Нестор Наталія Ігорівна

Нестор Наталія Ігорівна

Кандидат технічних наук, старший викладач кафедри САПР

E-mail: Nataliia.I.Nestor@lpnu.ua

Освіта:

 • Львівський політехнічний інститут, радіотехнічний факультет, 1992. Диплом інженера-конструктора-технолога радіоапаратури за спеціальністю «Конструювання та виробництво радіоапаратури»
 • Кандидатська дисертація "Статистичне моделювання технологічних процесів виробництва радіоапаратури методом характеристичних функцій", спеціальність 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій, Львів, 2019.

Професійна діяльність:

 • 1992-1995 - аспірантура, кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань, Національний університет «Львівська політехніка» з відривом від виробництва.
 • 1995-1996 - асистент каф. ТРР
 • 1996-2009 – викладач інформатики і комп‘ютерної графіки у Технічному коледжі Національного університету «Львівська політехніка»
 • 2009-2017 - старший викладач каф. ТРР
 • з 2017 - старший викладач кафедри САПР.

Наукові інтереси:

Моделювання та оптимізація процесів виробництва РЕА.

Основні публікації:

Автор 22 наукових публікацій та ряду методичних публікацій.

 1. Belej O., Nestor N., Melnyk N. Application homomorphic cryptographic algorithm for encrypting data in the cloud storage // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2019. – 2018: № 908. – С. 35–44.
 2. Бондарєв А. П., Нестор Н. І. Моделювання поєднань операцій обробки до допомогою характеристичних функцій // Сучасні інформаційні та електронні технології : труди XX Міжнародної науково-практичної конференції (Україна, Одеса, 27–31 травня 2019 р.). – 2019. – C. 45–46. (ДБ/Зв'язок, Прикладні дослідження і розробки).
 3. Artyshchuk Iryna, Belej Olexander, Nestor Natalia. Designing a generator of random electronic message based on chaotic algorithm // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – C. 8779306-1–8779306-5. (SciVerse SCOPUS).
 4. Belej Olexander, Nestor Natalia, Polotai Orest. Developing a local positioning algorithm based on the identification of objects in a wireless wi-fi network of the mall // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH) : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції (Поляна, 22–26 травня 2019 р.). – 2019. – C. 32–36. (SciVerse SCOPUS).
 5. Belej Olexander, Nestor Natalya, Polotai Orest, Sadeckii Jan. Features of application of data transmission protocols in wireless networks of sensors // Advanced information and communication technologies (AICT–2019) : proceedings of the 3rd International conference (Lviv, Ukraine; July 2–6 2019). – 2019. – C. 317–322. (SciVerse SCOPUS).
 1. Бондарєв А. П., Нестор Н. І. Характеристичні функції у моделюванні розподілів похибок операцій контролю // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій : тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя). – 2018. – C. 170–171.
 2. Kosobutskyy P., Lobur M., Nestor N., Morgulis A. About some statistical laws of the processing of experimental data of complex systems // САПР у проектуванні машин. Задачі впровадження та навчання : матеріали XXVI Міжнародної українсько-польської науково-технічної конференції, 19–20 жовтня 2018 р., Львів, Україна. – 2018. – P. 11–17.
 1. Моделі технологічних процесів для статистичного аналізу / І. І. Мотика, Л. А. Недоступ, Н. І. Нестор //Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика : [зб. наук. пр.] / відп.ред. М. В. Лобур. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2009. С 78-81.— (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 651). — Бібліогр.: 4 назви.
 2. Recursive algorithm of statisticalanalysis of technological process applying characteristic functions / I.Motyka, N. Nestor, V. Karkulyovskyy, A. Kernytskyy // Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці : матеріали XМіжнар. наук.-техн. конф. (CADSM), 24-28 лют. 2009 р., Львів, Поляна, Україна /Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вежа і Ко, 2009. — С. 42-43.
 3. Моделювання статистичних характеристик технологічних процесів / І. І. Мотика, Л. А. Недоступ, Н. І. Нестор //Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика : [зб. наук. пр.] / відп.ред. М. В. Лобур. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 55-59. -(Вісник/ Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 685). — Бібліогр.: 7 назв.
 4. Мотика І.І, Недоступ Л.А., Нестор Н.І. Бібліотека моделей технологічних операцій для аналізу точності процесів виготовлення// Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика : [зб. наук.пр.] / відп. ред. М. В. Лобур. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2008. — С.65-69. -(Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 626). — Бібліогр.: 5 назв.