Климкович Тамара Анатоліївна

Климкович Тамара Анатоліївна

Кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри САПР

E-mail: tamara.a.klymkovych@lpnu.ua

Освіта:

 • Львівський державний університет ім. Франка, математичний факультет, 1985 з відзнакою.
 • Кандидатська дисертація "Особливості часових змін аномального магнітного поля та векторів індукції у Закарпатському сейсмоактивному прогині ", Інститут геофізики ім.С.І.Субботіна, Київ, 2009.

Професійна діяльність:

 • 1985 - 1987 – інженер, Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут.
 • 1987 - 1992 – інженер-програміст, Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут.
 • 1992 - 1992 -, інженер ІІ кат., Карпатське відділення Інституту геофізики НАН України.
 • 1999 - 2003 - інженер І кат., Карпатське відділення Інституту геофізики НАН України.
 • 2003 - 2007 – провідний інженер, Карпатське відділення Інституту геофізики НАН України.
 • 2007 - 2009 – м.н.с., Карпатське відділення Інституту геофізики НАН України.
 • 2009 - 2011 – н.с., Карпатське відділення Інституту геофізики НАН України.
 • 2011 - 2017 – с.н.с., Карпатське відділення Інституту геофізики НАН України.
 • З 2017 року – асистент кафедри САП.

Наукові інтереси:

МЕМС, Лаб-он-Чіп, Мікрофлюїдика: проектування, моделювання та аналіз мікрофлюїдних та мікроелектромеханічних систем, моделювання процесів теплообміну в Лаб-он-Чіп.

Основні публікації:

2 монографії, понад 50 наукових публікацій, в тому числі, статей в науково-технічних журналах та виступів на різноманітних конференціях.

 1. Klymkovych Tamara, Bokla Nataliia, Matviykiv Oleh. Microfluidic Lab-Chip device dedicated for colorimetric detection of hazardous impurities in water samples // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH) : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції (Поляна, 22–26 травня 2019 р.). – 2019. – C. 96–100. (Бокла Н. І.) (SciVerse SCOPUS).
 2. Matviykiv Oleh, Klymkovych Tamara, Bokla Nataliia, Farmaha Ihor, Pytel Krzysztof. Design and analysis of lab-chip module for rainwater chemical hazards monitoring system // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – C. 8779338-1–8779338-4. (Бокла Н. І.) (SciVerse SCOPUS).
 3. Matviykiv O., Klymkovych T., Farmaha I., Bokla N., Marikutsa U., Pytel K. Thermal design of Lab-chip structural elements for water quality analyser // Microtechnology and thermal problems in electronics: proceedings of MICROTHERM 2019 (Lodz, Poland, June 24 –26 2019). – 2019. – C. 21–23. (Бокла Н. І.).
 1. Климкович Т. А., Максимчук В. Ю., Накалов Є. Ф., Чоботок І. О., Тимощук В. Р. Informativity of tectonomagnetic monitoring in the Transcarpathians active seismic zone [Електронний ресурс] // 12 International scientific conference on monitoring of geological processes and ecological condition of the environment : proceedings, November 13–16, 2018, Kyiv. – 2018.
 2. Максимчук В. Ю., Кудеравець Р. С., Чоботок І., Тимощук В. Р., Климкович Т. А., Накалов Є. Ф., Пиріжок Н. Б., Миронюк В. Практика використання магніторозвідки для вивчення нафтогазоносності геологічних структур Західного нафтогазоносного регіону України // Нафтогазова галузь: перспективи нарощування ресурсної бази : матеріали міжнародної науково-технічної конференції, 23–25 травня 2018 р., Івано-Франківськ. – 2018. – C. 138–142.
 3. Matviykiv Oleh, Klymkovych Tamara, Bokla Nataliia. Modeling and analysis of integrated precise joule micro-heater for lab-chip diagnostic devices // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції, 18–22 квітня, 2018 р., Поляна, Україна. – 2018. – P. 155–160. (Google Scholar, SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 1. Климкович Т.А. Досвід застосування магнітоваріаційних спостережень при вивченні сейсмотектонічних процесів у Закарпатській сейсмоактивній зоні // Актуальні проблеми геосередовища і зондуючих систем:матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. – 2017. – C.40–41.
 2. Т.А. Климкович, В. Максимчук, Є. Накалов, В.М. Миронюк. Магнітоваріаційний моніторинг при вивченні сейсмотектонічних процесів у сейсмоактивних зонах // Наукова конференція-семінар «Сейсмологічні та геофізичні дослідження в сейсмоактивних регіонах». – 2017. – C.138–141.
 3. В. Максимчук, Т.А. Климкович. Геомагнітний та магнітоваріаційний моніторинг у Закарпатській сейсмоактивній зоні // "Екогеофорум-2017. Актуальні проблеми та інновації". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-франківськ, 23-25 березня 2017). – 2017. – C.290–291.