Матвійчук Ярослав Миколайович

Матвійчук Ярослав Миколайович

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри САПР

Основні публікації:

  1. Матвійчук Я. М. Застосування принципу редукції до ідентифікації математичних моделей різної складності // Обчислювальні методи і системи перетворення інформації : збірник праць V Науково-технічної конференції, присвячена пам'яті професора Б. О. Попова, 4–5 жовтня 2018 р., Львів, Україна. – 2018. – C. 57–69.
  2. Matviychuk Yaroslav, Matviychuk Olga. Reduction principle of the mathematical model and its applications // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції, 18–22 квітня, 2018 р., Поляна, Україна. – 2018. – P. 174–177. (Google Scholar, SciVerse SCOPUS, Web of Science).
  1. Матвійчук Я.М. Застосування принципу редукції до ідентифікації математичних моделей різної складності // Практичне застосування нелінійних динамічних систем в інфокомунікаціях: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (І Міжнародного симпозіуму), 9–11 листопада 2017 р., Чернівці, Україна. – 2017. – C.22–25.
  2. Мандзій Б.А., Матвійчук Я.М. Тестова надійнісна математична модель технічної відновлюваної системи та порівняння методів її розв'язування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Радіоелектроніка та телекомунікації". – 2017. – № 874. – C.39–46. (Index Copernicus International).
  3. P.S. Malachivskyy, Y. N. Matviychuk, Y. V. Pizyur, R. P.Malachivskyy. Uniform Approximation of Functions of Two Variables // Cybernetics and Systems Analysis. – 2017. – Vol.53, № 3. – P.426–431. (ПМ-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (SciVerse SCOPUS).
  4. Matviychuk Y. Reduction principle of the mathematical model // Advanced information and communication nechnologies (AICT–2017): proceedings 2nd International conference, 4–7 July 2017, Lviv, Ukraine. – 2017. – P.142–145. (SciVerse SCOPUS).
  5. Matviychuk Y., Andrushchak A., Andrushchak N. Application of a principle of mathematical models reduction for optimal vector of induced optical effects in crystalline materials for optoelectronics // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.70–73. 0,17 ум.д.ар. (ДБ/Нанокомпозит, Фундаментальні дослідження) (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
  6. П. Малачивский, Я. Матвийчук, Я. Пизюр, Р. Малачивский. Равномерное приближение функций двух переменных // Кибернетика и системный анализ. – 2017. – Vol.53, № 3. – P.111–116.