Климкович Тамара Анатоліївна

Климкович Тамара Анатоліївна

Кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри САПР

Основні публікації:

  1. Климкович Т.А. Досвід застосування магнітоваріаційних спостережень при вивченні сейсмотектонічних процесів у Закарпатській сейсмоактивній зоні // Актуальні проблеми геосередовища і зондуючих систем:матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. – 2017. – C.40–41.
  2. Т.А. Климкович, В. Максимчук, Є. Накалов, В.М. Миронюк. Магнітоваріаційний моніторинг при вивченні сейсмотектонічних процесів у сейсмоактивних зонах // Наукова конференція-семінар «Сейсмологічні та геофізичні дослідження в сейсмоактивних регіонах». – 2017. – C.138–141.
  3. В. Максимчук, Т.А. Климкович. Геомагнітний та магнітоваріаційний моніторинг у Закарпатській сейсмоактивній зоні // "Екогеофорум-2017. Актуальні проблеми та інновації". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-франківськ, 23-25 березня 2017). – 2017. – C.290–291.