Стрямець Олександр Сергійович

Стрямець Олександр Сергійович

Кандидат технічних наук, асистент кафедри САПР

E-mail:

Освіта:

 • Національний університет “Львівська політехніка”, інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, напрямок ”Комп’ютерні науки”, диплом бакалавра. 2006-2010.
 • Національний університет “Львівська політехніка”, військовий інститут. Завершив підготовку за програмою офіцера запасу, отримав звання молодший лейтенант. 2008-2010.
 • Національний університет “Львівська політехніка”, інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, спеціальність “Інформаційні управляючі системи”, диплом магістра. 2010-2011.
 • Аспірант кафедри Інформаційних систем та мереж, інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”. 2011-2014.
 • Кандидатська дисертаційна робота за спеціальністю 05.13.06 “інформаційні технології”, за темою «Геоінформаційна технологія просторового аналізу процесів стоку та емісії парникових газів у лісовому господарстві Польщі». 2015.

Нагороди:

 • Стипендіат фонду В.Пінчука. 2012.
 • Подяка за наказом № 3752403 від 20 грудня 2011 року, за активну громадську діяльність на благо львівської політехніки.
 • Диплом до 165-річчя львівської політехніки, за успіхи у навчанні та активну громадську діяльність.
 • Премія Мера Львова А. Садового – за вагомий внесок у розвиток молодіжної політики м. Львова та за успішну реалізацію студентських проектів на міському рівні.

Професійна діяльність:

 • 2012-2015 - інженер-програміст ІІ категорії Відділу підтримки та розвитку веб-сервісів ЦІЗ НУ “ЛП”.
 • 2015 - теперішній час - виконавчий менеджер компанії Plagiat.pl.
 • 2015 - теперішній час - асистент кафедри САПР.

Наукові інтереси:

Основні публікації:

 1. Стрямець С.П., Стрямець О.С. Застосування ГІС для визначення запасу вуглецю в букових пралісах та старовікових лісах // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції до 10-річчя створення об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини": Історія, стан та проблеми впровадження інтегрованої системи менеджменту (Рахів, 26-29 вересня 2017 р.). – 2017. – C.323–329.
 1. Bun R.A., Nahorski Z., Horabik-pyzel J., Danylo O., Charkovska N.V., Topylko P., Halushchak M., Lesiv M., Striamets O. High resolution spatial inventory of GHG emissions from stationary and mobile sources in Poland: summarized results and uncertainty analysis // Proceedings of 4th International Workshop on Uncertainty in Atmospheric Emissions. - 2016. - P. 41-48. (За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР)
 1. О.С. Стрямець, С.П. Стрямець. Просторовий аналіз процесів стоку та емісії парникових газів у лісовому господарстві Люблінського воєводства // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2015. – Вип. 25.1. – C. 142-148.
 1. О.С. Стрямець. Моделювання георозподіленої фітомаси лісів на прикладі Мазовецького воєводства Республіки Польща // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24.2, с.371- 375.
 2. Б. Б. Любінський, Р. А. Бунь, О.С. Стрямець. Програмні засоби моделювання процесів емісії парникових газів дорожнім транспортом: просторовий аналіз для Житомирської області // Моделювання та інформаційні технології. – 2014. – Вип. 71, с. 50-58.
 3. Н. В. Чарковська, Р. А. Бунь, О.С. Стрямець. Моделювання та просторовий аналіз емісійних процесів від целюлозно-паперової та харчової промисловостей Польщі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": № 783: Інформаційні системи та мережі. – Львів, 2014, с. 478-486.
 4. R. Bun, B. Lyubinsky, N.Charkovska, S. Stryamets, O. Stryamets. Geodistributed analysis of forest phytomass: Subcarpathian voivodeship as a case study // Econtechmod. – 2014. – Vol 3., N. 1,р. 95-104.
 5. R. Bun, S. Stryamets, O. Stryamets.Geodistributed analysis of forest phytomass in the Polish Carpathians // Forum Carpaticun'2014: Local Responces to Global Challenges, September 16-18, 2014, Lviv, Ukraine: Conference Abstracts. – Lviv, 2014, р. 73-74.
 6. Б. Б. Любінський, О. С. Стрямець, Н. В. Чарковська. Програмні засоби візуалізації результатів просторової інвентаризації парникових газів // Інформатика та системні науки (ІСН-2014): матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Полтава, 13–15 березня 2014 року). – Полтава: ПУЕТ, 2014, с. 198-200.
 1. С. П. Стрямець, О.С. Стрямець. Моделювання фітомаси лісів воєводства Підкарпатського засобами ГІС // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": № 751 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології". – 2013, с. 231-235.
 2. R. Bun, S. Stryamets, O. Stryamets. Informational approach for cadastre of forests of Poland for determining carbon balance in forestry // Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM), 12th International Conference, 19-23 Feb. 2013. – Lviv: LPNU, 2013, р. 359-360.
 3. S. Striamets, M. Dunas, O. Stryamets. Modelling forest phytomas in order to determine the content of carbon // The IXth International Conference "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH'2013)", 16-20 April 2013 Polyana, Ukraine. – 2013, р. 246-248.
 4. R. Bun, O. Danylo P. Topylko, O. Stryamets..Uncertainty of greenhouse gases spatial inventory: power and heat production // Proceedings of the 8th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT'2013), November 11-16, 2013. – Lviv, 2013, р. 15-16.
 5. O. Stryamets.Modeling and spatial analysis of GHG emissions in the residential sector: case-study for the Silesian Voivodeship in Poland // Proceedings of the 8th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT'2013), November 11-16, 2013. – Lviv, 2013, р. 43-44.
 6. M. Lesiv, D. Schepaschenko, Z. Nahorski, O. Stryamets. Method and tool to develop a forest map by using GWR model in R: case study for Ukraine // Proceedings of the 8th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT'2013), November 11-16, 2013. – Lviv, 2013, р. 6-7.
 7. Р. А. Бунь, Н. В. Чарковська, О.С. Стрямець. Використання цифрових карт землекористування Польщі для просторо¬вого аналізу емісій та поглинань парникових газів у лісовому господарстві // Одинадцята Відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук: Збірник матеріалів: 13 червня 2013, Львів. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013, с. 155.
 8. Чарковська Н. В. , О.С. Стрямець.Моделювання процесів емісії закису азоту від випасання сільсько-господарських тварин у Польщі // Одинадцята Відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук: Збірник матеріалів: 13 червня 2013, Львів. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013, с. 159-160.
 1. О.С. Стрямець. Геоінформаційна система емісій та поглинань парникових газів у лісовому господарстві Львівської області // 10-та Відкрита наукова конференція ІМФН "PSC-IMFS-10": Збірник матеріалів. – Львів: НУ"ЛП", 2012, c. 10.
 2. С. П. Стрямець, О.С. Стрямець. Геоінформаційний підхід до оцінювання емісії та поглинань парникових газів в лісовому господарстві // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": № 744: Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2012, с. 173-176.
 3. О.С. Стрямець. Информационные технологии формирования кадастра лесов Польши для определения эмиссий и поглощений парниковых газов в лесном хозяйстве // Наука и инновации в технических университетах: материалы Шестого Всероссийского форума студентов, аспирантов и молодых ученых. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012, с. 137-138.
 1. А. Р. Бунь, С. В. Сивній, О. М. Савчин, О.С. Стрямець. Формування геоінформаційної системи природного заповідника «Розточчя» // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": № 694 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології". – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" - 2011, с. 135-137.