N. Architecture of the Composite Materials Distributed Heterogeneous Computer-Aided Design System / N. Jaworski, M. Lobur, I. Farmaga, K. Kurzydlowski // IEEE Proc. of the XII-th Int. Conf. "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2013)". – Polyana-Svalyava (Ukraine), 2013. – P. 440-442.
 1. Jaworski N. Finding Effective Thermal Characteristics of Composite Materials Based on the Analysis of Thermal Conductivities / N. Jaworski, I. Farmaga , M. Lobur // Вісник НУ "Львівська політехніка": Комп'ютерні системи проектування. теорія і практика. – 2012. – № 747. – С. 59-65.
 2. Яворський Н. Розроблення дискретної моделі знаходження ефективних теплофізичних характеристик композитних матеріалів зі складною структурою / Н. Яворський, І. Фармага, У. Марікуца // Вісник НУ "Львівська політехніка": Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2012. – № 744. – С. 152-158.
 3. Яворський Н. Розроблення дискретних моделей нанокомпозитів / Н. Яворський // 70-та студентська науково-технічна конференція: збірник тез доповідей (жовтень-листопад 2012 року) / Національний університет "Львівська політехніка"; [редакційна колегія: Ю. Я. Бобало, З. Г. Піх (відповідальний за випуск), Б. С. Черкес та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 161-162.
 4. Jaworski N., Farmaga I., Spiewak P. – Parallelization of Advancing Front Finite Element Meshing Algorithm / N. Jaworski, I. Farmaga, P. Spiewak // Proc. of the XX-th Ukrainian-Polish Conf. "CAD in Machinery Design. Implementation and Education Issues (CADMD'2012) ". – Lviv (Ukraine), 2012 – P. 48-50.
 5. I. Farmaga, N. Javorskyi, P. Shmigelskyi. Class Model of Finite Element Mesh Generators for Heat Transfer Problem in Composite Materials / I. Farmaga, N. Javorskyi, P. Shmigelskyi // Proc. of the VIII-th Intern. Conf. in MEMS design (MEMSTECH'2012). –Lviv-Polyana (Ukraine). – P. 165.
 6. Farmaga I. Regular and Adaptive Meshing Algorithms for Modeling of Spherical Inclusions by Finite Element Method / I. Farmaga, M. Lobur, P. Shmigelskyi, N. Javorskyi, P. Spiewak // IEEE Proc. of the ХІ-th Int. Conf. "Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET'2012)". – Lviv-Slavske (Ukraine), 2012. – P. 505-507.
 1. Farmaga I. Finite Element Meshing of Composites with Spherical Inclusions / I. Farmaga, M. Lobur, P. Shmigelskyi, N. Javorskyi, P. Spiewak // Machine Dynamics Research. – 2011. – Vol. 35. – No. 3. – P. 13-21.
 2. Яворський Н., Маркелов О. Підсистема автоматичного сигнального відеодетектування рухомих об'єктів / Н. Яворський, О. Маркелов // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології: Матеріали Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів АСІТ'2011. – Тернопіль (Україна), 2011. – C. 91-92.