Теслюк Василь Миколайович

Теслюк Василь Миколайович

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри САПР

E-mail: Vasyl.M.Teslyuk@lpnu.ua

Освіта

 • Львівський політехнічний інститут, радіотехнічний факультет, 1991.
 • Аспірантура, Львівський політехнічний інститут, 1991-1994.
 • Кандидатська дисертація "Моделювання та аналіз процес в формування технологічних шарів ІС в приладо-технологічних САПР" за спеціальністю 05.13.05 - системи автоматизації проектування, 1995.
 • Докторська дисертація "Інформаційні технології аналізу та синтезу мікроелектромеханічних систем" 05.13.06 – Інформаційні технології, 2009.

Нагороди:

 • Грант Президента України для докторів наук до 45 р. 2011.
 • Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України. 2011.
 • Грамота Національного університету "Львівська політехніка". 2009.
 • Стипендія для науковців, які надаються Головою Львівської обласної державної адміністрації. 2000-2001.

Професійна діяльність:

 • 1991-1994 - аспірант Львівського політехнічного інституту.
 • 1994 - 1995 - завідувач лабораторією ГНДЛ-91.
 • 1995 - 1997 - асистент кафедри САПР.
 • 1997 - 2009 - доцент кафедри САПР.
 • 2009 - теперішній час - професор кафедри САПР.

Наукові інтереси:

Автоматизація проектування та моделювання мікроелектромеханічних систем та інтегральних схем.

Основні публікації:

Понад 250 наукових публікацій, з них 2 монографії, 1 посібник.

 1. Казарян А. Г., Теслюк В. М., Машевська М. В. Розроблення системи керування базою даних системи "розумного" будинку // Моделювання та інформаційні технології. – 2018. – Вип. 84. – С. 184–190. (Казарян А. Г., Машевська М. В.).
 2. Карпа Д. М., Цмоць І. Г., Теслюк В. М. Засоби підтримки прийняття рішень для визначення пріоритетності виконання енергозберігаючих проектів // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – 2019. – Т. 29, № 2. – С. 135–140. (Карпа Д. М.) [н.к. - Цмоць І.Г.].
 3. Коваль В. Я., Вовчок М. А., Чубінський Р. В., Теслюк В. М. Структурна модель та інформаційне забезпечення системи технологічної підготовки поліграфічного виробництва // Моделювання та інформаційні технології. – 2018. – Вип. 84. – С. 195–201. [н.к. - Теслюк В.М.].
 4. Нарушинська О. О., Теслюк В. М., Угрин Л. Є. Оптимізація конструкції давача тиску ємнісного типу // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – 2019. – Т. 29, № 1. – С. 98–101. (Нарушинська О. О.).
 5. Баран М. М., Таратунський В., Портак М. Ю., Теслюк В. М. Система автоматизованого ранжування курортів Львівської області // Моделювання та інформаційні технології. – 2018. – Вип. 85. – С. 182–187.
 6. Berezsky O., Dolynyuk T., Dubchak L., Savka N., Teslyuk V., Pitsun O., Melnyk G. Cytological image classification using data reduction // CEUR Workshop Proceedings. – 2019. – Vol. 2488. Proceedings of the 2nd International workshop on informatics & data-driven medicine IDDM 2019 (Lviv, Ukraine, November 11-13, 2019). Vol. 1. – P. 16–29. 0,62 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 7. Процько І. О., Теслюк В. М., Кузмінський Р. Д. Ефективне обчислення цілочисельного ДКП-ІІ для стиснення зображень // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2019. – № 2 (49). – С. 151–157. (НМБД).
 8. Процько І. О., Кузьмінський Р., Теслюк В. М. Ефективне обчислення цілочисельного ДКП-ІІ для стиснення зображень. // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2019. – № 2 (49). – С. 151–157. (НМБД).
 9. Теслюк В. М., Цмоць І. Г., Казарян А. Г., Теслюк Т. В. Метод проектування систем "розумного" будинку з використанням архітектурного шаблону Redux // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – 2019. – Т. 29, № 7. – С. 146–150. (Казарян А. Г., Теслюк Т. В.) (НМБД).
 10. Хомицька І. Ю., Теслюк В. М., Береговський В. В. Математичні метод і модель диференціації фоностатистичних структур авторського стилю // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – 2019. – Т. 29, № 7. – С. 156–159. (НМБД).
 11. Хомицька І. Ю., Теслюк В. М., Береговський В. В. Математичні метод і модель диференціації фоностатичних структур авторського стилю // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – 2019. – Т. 29, № 7. – С. 156–159. [н.к. - Теслюк В.М.] (НМБД).
 12. Хомицька І. Ю., Теслюк В. М., Береговський В. В. Метод комплексного аналізу дифіренціації фоностатистичних структур стилів англійської мови // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – 2019. – Т. 29, № 6. – С. 140–143. (НМБД).
 13. Tsmots I., Teslyuk V., Batyuk A., Khavalko V., Mladenow A. Information-analytical support to medical industry // CEUR Workshop Proceedings. – 2019. – Vol. 2488. Proceedings of the 2nd International workshop on informatics & data-driven medicine IDDM 2019 (Lviv, Ukraine, November 11-13, 2019). Vol. 1. – P. 246–257. (SciVerse SCOPUS).
 14. Boreiko O., Teslyuk V., Kryvinska N., Logoyda M. Structure model and means of a smart public transport system // Procedia Computer Science. – 2019. – Vol. 155 : 16th International conference on mobile systems and pervasive computing, MobiSPC 2019, 14th International conference on future networks and communications, FNC 2019, 9th International conference on sustainable energy information technology, SEIT 2019, Halifax, Canada, 19-21 August 2019. – P. 75–82. (Борейко О. Ю., Логойда М. М.) (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 15. Kazarian A., Teslyuk V., Tsmots I., Greguš J. Development of a "smart" home system based on the modular structure and architectural data flow pattern Redux // Procedia Computer Science. – 2019. – Vol. 155 : 16th International conference on mobile systems and pervasive computing, MobiSPC 2019, 14th International conference on future networks and communications, FNC 2019, 9th International conference on sustainable energy information technology, SEIT 2019, Halifax, Canada, 19-21 August 2019. – P. 35–42. (Казарян А. Г.) [н.к. - Цмоць І.Г.] (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 16. Teslyuk V., Denysyuk P., Kryvinska N., Beregovska K., Teslyuk T. Neural controller for smart house security subsystem // Procedia Computer Science. – 2019. – Vol. 160 : 10th International conference on emerging ubiquitous systems and pervasive networks (EUSPN-2019), 9th International conference on current and future trends of information and communication technologies in healthcare (ICTH-2019) / Affiliated workshops. – P. 394–401. (Теслюк Т. В.) (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 17. Teslyuk Vasyl, Lozynskyi А, Teslyuk Taras, Denysyuk Pavlo. Designing multi-agent gameplay // EconTechMod. – 2018. – Vol. 7, №4. – Р. 21–28. (Лозинський А. Я., Теслюк Т. В.) (НМБД).
 18. Teslyuk Vasyl, Mashevska Marta, Казарян Артем, Тихан Мирослав. Usage of SaaS software delivery model in intelligent house system // Przegląd elektrotechniczny. – 2019. – Vol 95, Nr 7. – S. 38–41. (Машевська М. В., Казарян А. Г.) [н.к. - Цмоць І.Г.] (Index Copernicus International, SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 19. Teslyuk V., Teslyuk T., Mishchuk O., Shevchyk V., Greguš M. M. The recommendation system for cyclists LvivBicycleMap // Procedia Computer Science. – 2019. – Vol. 155 : 16th International conference on mobile systems and pervasive computing, MobiSPC 2019, 14th International conference on future networks and communications, FNC 2019, 9th International conference on sustainable energy information technology, SEIT 2019, Halifax, Canada, 19-21 August 2019. – P. 105–112. (Теслюк Т. В., Міщук О. С.) (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 20. Khomytska I., Teslyuk V., Kryvinska N., Beregovskyi V. The nonparametric method for differentiation of phonostatistical structures of authorial style // Procedia Computer Science. – 2019. – Vol. 160 : 10th International conference on emerging ubiquitous systems and pervasive networks (EUSPN-2019), 9th International conference on current and future trends of information and communication technologies in healthcare (ICTH-2019) / Affiliated workshops. – P. 38–45. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 21. Denysyuk Pavlo, Teslyuk Vasyl, Kernytskyy Andriy, Melnyk Mykhaylo. A modification for mobile robotic systems // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH) : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції (Поляна, 22–26 травня 2019 р.). – 2019. – C. 1–7. (SciVerse SCOPUS).
 22. Kazarian A., Teslyuk V. Optimization of neural network structure for smart house systems // 2019 IEEE 2nd Ukraine conference on electrical and computer engineering, UKRCON-2019 : conference proceedings (Lviv, Ukraine, July 2–6, 2019). – 2019. – C. 562–565. (Казарян А. Г.) (SciVerse SCOPUS).
 23. Teslyuk T., Kernytskyy А., Teslyuk V., Tsmots I., Berezsky O., Denysyuk P. Inerface-sensitive method of synthesis of microcontroller-based system structures // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – C. 21–24. (Теслюк Т. В.) [н.к. - Теслюк В.М.] (SciVerse SCOPUS).
 24. Teslyuk Taras, Teslyuk Vasyl, Denysyuk Pavlo, Tsmots Ivan, Berezsky Oleh, Melnyk Mykhalo. Synthesis of neurocontroller for intellectualization tasks of process control systems // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – C. 8779295-1–8779295-4. (Теслюк Т. В.) (SciVerse SCOPUS).
 25. Khomytska Iryna, Teslyuk Vasyl. The software for authorship and style attribution // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – C. 8779346-1–8779346-4. (SciVerse SCOPUS).
 26. Information and innovation technologies in economics and administration : monograph. – (Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts ; monograph 27) : колективна монографія. – Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. Kazarian A. Data analysis model and forms of cloud analytical functions for "smart" house systems / A. Kazarian, K. Beregovska, V. Teslyuk. – c.17–27.
 1. Баран М. М., Береговська Х. В., Теслюк В. М. Розроблення автоматизованої програмної системи адміністрування та моніторингу систем "Розумний будинок" // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. – 2017. – Вип. 81. – С. 114–123. .
 2. Береговська Х. В., Коваль В. Я., Теслюк В. М. Розроблення спеціалізованого мікроконтролера моніторингу та імовірнісного прогнозування зміни станів систем «Розумний будинок» // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. – 2017. – Вип. 80. – С. 121–129. .
 3. Борейко О. Ю., Теслюк В. М., Вєніков Д. П., Притуляк Я. Г. Розроблення бази даних для автоматизованої системи опрацювання параметрів пасажиропотоків громадського транспорту // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. – 2018. – Вип. 82. – С. 177–184.
 4. Борейко О. Ю., Теслюк В. М., Зелінський А. Я., Коваль В. Я. Метод опрацювання параметрів пасажиропотоку громадського транспорту "розумного" міста // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. – 2017. – Вип. 81. – С. 123–129.
 5. Казарян А. Г., Теслюк В. М., Коваль В. Я. Використання функції розпізнавання обличь для контролю доступу користувачів та автоматизованого управління налаштувань приладів «розумного» будинку // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. – 2018. – Вип. 83. – С. 180–185.
 6. Машевська М. В., Шевчик В. О., Портак М. Ю., Теслюк В. М., Притуляк Я. Г. Модель та засоби рекомендаційної системи для велосипедистів LvivBicycleMap // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. – 2018. – Вип. 83. – С. 174–179.
 7. Теслюк В. М., Навитка М. Л., Пукач А. І., Коваль В. Я. Розроблення моделі для автоматизованого розподілу споживання електроенергії від сонячних панелей системи «Розумний дім» // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. – 2017. – Вип. 80. – С. 129–137.
 8. Лозинський А. Я., Теслюк В. М., Зелінський А. Я., Нарушинська О. О. Аналіз сучасного стану мультиагентних систем // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. – 2017. – Вип. 81. – С. 156–166.
 9. Лозинський А. Я., Теслюк В. М. Розроблення ієрархічної моделі комунікації агентів на основі алгоритму Q-навчання // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей ХIV Науково-практичної конференції (Львів, 17-20 квітня 2018 р.). – 2018. – C. 12–13.
 10. Казарян А. Г., Теслюк В. М. Розробка програмного ядра спеціалізованих систем інтелектуального управління приладами // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей ХIV Науково-практичної конференції (Львів, 17-20 квітня 2018 р.). – 2018. – C. 11–12.
 11. Хомицька І. Ю., Теслюк В. М., Лабінська Л. С. Програмна система авторської атрибуції текстів на фонологічному рівні // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей ХIV Науково-практичної конференції (Львів, 17-20 квітня 2018 р.). – 2018. – C. 15–16.
 12. Boreiko O., Teslyuk V. Використання інгібіторних мереж Петрі для побудови автоматизованої системи обліку пасажиропотоку громадського транспорту" розумного" міста // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2018. – Т. 28, № 2. – С. 150–154. (Index Copernicus International).
 13. Prots'ko I., Teslyuk V. Development of WFTA based on the hashing array // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2018. – № 2. – С. 135–142. (Web of Science).
 14. Денисюк П. Ю., Борейко О. Ю., Маркелов О. Е., Теслюк В. М. Розроблення комп'ютерної підсистеми автоматизованого аналізу, прогнозування та розрахунку пасажиропотоку для заданого маршруту в місті Львові // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2018. – Т. 28, № 6. – С. 129–135. (Index Copernicus International).
 15. Khomytska I., Teslyuk V., Morushko O., Holovatyy A. Development of methods, models and means for the author attribution of a text // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2018. – № 3/12 (93). – P. 41–46. (SciVerse SCOPUS).
 16. Kazarian A., Teslyuk V., Tsmots I., Tykhan M. Implementation of the face recognition module for the "Smart" home using remote server // Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2019. – Vol. 871: Advances in intelligent systems and computing III. Selected papers from the International conference on computer science and information technologies, CSIT 2018, September 11-14, Lviv, Ukraine. – P. 17–27. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 17. Teslyuk Vasyl, Beregovskyy Vasyl, Denysyuk Pavlo, Teslyuk Taras, Lozynskyi А. Development and implementation of the technical accident prevention subsystem for the smart home system // International Journal of Intelligent Systems and Applications. – 2018. – Vol. 10, № 1. – P. 1–8. (SciVerse SCOPUS).
 18. Teslyuk Vasyl, Holovatyy Andriy, Hamza Ali. Development of the basic acoustic elements models on the base of the VHDL – AMS language for computer-aided design at the schemotechnical level // Econtechmod. – 2018. – Vol. 7, № 2. – Р. 53–58. (Index Copernicus International).
 19. Khomytska I., Teslyuk V. Authorship and style attribution by statistical methods of style differentiation on the phonological level // Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2019. – Vol. 871: Advances in intelligent systems and computing III. Selected papers from the International conference on computer science and information technologies, CSIT 2018, September 11-14, Lviv, Ukraine. – P. 105–118. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 20. Boreiko O., Teslyuk V., Baran M., Navytka M. Data processing method for public transport passenger flow of the "smart" city // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції, 18–22 квітня, 2018 р., Поляна, Україна. – 2018. – P. 61–64. (Google Scholar, SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 21. Kazarian Artem, Teslyuk Vasyl, Tsmots Ivan. Development of face recognition module for a "Smart Home" system using a remote server // Комп'ютерні науки та інформаційні технології (CSIT-2018) : матеріали XIII-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 11–14 вересня 2018 р., Львів. – 2018. – P. 25–28. (SciVerse SCOPUS).
 22. Karpa D., Tsmots I., Zelinskyy A., Teslyuk V. Model of the regional energy efficiency analysis based on the artificial neural networks // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції, 18–22 квітня, 2018 р., Поляна, Україна. – 2018. – P. 259–267. (Google Scholar, SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 23. Prots'ko Ihor, Rykmas Roman, Teslyuk Vasyl. The efficient computation of integer DCT based on cyclic convolutions // Комп'ютерні науки та інформаційні технології (CSIT-2018) : матеріали XIII-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 11–14 вересня 2018 р., Львів. – 2018. – P. 245–248. (SciVerse SCOPUS?).
 24. Seneta M., Teslyuk V., Peleshchak R. Acoustoelectronic processes on the adsorbed surface of a solid // Advanced trends in radioelectronics, telecommunications and computer engineering : proceedings of 14th International conference, February 20–24, 2018, Lviv, Slavske, Ukraine. – 2018. – P. 416–420. (SciVerse SCOPUS, Web of Science)
 25. Khomytska Iryna, Teslyuk Vasyl. Authorship attribution by differentiation of phonostatistical structures of styles // Комп'ютерні науки та інформаційні технології (CSIT-2018) : матеріали XIII-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 11–14 вересня 2018 р., Львів. – 2018. – P. 5–8. (SciVerse SCOPUS).
 26. Holovatyy Andriy, Teslyuk Vasyl, Pobereyko Sofi, Sokolovskyy Yaroslav, Lobur Muhaylo. Development of background radiation monitoring system based on arduino platform // Комп'ютерні науки та інформаційні технології (CSIT-2018) : матеріали XIII-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 11–14 вересня 2018 р., Львів. – 2018. – P. 139–142. (SciVerse SCOPUS).
 27. Holovatyy Andriy, Teslyuk Vasyl, Sokolovskyy Yaroslav, Pobereyko Sofi, Lobur Muhaylo. Development of arduino-based embedded system for detection of toxic gases in air // Комп'ютерні науки та інформаційні технології (CSIT-2018) : матеріали XIII-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 11–14 вересня 2018 р., Львів. – 2018. – P. 121–124. (SciVerse SCOPUS).
 28. Chorna Iryna, Denysyuk Pavlo, Teslyuk Vasyl. Development of mobile robot using LIDAR technology based on Arduino controller // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції, 18–22 квітня, 2018 р., Поляна, Україна. – 2018. – P. 240–244. (Google Scholar, SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 1. Теслюк Т.В., Цмоць І.Г., Опотяк Ю.В., Теслюк В.М. Архітектура багаторівневої системи управління енергоефективністю регіону // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2017. – № 864. – C.201–209.
 2. Лозинський А.Я., Машевська М.В., Нарушинська О.О., Теслюк В.М. Застосування мультиагентного підходу для покращення параметрів синхронізації в ігрових системах // Моделювання та інформаційні технології: збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. – 2017. – Т.79. – C.183–190.
 3. Береговська Х.В., Машевська М.В., Зелінський А.Я., Теслюк В.М. Розроблення методу побудови моделей систем "Інтелектуальний будинок", створених на базі моделей Петрі-Маркова та доповнених функціональними компонентами // Моделювання та інформаційні технології: збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. – 2017. – Т.79. – C.176–182.
 4. Береговська Х.В., Машевська М.В., Теслюк В.М. Розроблення моделей систем "інтелектуальний будинок", побудованих на базі моделей Петрі-Маркова та доповнених функціональними компонентами // Моделювання та інформаційні технології: збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. – 2017. – Т.78. – C.175–185.
 5. Борейко О.Ю., Теслюк В.М., Машевська М.В., Гураль І.В. Технічне забезпечення контролера збору даних системи автоматизованого опрацювання пасажиропотоку громадського транспорту "розумного" міста // Моделювання та інформаційні технології: збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. – 2017. – Т.79. – C.190–197.
 6. M. Tykhan, O. Ivakhiv, V. Teslyuk. New type of piezoresistive pressure sensors for environments with rapidly changing temperature // Metrology and Measurement Systems. – 2017. – Vol.24, № 1. – P.185–192..
 7. Головатий А.І., Теслюк В.М. Тенденції розвитку технології "Internet of Things" та перспективи використання ІОТ-пристроїв в повсякденному житті // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей XIІI Науково-практичної конференції, Львів, 27–31 березня 2017 р. – 2017. – C.11–13.
 8. Береговська Х.В., Теслюк В.М. Інтеграція сенсорів і актюаторів в моделі систем "інтелектуальний будинок" // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей XIІI Науково-практичної конференції, Львів, 27–31 березня 2017 р. – 2017. – C.19–21.
 9. Борейко О.Ю., Теслюк В.М. Автоматизоване визначення параметрів пасажиропотоку громадського транспорту для системи "розумного" міста // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей XIІI Науково-практичної конференції, Львів, 27–31 березня 2017 р. – 2017. – C.31–33.
 10. Борейко О.Ю., Теслюк В.М. Автоматизоване визначення параметрів пасажирського потоку громадського транспорту для системи «розумного» міста // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей XIІI Науково-практичної конференції, Львів, 27–31 березня 2017 р. – 2017. – C.32–33.
 11. Теслюк В.М., Борейко О.Ю., Адамів В. Алгоритми захисту об'єктів "розумного міста" на базі ESP8266 // Advanced computer information technologies (ACIT‘2017): proceedings All-Ukrainian conference with international participation, 19–20 May 2017. – 2017. – C.212–213.
 12. Теслюк В.М., Борейко О.Ю., Мельник А. Моделювання руху громадського транспорту на основі мереж Петрі // Advanced computer information technologies (ACIT‘2017): proceedings All-Ukrainian conference with international participation, 19–20 May 2017. – 2017. – C.25–26.
 13. Теслюк Т.В., Цмоць І.Г., Медиковський М.О., Машевська М.В., Теслюк В.М. Система автоматизованого синтезу пристроїв на базі мікроконтролерів. // Матеріали VIII-ої Українсько-польської науково-практичної конференції «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2016), 27-30 серпня 2016 року. Львів-Чинадієво, Україна. – 2017. – C.142–145. (АСУ-9, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 14. Цмоць І.Г., Теслюк Т.В., Медиковський М.О., Опотяк Ю.В., Теслюк В.М. Базові інтелектуальні компоненти систем багаторівневого управління енергоефективністю регіону. // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI'2016). – 2017. – C.151–153. (ДБ/Енергоефективність, Прикладні дослідження і розробки).
 15. Нарушинська О.О., Теслюк В.М., Денисюк П.Ю. Застосування методів машинного навчання для мінімізації повернень товару в системах електронної комерції // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – Т.189, № 3. – C.342–347. (EBSCO).
 16. Теслюк Т.В., Береговський В.В., Теслюк В.М., Денисюк П.Ю. Методи та моделі автоматизованого проектування системи "інтелектуального будинку" на базі нейроконтролерів // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Т.26.7. – C.342–349. (Index Copernicus International).
 17. Boreiko O., Teslyuk V., Zelinskyy A., Berezsky O. Development of models and means of the server part of the system for passenger traffic registration of public transport in the "smart" city // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2017. – Vol.1, № 2 (85). – P.40–47. (Борейко О.Ю., Зелінський А.Я.) (EBSCO, Index Copernicus International, SciVerse SCOPUS, Ulrich's Periodicals Directory).
 18. Теслюк В.М., Береговська Х.В., Угрин Л. Є. Розроблення методу навчання моделей систем "розумного будинку" на базі моделей Петрі-Маркова та доповнених функціональними компонентами // Науковий вісник НЛТУ України. – 2017. – Т.27, № 6. – C.139–144. (ДБ/Енергоефективність, Прикладні дослідження і розробки) (Index Copernicus International).
 19. Теслюк В.М., Лозинський А.Я., Теслюк Т.В. Застосування мультиагентного підходу в процесі реалізації ігрової програми "Bacterial war" // Науковий вісник НЛТУ України. – 2017. – Т.27, № 6. – C.178–181. (ДБ/Енергоефективність, Прикладні дослідження і розробки) (Index Copernicus International).
 20. Теслюк Т.В., Цмоць І.Г., Теслюк В.М., Medykovskyy M. Optimization of the structure of wind power station with the use of the branch and bound method // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2017. – № 2/8 (86). – P.4–9. (АСУ-10, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (EBSCO, Index Copernicus International, SciVerse SCOPUS, Ulrich's Periodicals Directory).
 21. Tykhan M., Mokrytskyy V., Teslyuk V. Efect of the membrane thermodeflection on the accuracy of a tensoresistive pressure sensor // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2017. – Vol.4, № 7 (88). – P.32–37. (EBSCO, Index Copernicus International, SciVerse SCOPUS, Ulrich's Periodicals Directory).
 22. Цмоць І.Г., Теслюк В.М., Теслюк Т.В. Модель визначення пріоритетності виконання інвестиційних енергозберігаючих проектів на підприємстві // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 1(187). – C.398–408. (ДБ/Енергоефективність, Прикладні дослідження і розробки) (ACM Digital Library, EBSCO).
 23. Цмоць І.Г., Теслюк Т.В., Машевська М.В., Теслюк В.М. Модель організації обміну та збереження даних у багаторівневих системах управління технологічними процесами // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – 2017. – Т.27.1. – C.197–202. (АСУ-9, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Google Scholar, Index Copernicus International).
 24. Teslyuk T., Цмоць І.Г., Теслюк В.М., Medykovskyy M., Опотяк Ю.В. Architecture and Models for System-Level Computer-Aided Design of the Management System of Energy Efficiency of Technological Processes at the Enterprise // Automation 2017. International Conference Automation 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing. – 2017. – № 689. – C.538–557. (ДБ/Енергоефективність, Прикладні дослідження і розробки) (SciVerse SCOPUS).
 25. Tykhan M., Ivakhiv O., Teslyuk V. New type of piezoresistive sensors for environments with rapidly changing temperature // Metrology and Measuring Systems. – 2017. – Vol.24 (2017), № 1. – P.185–192. (Google Scholar).
 26. Цмоць І.Г., Теслюк В.М., Теслюк Т.В., Ignatyev I. Basic Components of Neuronetworks with Parallel Vertical Group Data Real-Time Processing // Automation 2017. International Conference Automation 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing. – 2017. – Vol.689. – P.558–576. (АСУ-9, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (SciVerse SCOPUS).
 27. Narushynska O., Teslyuk V., Vovchuk B. Search model of customer's optimal route in the store based on algorithm of machine learning A // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали ХIІ Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2017 (Львів, Україна, 05–08 вересня 2017). – 2017. – P.284–287. (Нарушинська О.О., Вовчук Б. З.) (Google Scholar, SciVerse SCOPUS, Springer, Web of Science).
 28. Boreiko O., Teslyuk V. Model of data collection controller of automated processing systems for passenger traffic public transport "smart" city based on Petri nets // Advanced information and communication nechnologies (AICT–2017): proceedings 2nd International conference, 4–7 July 2017, Lviv, Ukraine. – 2017. – P.62–65. (SciVerse SCOPUS).
 29. Boreiko O., Teslyuk V. Information model of the control system for passenger traffic registration of public transport in the "smart" city // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали ХIІ Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2017 (Львів, Україна, 05–08 вересня 2017). – 2017. – P.113–116. (Борейко О.Ю.) (Google Scholar, SciVerse SCOPUS, Springer, Web of Science).
 30. Boreiko O., Teslyuk V. Model of a controller for registering passenger flow of public transport for the "Smart" city system // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.207–209. (Борейко О.Ю.) (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 31. Kazarian A., Teslyuk V. Structure and model of the smart house security system using machine learning methods // Advanced information and communication nechnologies (AICT–2017): proceedings 2nd International conference, 4–7 July 2017, Lviv, Ukraine. – 2017. – P.105–108. 0,17 ум.д.ар. (Казарян А. Г.) (SciVerse SCOPUS).
 32. Kazarian A., Tsmots I., Teslyuk V. Intelligent house as a service and its practical usage for home energy efficiency. // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали ХIІ Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2017 (Львів, Україна, 05–08 вересня 2017). – 2017. – P.220–223. 0,17 ум.д.ар. (ДБ/Енергоефективність, Прикладні дослідження і розробки) (Казарян А. Г.) (Google Scholar, SciVerse SCOPUS, Springer, Web of Science).
 33. Iwaniec M., Teslyuk V., Mashevska M., Lobur M., Holovatyy A., Kolesnyk K. Development of vibration spectrum analyzer using the Raspberry Pi microcomputer and 3-axis digital MEMS accelerometer ADXL345 // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH): proceedings of XIIIth International conference, Polyana, April 20–23, 2017. – 2017. – P.25–29. (Машевська М.В., Головатий А.І.) (SciVerse SCOPUS).
 34. Teslyuk V., Beregovska C., Denysyuk P.Decomposition of models of smart-home systems // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH): proceedings of XIIIth International conference, Polyana, April 20–23, 2017. – 2017. – P.22–24. (SciVerse SCOPUS).
 35. Teslyuk V., Beregovska K., Denysyuk P., Mashevska M. Method of development Smart-Hose-Systems Models, based on Petri-Markov Nets, and extended by functional components // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали ХIІ Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2017 (Львів, Україна, 05–08 вересня 2017). – 2017. – P.352–355. (Google Scholar, SciVerse SCOPUS, Springer, Web of Science).
 36. Teslyuk V., Zelinskyy A., Karpa D. The structure of the user's health state diagnostic and predicting system on the basis of the neural network // Advanced information and communication nechnologies (AICT–2017): proceedings 2nd International conference, 4–7 July 2017, Lviv, Ukraine. – 2017. – P.47–50. (SciVerse SCOPUS).
 37. Teslyuk T., Цмоць І.Г., Teslyuk V., Medykovskyy M., Opotyak Y. Architecture of the management system of energy efficiency of technological processes at the enterprise. // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали ХIІ Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2017 (Львів, Україна, 05–08 вересня 2017). – 2017. – P.429–433. (ДБ/Енергоефективність, Прикладні дослідження і розробки) (Google Scholar, SciVerse SCOPUS, Springer, Web of Science).
 38. Khomytska I., Teslyuk V. Modelling of phonostatistical structures of English backlingual phoneme group in style system // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.324–327. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 39. Khomytska I., Teslyuk V. Modelling of phonostatistical structures of the colloquial and newspaper styles in english sonorant phoneme group // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали ХIІ Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2017 (Львів, Україна, 05–08 вересня 2017). – 2017. – P.67–70. (Google Scholar, SciVerse SCOPUS, Springer, Web of Science).
 40. Цмоць І.Г., Kazarian A., Teslyuk V., Mashevska M. Units and structure of automated "smart" house control system using machine learning algorithms // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.364–366. (ДБ/Енергоефективність, Прикладні дослідження і розробки) (Казарян А. Г., Машевська М.В.) (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 41. Tsmots I., Teslyuk T., Teslyuk V., Medykovskyy M., Holovatyy А. Intelligent components of multilevel system for energy efficiency management in regional economy // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.319–323. (ДБ/Енергоефективність, Прикладні дослідження і розробки) (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 42. Boreiko O., Teslyuk V., Chorna I. Analysis and prospects of smart city technology development. Analiza i perspektywy rozwoju technglogii smart sity // Innowacyjna Edukacja Jako Skladowa Inteligentnego miasta: Series monographs Faculty of Architecture, Civil Engeenering and Applied Arts Katovice School of Technology. – 2017. – № 14. – P.60–70.
 1. Теслюк В.М., Пукач А.І., Загарюк Р.В. Методи, моделі та засоби автоматизації визначення ємнісних і резистивних параметрів елементів МЕМС: монографія / Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. - 180 c.
 2. Holovatyy A., Teslyuk V., Panchak R., Koshurets S.. Mathematical modelling and simulation of the mechanical component of the fully differential capacitive mems accelerometer using matlab/simulink environment // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", 2015, № 828. - 2016. - P. 20-26.
 3. Цмоць І.Г., Теслюк В.М. Структура та моделі роботи системи управління мікрокліматом мінітеплиці // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні науки та інформаційні технології". - 2016. - № 843. - C. 228-238. (За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 4. Матвійків Т.М., Теслюк В.М. Метод автоматичного усунення ударів та sвібрацій під час буріння // Науковий вісник НЛТУ України: Серія економічна. - Львів: РВВ НЛТУ України. - 2016. - 2015. - C. 324-329.
 5. Матвійків Т.М., Теслюк В.М. СППР усунення ударів та вібрацій при глибинно-похилому бурінні // Науковий вісник НЛТУ України: Серія економічна. - Львів: РВВ НЛТУ України. - 2016. - 2016. - C. 363-370.
 6. I.Tsmots, V. Teslyuk, I. Vavruk. A fuzzy logic based navigation system for a mobile robot in uncertain environment. // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", серія "Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження". - 2015. - № 4 (42). - P. 7-10.
 7. Цмоць І.Г., Теслюк В.М., Ігнатєв І.В. Проектування спеціалізованих компонент нейро-орієнтованих комп'ютерних систем. // Моделювання та інформаційні технології. - 2015. - Т.75. - C. 143-150. (За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 8. Tsmots I., Teslyuk V., Romanyuk A. A fuzzy logic based navigation system for a mobile robot in uncertain environment // The Scientific Journal. National Technical University Of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". POWER ENGINEERING economics, technique, ecology. - 2015. - № 4(42). - P. 7-11.
 9. Iryna Khomytska, Vasyl Teslyuk. Specifics of Phonostatistical Structure of the Scientific Style in English Style System // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали ХI Міжнародної науково-технічної конференції CSIT 2016 (Львів, 6-10 вересня 2016 р.). - 2016. - P. 129-131.
 10. К.В. Матвійчук, В.М. Теслюк, А.Я. Зелінський. Програмна модель підсистеми керування мобільною робототехнічною системою // Науковий вісник НЛТУ України. - 2016. - Т.26.5. - C. 325-333. (Index Copernicus International).
 11. Нарушинська О.О., Теслюк В.М., Денисюк П.Ю. Застосування методів машинного навчання для мінімізації повернень товару в системах електронної комерції // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 3. (Index Copernicus International, SciVerse SCOPUS).
 12. Береговський В.В., Теслюк В.М., Денисюк П.Ю., Теслюк Т.В.. Методи та моделі автоматизованого проектування системи "інтелектуального будинку" на базі нейроконтролерів [Електронний ресурс] // Збірник науково-технічних праць : Науковий Вісник НЛТУ України. - 2016. - Вип. 26 - Т.26.0. (Index Copernicus).
 13. Береговський В.В., Теслюк В.М., Денисюк П.Ю., Теслюк Т.В. Методи та моделі автоматизованого проектування системи "інтелектуального будинку" на базі нейроконтролерів // Збірник науково-технічних праць : Науковий Вісник НЛТУ України. - 2016. - Вип. 26. - Т.26.0. (Index Copernicus).
 14. Теслюк В.М., Борейко О.Ю., Сидор А.Р., Береговська Х.В. Модель телекомунікаційної моделі мережі "інтелектуального будинку" // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. - 2016. - Т.26.1. - C. 351-357. (За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Google Scholar, Index Copernicus International).
 15. Теслюк В.М., Денисюк П.Ю., Береговський В.В., Теслюк Т.В. Розроблення нейроконтролера управління підсистемою безпеки "інтелектуального будинку [Електронний ресурс] // Journal "Tekhnichna elektrodynamika".- 2016. - (Scopus,Compendex, Index Copernicus, Elibrary, Ebsco. Proguest).
 16. Teslyuk V., Beregovska C., Pukach A., Ivantsiv R. Automation of determining the range of values for MEMS resistive parameters // ECONTECHMOD: An International Quarterly Journal on Economics in Technology, New Technologies and Modelling Processes. - 2016. - Vol.5, № 2. - P. 101-108. (Index Copernicus International).
 17. Tsmots I., Medykovskyy M., Skorokhoda O., Teslyuk V. Design of Intelligent Component of Hierarchical Control System // ECONTECHMOD: An International Quarterly Journal on Economics in Technology, New Technologies and Modelling Processes. - 2016. - P.3-10. (За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Index Copernicus International).
 18. Andriy Zelinskyy, Vasyl Teslyuk, Taras Maloid // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). - 2016. - P. 19-21. (SciVerse SCOPUS).
 19. Taras Petruk Teslyuk, Mykhaylo Melnyk, Olga Narushynska // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). - 2016. - P. 37-39. (SciVerse SCOPUS).
 20. Prots'ko I., Teslyuk V., Lozynskyi А. Processing module of FFT in monolithic single-chip MEMS // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали XII Міжнародної конференції MEMSTECH 2016, (Поляна, Україна, 20-24 квітня 2016р.). - 2016. - P. 84-86. (SciVerse SCOPUS).
 21. Oleg Boreiko, Vasyl Teslyuk. Structural Model of Passenger Counting and Public Transport Tracking System of Smart City // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). - 2016. - P. 124-126. (SciVerse SCOPUS).
 22. Andriy Holovatyy, Vasyl Teslyuk, Mykhaylo Lobur, Michal Szermer, Cezary Maj. Mask Layout Design of Single- and Double-Arm Electrothermal Microactuators // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). - 2016. - P. 28-30. (SciVerse SCOPUS).
 23. Andriy Zelinskyy, Vasyl Teslyuk, Taras Maloid // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). - 2016. - P. 16-18. (SciVerse SCOPUS).
 24. Kateryna Matviichuk , Vasyl Teslyuk, Taras Teslyuk // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). - 2016. - P. 104-106. (SciVerse SCOPUS).
 25. Andriy Sydor, Vasyl Teslyuk. Modelling Reliability Indices of Hierarchical Systems // Cучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії (TCSET'2016): Матеріали XIII Міжнародної конференції (Львів-Славсько, Україна, 23-26 лютого 2016). - 2016. - P. 111-113. (За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Google Scholar, SciVerse SCOPUS).
 26. Tsmots I., Skorokhoda O., Teslyuk V., Rabyk V. Designing Features of Hardware and Software Tools for Intelligent Processing of Intensive Data Streams // Data Stream Mining and Processing : Processing of the 2016 First IEEE International Conference (DSMP'2016), August 23-27, 2016, Lviv, Ukraine. - 2016. - P. 332-335. (За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Scopus).
 27. Myroslav Tykhan, Orest Ivakhiv, Vasyl Teslyuk. The Method of Signal Processing, when Measuring Non-stationary Value // Energy Engineering and Control Systems. - 2015. - Vol.1, № 1. - P. 57-62.
 1. А.І. Головатий, В.М. Теслюк, А.Я. Зелінський. Математична модель п'єзорезистивного мікродавача тиску для компонентного рівня проектування // Зб. наук.-техн. пр.: Нау-ковий Вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.01. – С. 374 – 381. IndexCopernicusз 2013 р. (ICV 2013: 4.38), Google-Scholar
 2. A. Holovatyy, V. Teslyuk, R. Kryvyy. VHDL-Ams Model of the Integrated Membrane Micro-Accelerometer with Delta -Sigma (??) Analog-To-Digital Converter for Schematic Design Level // Econtechmod : an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Lublin ; Rzeszow, 2014. – Volum 3, number 2. – P. 65 – 70. [IndexCopernicus]
 3. O. Boreiko, V. Teslyuk, C. Beregovska, A. Mykhailiuk. Model of Telecommunication Networks for Intelligent Building Circuits Testing Using ANN // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.349-351-Парал.тит.арк.англ.
 4. D. Nyzovets, K. Matviichuk, V. Teslyuk, R. Zaharyuk, O. Shepelyuk. Model of subsystem obstacle detection for mobile RTS on based FPGA // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.255-257-Парал.тит.арк.англ.
 5. I. Prots'ko, V. Teslyuk. Computational structure of DST-II using convolvers // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.200-202-Парал.тит.арк.англ.
 6. Prots'ko Ihor, Rikmas Roman, Teslyuk Vasyl. Repeatability the Block Cyclic Structures the basis matrices of DCT for sizes pn // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дванадцятої міжнар. конф. MEMSTECH 2015, 2-6 вересеня 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка"– Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.107-109- Парал.тит.арк.англ.
 7. A. Holovatyy, V. Teslyuk. Verilog-AMS model of mechanical component of integrated angular velocity microsensor for schematic design level // ХVI Міжнародна конференція "Обчислювальні проблеми електротехніки" – "Computational Problems of Electrical Engineering" (СРЕЕ) / Національний Університет "Львівська Політехніка", 2015 - C. 3.
 8. A. Holovatyy, T. Teslyuk, M. Lobur. VHDL-AMS Model of Delta-Sigma (??) Modulator for A/D Converter in MEMS Interface Circuit // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дванадцятої міжнар. конф. MEMSTECH 2015, 2-6 вересеня 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.51- 52-Парал.тит.арк.англ.
 9. A. Sydor, V. Teslyuk. Modelling Time Reliability Indices of Unsymmetrical Hierarchical Systems with Rayleigh Distributed Output Elements // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.428-430- Парал.тит.арк.англ.
 10. I. Tsmots, V. Teslyuk, O. Skorokhoda, Y. Kis, O. Tabun. Methods of Processing and Model of Parallel-Vertical Neural Element // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.239-241- Парал.тит.арк.англ.
 11. I. Vasyliuk, V. Teslyuk, A. Zelinskyy. MEMS Data Extractor Model // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.406-408-Парал.тит.арк.англ.
 12. R. Ivantsiv, V. Teslyuk. Research automated technologies POS / A. Lozynskyi, // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання: матеріали XXIII Міжнародної Українсько-польської конференції CADMD2015, 9-10 жовтня 2015., Бохніа, Польща /Л.: Видавництво Варшавської політехніки, 2015 – С.39-40.
 13. M. Melnyk,V. Teslyuk, J. Dziuban, P. Knapkiewicz, A. Kernytskyy, M. Lobur. Comparative Analysis of Simulation Results and Experimental Data of Deflection of Silicon Membrane of MEMS Pressure Sensor / // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дванадцятої міжнар. конф. MEMSTECH 2015, 2-6 вересеня 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка"– Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.14-17-Парал.тит.арк.англ.
 14. T. Teslyuk, P. Denysyuk, A. Kernytskyy, V. Teslyuk. Automated Control System for Arduino and Android based Intelligent Greenhouse // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дванадцятої міжнар. конф. MEMSTECH 2015, 2-6 вересеня 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка"– Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.7-10- Парал.тит.арк.англ.
 15. V. Teslyuk, M. Melnyk, A. Kernytskyy, K. Matviichuk, P. Denysyuk. Modeling and Analysis of Three-Dimensional Design of the Mixer Considering Production Technology // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дванадцятої міжнар. конф. MEMSTECH 2015, 2-6 вересеня 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка"– Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.42-44-Парал.тит.арк.англ.
 1. Holovatyy A., Teslyuk V., Lobur M. Development of vhdl-ams model of integrated microaccelerometer with sigma-delta control // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика: [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.В. Лобур.-Л.: Вид-во Нац.ун-ту "Львів. політехніка", 2013. - С. 66-73. - (Вісник / Нац. ун-т "Львів. політехніка"; № 777).
 2. Vasyliuk, V. Teslyuk, P. Denysyuk. Method and program model of microelectromechanical systems components synthesis based on genetic algorithm and ontology models // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика: [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.В. Лобур.-Л.: Вид-во Нац.ун-ту "Львів. політехніка", 2013. - С. 105-108. - (Вісник / Нац. ун-т "Львів. політехніка"; № 777).
 3. Сидор А., Теслюк В., Береговський В. Математичне моделювання параметрів надійності несиметричних розгалужених систем // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерні науки та інформаційні технології- Львів, 2013- № 771- С. 167 - 173.
 4. Пукач А.І., Теслюк В. М. Розроблення моделі на основі мереж Петрі для системи проектування мобільних робототехнічних систем // Зб. наук. пр. ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України- Київ, 2013, Вип. 69- С.101 - 108.
 5. Теслюк В. М., Харченко Л. Є. Алгоритм модального аналізу і обгрунтування параметрів розрахункової моделі надземної ділянки трубопроводу // Моделювання та інформаційні технології: Збірник наукових праць- Вип. 72- Київ: Інститут моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України- 2014- С. 182 - 192.
 6. Цмоць І.Г., Ваврук І.Є., Теслюк В.М. Моделювання інтелектуального управління рухом мобільної роботехнічної системи // Зб. наук.-техн. пр.: Науковий Вісник НЛТУ України- 2013- Вип.23.15- С. 290 - 300.
 7. Теслюк В. М., Береговський В.В., Теслюк Т.В., Сидор А.Р. Лозинський А. Я. Метод автоматизованого синтезу моделей системного рівня на основі теорії мереж Петрі // Зб. наук. пр. ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України- Київ, 2013, Вип. 68- С.85 - 92.
 8. Цмоць І.Г., Теслюк В.М., Ваврук І.Є. Оцінювання складності методу управління робототехнічною системою на базі нечіткої логіки за кількістю операцій // Зб. наук. пр. ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України- Київ, 2013, Вип. 69- С.114 - 119.
 9. Борейко О.Ю., Теслюк В.М., Березький О.М. Розроблення компонентів системи відеонагляду "Інтелектуального будинку" на базі Raspberry PI // Моделювання та інформаційні технології: Збірник наукових праць- Вип. 71- Київ: Інститут моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України- 2014- С. 66 - 71.
 10. Vasyliuk Iaroslav, Teslyuk Vasyl. Architecture Design of Cooperation Program Module with Ontology // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"- Л.: Вежа і Ко, 2014 - C.4-5-Парал.тит.арк.англ.
 11. Теслюк В. М., Береговський В. В., Денисюк П. Ю., Теслюк Т. В., Лозинський А. Я. Використання XML для систем автоматизованого генерування моделей на основі мереж Петрі // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України- Київ, 2013, Вип. 70- С.129 - 136.
 12. Теслюк В.М., Береговський В.В., Денисюк П.Ю., Теслюк Т.В. Розроблення структури та моделі підсистеми запобігання технічних аварій для системи інтелектуального будинку // Зб. наук.-техн. пр.: Науковий Вісник НЛТУ України- 2013- Вип. 23.18- С. 241 - 245.
 13. Holovatyy Andriy, Teslyuk Vasyl, Lobur Mykhaylo. MATLAB-Simulink Model of Mechanical Component of Fully Differential Capacitive MEMS Accelerometer // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"- Л.: Вежа і Ко, 2014 - C.32-35-Парал.тит.арк.англ.
 14. Holovatyy Andriy, Teslyuk Vasyl, Lobur Mykhaylo. VHDL-AMS Model of Single-Axis Piezoresistive MEMS Accelerometer for Behavioral Design Level // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"- Л.: Вежа і Ко, 2014 - C.51-52-Парал.тит.арк.англ.
 15. Teslyuk Vasyl, Chereshniovska Oksana. Automation System Of The Retopology Process Of Three Dimensional High Poly Characters' Models // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали дев'ятої міжнар.конф. CSIT'2014, 18-22 листоп. 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"- Л.: Вежа і Ко, 2014. C. 72-74.
 16. Teslyuk Vasyl, Kharchenko Lidiya. Computer-Aided Design Of Aboveground Sections Of Pipelines // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали дев'ятої міжнар.конф. CSIT'2014, 18-22 листоп. 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"- Л.: Вежа і Ко, 2014. C.81-82.
 17. Teslyuk Vasyl, Matviichuk Kateryna, Komarnytskiy Mychaylo, Denysyuk Pavlo, Zelinskyy Andriy. The Model of System-level Design for Subsystem Control over the Mobile Robotic System // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали дев'ятої міжнар.конф. CSIT'2014, 18-22 листоп. 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"- Л.: Вежа і Ко, 2014. C.157-158.
 18. Tsmots Ivan, Teslyuk Vasyl, Vavruk Iryna. Methods and Algorithms for Autonomous and Remote Control of Mobile Robotic System Motion // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"- Л.: Вежа і Ко, 2014 - C.36-38-Парал.тит.арк.англ.
 19. Сідей Т.Ю., Теслюк В.М. Модель структури web-аплікації на основі мереж Петрі // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології, (ACIT'2014): Матеріали ІV Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів - Тернопіль: ТНЕУ - P. 40 - 41.
 20. Теслюк В.М., Дудкіна Н. Ю., Береговська Х.В. Розроблення структури, алгоритму та моделі роботи підсистеми моніторингу інтелектуального будинку // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології (ACIT'2014): Матеріали ІV Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів- Тернопіль: ТНЕУ - P. 42 - 44.
 21. Борейко О. Ю., Береговська Х.В., Теслюк В.М. Модель комп'ютерної мережі "інтелектуального будинку" на основі одноплатних ком'ютерів raspberry pi // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології (ACIT'2014): Матеріали ІV Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів - Тернопіль: ТНЕУ - P. 48 - 51.
 22. Sydor A., Teslyuk V. Analysis of Reliability Indicators for Unsymmetrical Ramified Systems // Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, (TCSET'2014): Proc. of the XIIth Inter. Conf. - Lviv-Slavsko, Ukraine, 2014- P. 221 - 222.
 23. Теслюк В.М., Костюк А.В., Леськів Л.В., Лозинський А.Я. Розроблення підсистеми автоматизованого синтезу блоків пам'яті спеціалізованих комп'ютерних систем // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології (ACIT'2014): Матеріали ІV Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів- Тернопіль: ТНЕУ - P. 82 - 85.
 24. Теслюк В.М., Перкий Л.Є., Лозинський А.Я. Розроблення підсистеми для автоматизованого аналізу та синтезу моделей СКС на основі стохастичних мереж Петрі // Матеріали ІV Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів "Сучасні комп'ютерні інформаційні технології", (ACIT'2014)- Тернопіль: ТНЕУ - P. 86 - 88.
 25. Prots'ko Ihor, Rikmas Roman, Teslyuk Vasyl. The Program Implementation Of The Synthesis The Efficient Algorithms For Computation Of DCT-II Via Cyclic Convolutions // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали дев'ятої міжнар.конф. CSIT'2014, 18-22 листоп. 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"- Л.: Вежа і Ко, 2014. C. 116-118.
 26. Berezsky Oleg.. Berezsky Oleg, Boreiko Oleg, Teslyuk Vasyl. Technical And Methodical Providing For Engineering Education Of Speciality "Computer Systems And Networks" // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали дев'ятої міжнар.конф. CSIT'2014, 18-22 листоп. 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"- Л.: Вежа і Ко, 2014. C. 151-152.
 27. Choban Dmytro, Matviichuk Kateryna, Teslyuk Vasyl, Maj Cezary, Martsyshyn Roman. Structural Model Of Controlling And Machine Vision Systems Of Mobile Robot Platform // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали дев'ятої міжнар.конф. CSIT'2014, 18-22 листоп. 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"- Л.: Вежа і Ко, 2014. C. 153-156.
 28. Medykovskyy M.O., Teslyuk V.M., Shunevych O.B. Застосування динамічного програмування для задачі рівномірного використання вітрових електроустановок // Journal "Tekhnichna elektrodynamika"- 2014, No. 4- P.135 - 137. (Реферативні бази України: реферативний журнал "Джерело").
 29. Teslyuk V.M., Kis Y.P., Teslyuk T.M. Improving the efficiency of the solution of linear programming tasks with usage of CUDA-technology // Аctual Problems of Economics- 2014- № 1(151)- P. 536 - 541.
 30. Medykovskyy M.О., Teslyuk V.M., Shunevych O.B. The optimization of the wind turbine's structure using the method of dynamic programming // Аctual Problems of Economics- 2014- № 2 (152)- P. 508 - 515.
 31. Prots'ko I., Teslyuk V. Algorithm of efficient computation DST using cyclic convolutions // WSEAS TRANSACTIONS on SIGNAL PROCESSING- 2014, Vol.10- P. 278 - 288.
 32. Medykovskyy M.O., Teslyuk V.M., Shunevych O.B. Застосування динамічного програмування для задачі рівномірного використання вітрових електроустановок // Journal "Tekhnichna elektrodynamika"- 2014, No. 4- P.135 - 137.
 33. Vasyliuk I., Teslyuk V. Software Model to MEMS Data Access based upon MongoDB // Workshop On Direct And Inverse Problems Of Electromagnetic And Acoustic Wave Theory (DIPED - 2014): Proc. of Intern. Conf.- Tbilisi, 2014- P. 183 - 186.
 34. Teslyuk V.M., Kis Y.P., Teslyuk T.M. Improving the efficiency of the solution of linear programming tasks with usage of CUDA-technology // Аctual Problems of Economics. - 2014. - № 1(151). - P. 536 - 541. (EBSCO, Index Copernicus, EconLit, Cabell's Directories)
 35. Medykovskyy M.О., Teslyuk V.M., Shunevych O.B. The optimization of the wind turbine's structure using the method of dynamic programming // Аctual Problems of Economics. - 2014. - № 2 (152). - P. 508 - 515. (EBSCO, Index Copernicus, EconLit, Cabell's Directories)
 36. Medykovskyy M.O., Teslyuk V.M., Shunevych O.B. Застосування динамічного програмування для задачі рівномірного використання вітрових електроустановок // Journal "Tekhnichna elektrodynamika". - 2014, No. 4. - P.135 - 137. (COMPENDEX, INDEXCOPERNICUS, ELIBRARY, EBSCO, PROQUEST та реферативних баз України (реферативний журнал "Джерело") та Росії (реферативний журнал ВІНІТІ РАН).
 37. Sydor A.R., Teslyuk V. M., Denysyuk P.Y. Recurrent expressions for reliability indicators of compound electropower systems // Journal "Tekhnichna elektrodynamika"- 2014, No. 4- P. 47 - 49. (Реферативні бази України: реферативний журнал "Джерело").
 38. Teslyuk V.M., Denysyuk P.Y., Teslyuk T.M. Automation constructing an optimal meal plan in nursery schools // Аctual Problems of Economics- 2014- № 4 (154)- P. 516 - 524.
 39. Sydor A.R., Teslyuk V.M., Denysyuk P.Y. Recurrent expressions for reliability indicators of compound electropower systems / // Journal "Tekhnichna elektrodynamika"- 2014, No. 4- P. 47 - 49.
 40. Teslyuk V.M., Denysyuk P.Y., Teslyuk T.M. Automation constructing an optimal meal plan in nursery schools // Аctual Problems of Economics. - 2014. - № 4 (154). - P. 516 - 524
 41. Sydor A.R., Teslyuk V.M., Denysyuk P.Y. Recurrent expressions for reliability indicators of compound electropower systems // Journal "Tekhnichna elektrodynamika". - 2014, No. 4. - P. 47 - 49. (COMPENDEX, INDEXCOPERNICUS, ELIBRARY, EBSCO, PROQUEST та реферативних баз України (реферативний журнал "Джерело") та Росії (реферативний журнал ВІНІТІ РАН).
 42. Boreiko Oleg, Teslyuk Vasyl, Berezsky Oleg, Beregovska Cristina. Video Monitoring System's Module for Smart Home // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"- Л.: Вежа і Ко, 2014 - C. 126-128-Парал.тит.арк.англ.
 43. Holovatyy A., Teslyuk V., Lobur M. Verilog-AMS model of comb-drive sensitive element of integrated capacitive microaccelerometer for behavioral level of computer-aided design // ECONTECHMOD- 2014, vol. 5, no. 3- P. 23 -26.
 44. Тeslyuk V., Beregovskyi V., Denysyuk P., Тeslyuk T. Structural Model of the Subsystem, which Prevents Industrial Accidents in the System of Smart House // XIIth Inter. Conf. on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, (TCSET'2014): Proc. of the Intern.Conf.- Lviv-Slavsko, Ukraine, 2014- P. 607 - 609.
 45. Melnyk M., Teslyuk V. Denysyuk P. The Improvement of Traffic Noice Prediction Methods by Taking into Concideration the Amendments on Acoustic Waves Reflection at Small Distances to Buildings // Workshop On Direct And Inverse Problems Of Electromagnetic And Acoustic Wave Theory (DIPED - 2014): Proc. of the XIXth International Seminar - Tbilisi, 2014- P. 174 - 176.
 46. Teslyuk V., Beregovskyi V., Pukach A. Automation of the smart house system-level design // Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie ?rodowiska. - 2013. - Zeszyt 4. - p.81 - 84. (BazTech, Index Copernicus)
 47. Jaroslav Vasyliuk, Vasyl Teslyuk, Anton Mykhailiuk. Ontological Models Based on Mereology, Topology and Theoretical Data // Journal Machine Dynamics Research.-Poland, Warsaw University of Technology- 2013- Vol.3, No. 2-P.92-96.
 48. Mykhailiuk A., Teslyuk V. Development of the algorithmic software and information Supplies for the linguistic ontology based on structured electronic encyclopedic resource formation method // Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Srodowiska- 2014, Vol. 4, No. 2 - p. 62 - 68.
 49. Tsmots Ivan, Vavruk Iryna, Tkachenko Roman, Teslyuk Vasyl. Designing and simulation a motion control system of mobile robot based on fuzzy logic // International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology (IJARCET- 2014), Volume 3, Issue 9- P. 3143 - 3147.
 50. Anton Mykhailiuk, Vasyl Teslyuk, Mykhaylo Melnyk, Pavlo Denysyuk. Development of the Linguistic Ontology Construction Method on the Base of Structured Electronic Encyclopedic Resource // Machine Dynamics Research- Poland, Warsaw University of Technology- 2013, Vol. 37, No. 3 - P. 89 - 97.
 51. Teslyuk V., Beregovskyi V., Pukach A. Automation of the smart house system-level design // Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie ?rodowiska- 2013- Zeszyt 4- p.81 - 84
 1. Teslyuk V.M., Beregovskyi V.V., Pukach A.I. Development of smart house system model based on colored petri nets / // Workshop On Direct And Inverse Problems Of Electromagnetic And Acoustic Wave Theory DIPED - 2013: proc. of the XVIIIth International Seminar - Lviv, Ukraina, 2013. - P. 205 - 208.
 2. Teslyuk V.M., Lukomsky E.I. Parallel implementation of Newton's method / // Workshop On Direct And Inverse Problems Of Electromagnetic And Acoustic Wave Theory DIPED - 2013: proc. of the XVIIIth International Seminar /. - Lviv, Ukraina, 2013. - P. 179 - 181.
 3. Teslyuk Vasyl, Beregovska Cristina. Using Means of Hierarchical Petri Nets Constructing for Simulation Work of Smart Building // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали дев'ятої міжнар. конф. MEMSTECH 2013, 16-20 квітня 2013, Поляна, Україна Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вежа і Ко, 2013. - C.139-142.
 4. Vasyl Teslyuk, Andriy Sydor, Mykola Medykovskyi. Reliability Analysis of Complicated Embedded Systems // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали дев'ятої міжнар. конф. MEMSTECH 2013, 16-20 квітня 2013, Поляна, Україна Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вежа і Ко, 2013. - C.185-186.
 5. Vasyl Teslyuk, Cristina Beregovska. Schematic Model of Protection and Lighting Subsystems for Analysis of Intellectual House. // Досвід розробка і застосування САПР в мікроелектроніці : матеріали тринадцятої міжнар. конф. CADSM 2013, 19-23 лютого 2013, Поляна, Україна Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вежа і Ко, 2013. - C.436-437.
 6. Vasyl Teslyuk, Iurii Paterega, Yuri Pidlypnyy, Oleksandr Rymar. System-level Models of Automated Design and Robotic Systems. // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали восьмої міжнар.конф. CSIT'2013, 11-16 листоп. 2013, Львів, Україна Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вежа і Ко, 2013. - C.127-128.
 7. Vasyl Teslyuk, Iurii Paterega,Tarik Moh'd Taisir Ali Al Omari, Andrij Lozunskuj, Artur Kuzmych. Computer-aided Design of Memory Units Computer Systems. // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали восьмої міжнар.конф. CSIT'2013, 11-16 листоп. 2013, Львів, Україна Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вежа і Ко, 2013. - C.129-131.
 8. Vasyl Teslyuk, Lidiya Kharchenko. Modeling of Pipeline Vibrations During the Movement of Cleaning Piston / // Досвід розробка і застосування САПР в мікроелектроніці : матеріали тринадцятої міжнар. конф. CADSM 2013, 19-23 лютого 2013, Поляна, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вежа і Ко, 2013. - C.362-363.
 9. Vasyl Teslyuk, Lidiya Kharchenko. Modelling of pipeline section vibrations considering elastic interactions with moving intelligent piston/ // Механіка матеріалів та структур: матеріали сьомого міжнар. симпозіуму, 3-6 черв.2013, Августов, Польща.-С. 34-36.
 10. Vasyl Teslyuk, Pavlo Denysyuk, Andriy Kernytskyy, Anastasya Senyshyna. Applying Morphological Method for Solving Problems of Automated. System-Level Design of Robotic Systems // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали восьмої міжнар.конф. CSIT'2013, 11-16 листоп. 2013, Львів, Україна Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вежа і Ко, 2013. - C. 124-126.
 11. Vasyl Teslyuk, Rostyslav Kryvyy. Method for Automated Synthesis of Micromodels of Plate Based Elements of MEMS. Science and Technical Journal / Радіоелектроніка та інформатика-2012, No.4 59, - C.99-102.
 12. Vasyl Teslyuk, Taras Matviykiv. Use of Bayesian Networks for Shock and Vibration Identification While Drilling / // Досвід розробка і застосування САПР в мікроелектроніці : матеріали тринадцятої міжнар. конф. CADSM 2013, 19-23 лютого 2013, Поляна, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вежа і Ко, 2013. - C.364-365.
 13. Vasyl Teslyuk, Taras Tesljuk, Taras Petruk, Sofіja Hodovanska, Tarik Moh'd Taisir Ali Al Omari. The System for Weight Coefficients Determination // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали восьмої міжнар.конф. CSIT'2013, 11-16 листоп. 2013, Львів, Україна Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вежа і Ко, 2013. - C.98-100.
 14. Vasyliuk Ia., Teslyuk V, Denysyuk P. MEMS data transforming method for ontological models // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика : [зб. наук. пр.] відп. ред. М.В. Лобур.-Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2012. - С.143-146. - Вісник Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; № 747.
 15. Vavruk Iryna, Tsmots Ivan, Teslyuk Vasyl. Mobile Robotic Systems Implementation // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали дев'ятої міжнар. конф. MEMSTECH 2013, 16-20 квітня 2013, Поляна, Україна Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вежа і Ко, 2013. - C.179.
 16. Березький О.М., Цмоць І.Г., Теслюк В.М., Ваврук І.Є. Прогнозування руху мобільної робототехнічної системи // Моделювання та інформаційні технології: [ зб. наук. пр.] відп.ред. В.Ф.Євдокімов.- Л.: вид-во ПП "Сист.технол.інформ.послуги", 2012. - С.174 - 178.- Збірник ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України. - Київ, 2012, Вип. 65.
 17. Грицик В.В., Цмоць І.Г., Теслюк В.М. Методологія системного проектування нейрокомп'ютерних засобів мобільних робототехнічних систем // Доповіді Національної академії наук України. - Київ, 2013. - № 1. - С. 30 - 36.
 18. Процько І.О., Теслюк В.М. Синтез ефективних алгоритмів прямого і зворотнього ДСП на основі циклічних згорток /: [ зб. наук. пр.] відп.ред. В.Ф.Євдокімов.- Л.: вид-во ПП "Сист.технол.інформ.послуги", 2012. - С.196 - 205.- Збірник ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України. - Київ, 2012, Вип. 65.
 19. Пукач А., Теслюк В., Іванців P.-А., Лобур М. Розроблення методу визначення діапазону значень величини вимірюваного електричного опору. // Комп'ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] відп. ред. Ю. М. Рашкевич. - Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2012. - С.227-231. - Вісник Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; № 744.
 20. Пукач А.І., Теслюк В.М., Іванців Р.-А.Д. Розроблення спеціалізованої компютерної системи для автоматичного контролю величини резистивних параметрів мікроелектромеханічних систем [ зб. наук. пр.] відп.ред. В.Ф.Євдокімов.- Л.: вид-во ПП "Сист.технол.інформ.послуги", 2012. - С.197-202.- Збірник ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України. - Київ, 2012, Вип. 65.
 21. Пукач А.І., Теслюк В.М., Теслюк Т.В.Розроблення мікроконтролера спеціалізованої комп'ютерної системи автоматичного контролю величини резистивних параметрів мікроелектромеханічних систем : [ зб. наук. пр.] відп.ред.Ю.Ю. Туниця.-Л.: Вид-во ред.навч.центр НЛТУ України , 2013.- С. 346 - 352. Науковий Вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип.23.2.
 22. Теслюк В. М., Харченко Л. Є. Моделювання коливань ділянки трубопроводу з урахуванням пружної взаємодії з рухомим інтелектуальним поршнем //матер. одинадцятого міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків, Львів, Україна: ТзОВ "КІНПАТРІ ЛТД", 2013. - С. 89.
 23. Теслюк В.М., Береговська Х.В., Береговський В.В. Модель роботи підсистеми освітлення та охорони інтелектуального будинку /: [ зб. наук. пр.] відп.ред.Ю.Ю. Туниця.-Л.: Вид-во ред.навч.центр НЛТУ України , 2013.- С. 346 - 352. Науковий Вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип.23.2.
 24. Теслюк В.М., Береговський В.В., Нижник А.Р., Береговська Х.В. Підсистема віддаленого керування інтелектуальним будинком /: [ зб. наук. пр.] відп.ред.Ю.Ю. Туниця.-Л.: Вид-во ред.навч.центр НЛТУ України , 2013.- С. 348 - 351. Науковий Вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип.23.2..
 25. Теслюк В.М., Береговський В.В., Пукач А.І., Сидор А.Р. : [ зб. наук. пр.] відп.ред. В.Ф.Євдокімов. Автоматизація системного рівня проектування інтелектуального будинку Л.: вид-во ПП "Сист.технол.інформ.послуги", 2012. - С.138-147.- Збірник ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України. - Київ, 2012, Вип. 65.
 26. Теслюк В.М., Березький О.М., Береговський В.В., Денисюк П.Ю., Теслюк Т.В. Програмно-апаратна реалізація макетного взірця для дослідження методів опрацювання нечітких та неструктурованих даних з використанням штучних нейронних мереж [ зб. наук. пр.] відп.ред. В.Ф.Євдокімов.- Л.: вид-во ПП "Сист.технол.інформ.послуги", 2012. - С.125-132.- Збірник ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України. - Київ, 2012, Вип. 65.
 27. Теслюк В.М., Березький О.М., Береговський В.В., Теслюк Т.В.Розроблення нейроконтролера для управління підсистемою освітлення інтелектуального будинку [ зб. наук. пр.] відп.ред. В.Ф.Євдокімов.- Л.: вид-во ПП "Сист.технол.інформ.послуги", 2012. - С.110 - 118.- Збірник ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України. - Київ, 2012, Вип. 65.
 28. Теслюк В.М., Ваврук І.Є., Цмоць І.Г., Ткаченко Р.О. Структура та реалізація колісною робототехнічною системою //Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту ISDMCI'2013: матеріали міжнар.наук.конференції, Херсон, Україна - ХНТУ, 2013.- С. 302 - 303.
 29. Теслюк В.М., Губеня Н. М. Структурна модель комп'ютерної мережі інтелектуального будинку // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали ІII Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів.2013 - Тернопіль, Україна ТНЕУ. Т.:ФО-П Шпак В.Б. - С. 77 - 80.
 30. Теслюк В.М., Денисюк П.Ю., Береговський В.В., Ляпандра А.С., Теслюк Т.В. Пакет прикладних програм для побудови та дослідження моделей на основі штучних нейронних мереж // Моделювання та інформаційні технології: [ зб. наук. пр.]-ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України. - Київ, 2012, Вип. 66. - С.167 - 174.
 31. Теслюк В.М., Місько О. О. Cистема розв'язання задач оптимізації з використанням статистичного методу парної спроби // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали ІII Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів. 2013 - Тернопіль, Україна ТНЕУ.-Т.:ФО-П Шпак В.Б. - С. 187 - 190.
 32. Andrii Pukach, Vasyl Teslyuk, Roman-Andriy Ivantsiv, Pavlo Denysyuk. Development of MEMS resistive parameters automatic control specialized computer system / // Досвід розробка і застосування САПР в мікроелектроніці : матеріали тринадцятої міжнар. конф. CADSM 2013, 19-23 лютого 2013, Поляна, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вежа і Ко, 2013. - C.438.
 33. Andriy Holovatyy, Mykhaylo Lobur, Vasyl Teslyuk. Verilog-AMS Model of MEMS Capacitive Comb-Drive Accelerometer for Behavioral Level of Computer-Aided Design // Досвід розробка і застосування САПР в мікроелектроніці : матеріали тринадцятої міжнар. конф. CADSM 2013, 19-23 лютого 2013, Поляна, Україна // Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вежа і Ко, 2013. - C.149-151.
 34. Bogdan Karkulovskyi, Oksana Oborska, Vasyl Teslyuk. Hardware-software Complex for Examining the Characteristics of Micro-accelerometers // Досвід розробка і застосування САПР в мікроелектроніці : матеріали тринадцятої міжнар. конф. CADSM 2013, 19-23 лютого 2013, Поляна, Україна Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вежа і Ко, 2013. - C.445-446.
 35. Bogdan Karkulovskyy, Volodymyr Karkulovskyy, Vasyl Teslyuk. Architecture of educational cad system / // САПР в машинобудуванні: матеріали двадцять першої міжнар. конф. CADMD2013, 11-12 жовтня 2013, Ланцут, Польща / В.: Видавництво Варшавської політехніки, 2013. - C.17-18.
 36. Holovatyy Andriy, Lobur Mykhaylo, Teslyuk Vasyl. Holovatyy Andriy Development of Behavioral Model of Mechanical Module of Integrated Angular Velocity Microsensor using Verilog-AMS // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали дев'ятої міжнар. конф. MEMSTECH 2013, 16-20 квітня 2013, Поляна, Україна Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вежа і Ко, 2013. - C.8 11.
 37. Iaroslav Vasyliuk, Vasyl Teslyuk, Andriy Kernitsky, Pavlo Denysyuk. Four-Layer Ontology Model for Automation of MEMS Synthesis / // Machine Dynamics Research. - Poland, Warsaw University of Technology. - 2012., Vol. 35, No. 3 - P. 79 - 86.
 38. Iaroslav Vasyliuk, Vasyl Teslyuk, Andriy Zelinskyy. Ontological models based on mereology, topology and theoretical data / // САПР в машинобудуванні : матеріали двадцять першої міжнар. конф. CADMD2013, 11-12 жовтня 2013, Ланцут, Польща / В.: Видавництво Варшавської політехніки, 2013. - C.51-52.
 39. Iaroslav Vasyliuk, Vasyl Teslyuk, Andriy Zelinslyy, Mariana Seniv. Decision Making Process Based on Ontology in MEMS Structure / // Досвід розробка і застосування САПР в мікроелектроніці : матеріали тринадцятої міжнар. конф. CADSM 2013, 19-23 лютого 2013, Поляна, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вежа і Ко, 2013. - C.373.
 40. Ivan Tsmots, Vasyl Teslyuk, Iryna Vavruk. Hardware and Software tools for motion control of mobile robotic system. / // Досвід розробка і застосування САПР в мікроелектроніці : матеріали тринадцятої міжнар. конф. CADSM 2013, 19-23 лютого 2013, Поляна, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вежа і Ко, 2013. - C.368.
 41. Karkulovskyi B., Teslyuk V, Kernytskyy A. Modeling method for mechanical microsystems elements. // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика : [зб. наук. пр.] відп. ред. М.В. Лобур.-Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2012. - С.147-149. - Вісник Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; № 747.
 42. Karkulovskyi Bogdan, Teslyuk Vasyl, Vashchyshyn Olesya. Models of Mechanical Components of MEMS // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали дев'ятої міжнар. конф. MEMSTECH 2013, 16-20 квітня 2013, Поляна, Україна Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вежа і Ко, 2013. - C.31.
 43. Kis Y.P., Teslyuk V. M. Methods and tools of authentication biometric data in information systems / // Аctual Problems of Economics. - 2012.- № 12138. - P. 174 -182. ISNN 1993-6788.
 44. Matviykiv T. M., Teslyuk V. M. Use of influence diagrams for decision support in drilling automation / // Journal of Global Research in Computer Science JGRCS. - India, 2013., Vol. 4, No. 4 April. - P. 1 - 7.
 45. Pavlo Denysyuk, Vasyl Teslyuk, Taras Teslyuk, Andriy Kernytskyy. Agile methodologies in the work of student scientific circle / // САПР в машинобудуванні : матеріали двадцять першої міжнар. конф. CADMD2013, 11-12 жовтня 2013, Ланцут, Польща / В.: Видавництво Варшавської політехніки, 2013. - C.9-10.
 46. Pukach A., Teslyuk V., Ivantsiv R. A., Komada P. Method and means of measuring small quantities of electrical resistance / // Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Zrodowiska. - 2012. - Zeszyt 4b. - P.14 - 16.
 1. Vasyliuk I., Teslyuk V., Denysyuk P. Ontology model of Concept "Microsensor" in microelectromechanical systems// Proc. of the XIth Inter. Conf. on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, (TCSET'2012). - Lviv-Slavsko, Ukraine, 2012. - P. 94.
 2. Andriy Sydor, Vasyl Teslyuk. Characteristics for reliability estimation of hierarchical systems // Proc. of the XIth Inter. Conf. on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, (TCSET'2012). - Lviv-Slavsko, Ukraine, 2012. - P. 151.
 3. Кривий Р.З., Ткаченко С.П., Теслюк В.М., Зелінський А.Я. Особливості розробки Веб-систем для еволюційних обчислень. Вісник НУ "ЛП" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №711-2011р., с. 22-25.
 4. Р. Василюк, В.М. Теслюк.Розроблення чотирьохрівневої моделі онтології автоматизації синтезу МЕМС. Вісник НУ "ЛП" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №711-2011р., с. 54-57; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 5. Пукач А.І., Теслюк В.М., Іванців Р.-А. Д. Модель функціонування системи вимірювання малих величин електричного опору // Зб. наук. пр. ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України. - Київ, 2012, Вип. 62. - С.131 - 138.
 6. Пукач А.І., Теслюк В.М., Загарюк Р.В. Оптимізація роботи системи вимірювання малих величин електричного опору // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України. - Київ, 2012, Вип. 64. - С.156 - 164; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 7. Теслюк В.М., Пукач А.І., Іванців Р.-А. Д., Лобур М.В. Розроблення методу вимірювання малих величин електричного опору// Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України. - Київ, 2012, Вип. 63. - С.111 - 118.
 8. Теслюк В.М., Теслюк Т.В., Ляпандра А.С. Модель підсистеми клімат контролю для аналізу роботи інтелектуального будинку // Зб. наук.-техн. пр. : Науковий Вісник НЛТУ України. - 2012. - Вип.22.9. - С. 132 - 135.
 9. Пукач А.І., Теслюк В.М., Іванців Р.-А.Д., Загарюк Р.В. Модель функціонування підсистеми автоматичного визначення діапазону значень величини вимірюваного електричного опору // Зб. наук.-техн. пр. : Науковий Вісник НЛТУ України. - 2012. - Вип.22.11. - С. 346 - 355. ; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 10. Теслюк В.М., Матвійків Т.М., Струк А.Є., Загарюк Р.В. Комп'ютерне моделювання промиву бурової колони // Зб. наук. пр. ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України. - Київ, 2012, Вип. 63. - С.111 - 118.
 11. Andrii Pukach, Vasyl Teslyuk, Roman-Andriy Ivantsiv, Roman Zaharyuk. Development of schematic model for measurement and analysis of thermal portrait of integrated devices. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 3-5; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 12. Pavlo Denysyuk, Taras Paliy, Jaroslav Voloshyn, Vasyl Teslyuk. Informational and Algorithmic Components of Mobile Robotic System. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 159-162; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 13. Pavlo Denysyuk, Jaroslav Voloshyn, Taras Paliy, Vasyl Teslyuk, Iuriі Paterega. The Structure of Mobile Robotic System Based on Arduino Controller. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 162-165; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 14. Iaroslav Vasyliuk, Vasyl Teslyuk, Pavlo Denysyuk, Andrii Pukach, Seniv Marjana. Ontology Presentation Based on Rule-Planning Reasoning. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 188-190; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 15. Andriy Zelinskyy, Vasyl Teslyuk, Andrii Pukach, Roman Zaharyuk. Development of program model representation of MEMS in DTDB. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 188-190; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 16. Andriy Zelinskyy, Vasyl Teslyuk, PavloDenysyuk, Andriy Kernytskyy, Andrii Pukach, IaroslavVasyliuk. Development of Engineering Database for MEMS Elements. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 206-208; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 17. Bogdan Karkulovskyi, Vasyl Teslyuk, Andriy Kernytskyy. Application of the Diacoptic Approach in the MEMS Components Modeling. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 226-227; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 18. Andrii Pukach, Vasyl Teslyuk, Roman-Andriy Ivantsiv, Yaroslav Vasylyuk. Development of Informational and Linguistic Support of Automatic Electrical Resistance Measuring System for MEMS. Proceedings of the XX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Issues. 11 - 13 October 2012 Lviv, Ukraine.-Pp. 69-75; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 19. Taras Paliy, Jaroslav Voloshyn, Pavlo Denysyuk, Vasyl Teslyuk.Programming Model of Mobile Robotic System Based on Arduino Controller. Proceedings of the XX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Issues. 11 - 13 October 2012 Lviv, Ukraine.-Pp. 92-95; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 20. Bogdan Karkulovskyi, Vasyl Teslyuk, Andriy Kernytskyy.Modeling Method for Mechanical Microsystems Elements. Proceedings of the XX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Issues. 11 - 13 October 2012 Lviv, Ukraine.-Pp. 99-100; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 21. Теслюк В.М., Маркелов О.Е., Качала В.Б. Огляд підходів при виборі апаратно-програмних компонентів для дистанційного супроводу об'єктів. Сучасні комп'ютерні інформаційні технології: Матеріали II Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів АСІТ'2012. - Тернопіль: ТНЕУ, 2012. c. 105-107; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 22. Vasyl Kachala, Taras Teslyuk, Pavlo Denysyuk. Model for the Automated Design of Mobile Robotic Systems using Petri Nets. Proc. of the VII-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2012 (CSIT'2012). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2012. - Pp. 50-51.
 23. Andrii Pukach, Vasyl Teslyuk, Roman-Andriy Ivantsiv, Pavlo Denysyuuk. Development of Technical Support of Automatic Electric Resistance Measuring System for MEMS. Proc. of the VII-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2012 (CSIT'2012). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2012. - Pp. 138-140; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 24. Iaroslav Vasyliuk, Vasyl Teslyuk, Pavlo Denysyuk, Rostyslav Kryvyy. The Data Obtaining Method for Ontological Models. Proc. of the VII-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2012 (CSIT'2012). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2012. - Pp. 179-181; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 25. В. М. Теслюк, Л. Є. Харченко. Математичне моделювання динамічних процесів у довгомірних конструкціях з рухомим межами і навантаженнями. 3-я Міжнародна науково-технічна конференція "Теорія і практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій". - Львів. 2012. - С. 74-76; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 26. Теслюк В. М., Харченко Л. Є. Математичне моделювання згинних коливань прямолінійної ділянки трубопроводу з урахуванням дії рухомого інтелектуального поршня. Міжнародна науково-практична конференція "Управління високошвидкісними рухомими об'єктами та професійна підготовка операторів складних систем". - Кіровоград. 2012. - С. 85-87; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 27. Пукач А.І., Теслюк В.М., Іванців Р.-А. Д., Загарюк Р.В. Розроблення математичної моделі фільтрації теплового портрету інтегральних пристроїв // Матеріали міжнародної наукової конференції "Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту" (ISDMIT'2012). - Херсон: ХНТУ, 2012.- С. 161 - 163; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 28. Andrii Pukach, Vasyl Teslyuk, Roman Zaharyuk. Development of method for measured electric resistance value range determining // Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій". - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. - P. 256 - 258.
 29. Andrii Pukach, Vasyl Teslyuk, Pavlo Denysyuk. Development of small electric resistance measuring method // Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій". - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. - P. 258 - 260.
 30. Теслюк В.М., Денисюк П.Ю., Теслюк Т.В., Береговський В.В. Програмно-апаратна реалізація нейроконтролера для підсистеми клімат контролю інтелектуального будинку // Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій". - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. - P. 211 - 212.
 31. Lobur Mykhailo, Teslyuk Vasyl, Sydor Andriy. Modelling Parameters of Reliability for Composite Embedded Systems. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine. -Pp. 24-26; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 32. MykhayloMelnyk, VasylTeslyuk, AndriyKernytskyy, MichalSzermer, WojciechZabierowski, PiotrZajac. Subsystem For the Computer-Aided Thermo-actuator Design. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 197-201.
 33. Andriy Zelinskyy, Vasyl Teslyuk, Andrii Pukach, Vasyl Beregovskyi. Informational model of design database of MEMS. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 212-215; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 34. Olga Grynyk, Pavlo Denysyuk, Vasyl Teslyuk. System for Automation Testing Components of the Smart Home. Proc. of the VII-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2012 (CSIT'2012). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2012. - Pp. 44-47; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 35. Vasyl Teslyuk, Vasyl Beregovskyi, Andriy Kernytskyy, Tatyana Teslyuk, Pavlo Denysyuk, Oleksandr Moryshko. System for Building and Studying of Models Based on Artificial Neural Networks. Proc. of the VII-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2012 (CSIT'2012). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2012. - Pp. 169-172; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 1. П.Ю. Денисюк, В.М. Теслюк, М.Є. Перейма, В.І. Олексин Модель для аналізу МЕМС з використанням теорії функціональних мереж Петрі. Технічні вісті: Науково-публіцистичний часопис "Львівська політехніка". Львів: Видавництво НУ"Львівська політехніка". - 2011/ 1(33), 2(34) - С. 94 - 95.
 2. Денисюк П.Ю., Теслюк В.М., Перейма М.Є., Теслюк Т.В. Використання ієрархічних мереж Петрі для моделювання МЕМС // Зб. наук.-техн. праць : Науковий вісник НЛТУ України. Вип. 21.17 - Львів : НЛТУ України, 2011. - C. 340-343.
 3. Теслюк В.М., Денисюк П.Ю. Автоматизація проектування мікроелектромеханічних систем на компонентному рівні: Монографія. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. - 192 с.
 4. Автоматизація проектування мікроелектронних систем. Лабораторний практикум: навч. посібник / Теслюк В. М., Денисюк П.Ю., Мельник М.Р., Лобур М.В. - Львів: Видавництво "Львівської політехніки", 2011 - 148 с.
 5. Vasyl Teslyuk, Taras Matviykiv. The model of drill string vibrations influence on the telemetry system reliability. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 250 - 251.
 6. Iaroslav Vasyliuk, Vasyl Teslyuk, Pavlo Denysyuk, Andriy Kernytskyy, Mykhaylo Melnyk. Overview and Analysis of Ontology Engineering Apparatus. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 287-288.
 7. Andrii Pukach, Vasyl Teslyuk, Roman Tkachenko, Roman-Andriy Ivantsiv. Implementation of neural networks for fuzzy and semistructured data. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 350 - 352.
 8. Pavlo Denysyuk, Vasyl Teslyuk. The model of MEMS analysis with the use of functional Petri Nets theory. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 397 - 398.
 9. Vasyl Teslyuk, Pavlo Denysyuk, Roman Zaharyuk, Iaroslav Vasyliuk, Yuri Pidlypnyy. Models And Instruments Of MEMS Analysis With The Use Of Inhibited Petri Nets. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 406 - 407.
 10. Andriy Zelinskyy, Vasyl Teslyuk. Database design for system that solves MEMS synthesis tasks. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 420.
 11. Pavlo Denysyuk, Vasyl Teslyuk, Iaroslav Vasyliuk, Tatiana Kobenko. Hierarchical Petri Nets Use for MEMS Modeling. Proceeding of the VII th International Conference MEMSTECH 2011 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 11-14 May 2011 Lviv-Polyana, Ukraine. 2011. - Pp. 3 - 4.
 12. Andrii Pukach, Vasyl Teslyuk, Roman-Andriy Ivantsiv. The Method of Investigation of Thermal Portrait of Integrated Devices with a Matrix of Sensitive Termistor Elements. Proceeding of the VII th International Conference MEMSTECH 2011 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 11-14 May 2011 Lviv-Polyana, Ukraine. 2011. - Pp. 16 - 17.
 13. Andriy Zelinskyy, Vasyl Teslyuk, Pavlo Denysyuk, Roman Zaharyuk, Bohdan Karkulyovskyi. Architecture Development of Structural MEMS Scheme Synthesis System. Proceeding of the VII th International Conference MEMSTECH 2011 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 11-14 May 2011 Lviv-Polyana, Ukraine. 2011. - Pp. 213.
 14. Andriy Zelinskyy, Vasyl Teslyuk. MEMS Data Storing Model Development. Proceeding of the VII th International Conference MEMSTECH 2011 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 11-14 May 2011 Lviv-Polyana, Ukraine. 2011. - Pp. 214 - 215.
 15. Vasyl Teslyuk, Oksana Stetsyna. A Model for Analyzing the MEMS Structure Bazed on Queuing System. Proc. of the VI-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2011 (CSIT'2011). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 319.
 16. Iaroslav Vasyliuk, Vasyl Teslyuk, Andriy Kernytskyy, Pavlo Denysyuk. Four-layer Model of MEMS Ontology Design. Proceeding of the VII th International Conference MEMSTECH 2011 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 11-14 May 2011 Lviv-Polyana, Ukraine. 2011. - Pp. 219 - 220.
 17. Iaroslav Vasyliuk, Vasyl Teslyuk, Natalya Hemich, Andriy Zelinskyy. The Principle of "Function-Structure" Dependency in MEMS Ontology. Proceeding of the VII th International Conference MEMSTECH 2011 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 11-14 May 2011 Lviv-Polyana, Ukraine. 2011. - Pp. 222 - 223.
 18. Vasyl Teslyuk, Iaroslav Vasyliuk, Maria Zakala, Roman Zaharyuk. Ontology Model of MEMS Automated Design with the Block-Hierarchical Approach Use. Proc. of the VI-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2011 (CSIT'2011). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 238.
 19. Teslyuk Vasyl, Zelinskyy Andriy, Denysyuk Pavlo, Pukach Andriy, Vasyliuk Iaroslav. Use of Morphological Method for Set's Synthesis of MEMS Alternative Solutions. Proc. of the VI-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2011 (CSIT'2011). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 239 - 240.
 20. Teslyuk V.M., Pereyma M.Ye., Teslyuk T.M., Lishchynskyy O.V. Automation of MEMS Structural Synthesis with the use of branches and borders method. Proc. of the VI-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2011 (CSIT'2011). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 241 - 242.
 21. Теслюк В.М., Денисюк П.Ю., Зелінський А.Я., Василюк Я.Р. Методологія автоматизованого проектування МЕМС на системному рівні. Матеріали науково-методичної конференції "Сучасні проблеми телекомунікацій і підготовка фахівців в галузі телекомунікацій - 2011", - Львів, 27 - 30 жовтня, 2011 р. - C. 86 - 89.
 22. Теслюк В.М., Зелінський А.Я., Василюк Я.Р. Розроблення інформаційної моделі для розв'язання задачі задоволення обмежень . Матеріали науково-методичної конференції "Сучасні проблеми телекомунікацій і підготовка фахівців в галузі телекомунікацій - 2011", - Львів, 27 - 30 жовтня, 2011 р. - C. 100 - 101.
 23. Теслюк В.М., Зелінський А.Я., Василюк Я.Р. Розроблення програмної моделі для розв'язання задачі задоволення обмежень. Матеріали науково-методичної конференції "Сучасні проблеми телекомунікацій і підготовка фахівців в галузі телекомунікацій - 2011", - Львів, 27 - 30 жовтня, 2011 р. - C. 117 - 118.
 24. Vasyliuk Ia. , Teslyuk V., Denysyuk P. Knowledge-Based Model in Fourth-Layer OWL Ontology. Proc.of XIX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Problems. Baranów Sandomierski, October 14 -15. - Poland. 2011. - Pp. 55 - 57.
 25. Теслюк В.М., Матвійків Т.М. Формалізоване інтегральне оцінювання ресурсу роботи та ризику поломки бурових телеметричних систем. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Радіоелектроніка та телекомунікації. -Львів, 2011. - № 705. - С. 250 - 254.
 26. Mykola Medykovskyy, Vasyl Teslyuk, Oleh Shunevych. The Gomory method applying for wind farm structure determination. Proc. of the VI-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2011 (CSIT'2011). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 290 - 291.
 27. V.Teslyuk, P.Denysyuk, H.A. Shawabkeh, A.Kernytskyy. Developing the information model of the reachibility graph. XVth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED), September 27- 30, 2010, Tbilisi, Georgia. - Pp. 210-216.
 1. Теслюк В. М., Хамза Алі Юсеф Аль Шавабкех, Денисюк П.Ю. Моделі та засоби аналізу МЕМС з використанням інгібіторних мереж Петрі. Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України. Вип. 52. - Київ. 2009.- C. 216-220.
 2. Хамза Алі Юсеф Аль Шавабкех, Теслюк В.М. Розроблення інформаційних моделей для підсистеми аналізу МЕМС з використанням стохастичних мереж Петрі. Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України. Вип. 53 - Київ. 2009.- C. 203-207.
 3. Теслюк В.М., Хамза Алі Юсеф Аль Шавабкех. Моделі та засоби аналізу МЕМС на основі стохастичних мереж Петрі. Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України. Вип. 52. - Київ. 2009.- C.175-179.
 4. Vitaliy Shurkalo, Vasyl Teslyuk. Development of information models of subsystem for configuration basic hybrid MEMS elements. Proc. of the V-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2010 (CSIT'2010). - Lviv. 2010.- Pp. 170.
 5. Mykhaylo Lobur, Pavlo Denysyuk, Hamza Ali Yousef Al Shawabkeh, Vasyl Teslyuk, Andriy Kernytskyy. Colour Petri Nets Theory Applied to MEMS's Analysis Model. Proceeding of the VI th International Conference MEMSTECH 2010 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 20-23 April 2010.- Lviv-Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 228.
 6. Andriy Zelinskyy, Vasyl Teslyuk, Pavlo Denysyuk. Constraint Satisfaction Problem Solutions during MEMSDesign. Proc.of the VIth International Conference CSIT'2010.- Lviv, Ukraine. 2010.- Pp. 179.
 7. Vasyl Teslyuk, Andriy Pukach, Roman Ivantsiv, Xamza Ali Yousef Alshawabkeh, Andriy Sydor. Failsafety estimation model based on stochastic Petri nets. Proc. of the Vth International Conference CSIT'2010. - Lviv. 2010.- P. 175.
 8. Hamza Ali Yousef Alshawabkeh, Vasyl Teslyuk, Andriy Kernytskyy, Pavlo Denysyuk. Information models development for mems analysis subsystem based on stochastic Petri nets. Proc. of the Xth Inter. Conf. on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, (TCSET'2010). - Lviv. 2010.- P. 46.
 9. Andriy Zelinskyy, Vasyl Teslyuk, Volodymyr Karkulovsky. Informational Model Development for the Constraint Satisfaction Problem Solutions Subsystem Based on XML Format. Proc.of the VIth International Conference MEMSTECH'2010 - Lviv - Polyana, pp. 18.
 10. Andriy Zelinskyy, Vasyl Teslyuk, Pavlo Denysyuk. Informational Model, Data- and Software Development for the CSP Solutions Subsystem during MEMS Design. Proc. of the V-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2010 (CSIT'2010). - Lviv. - P. 179.
 11. Andriy Pukach, Roman Ivantsiv, Vasyl Tesljuk. Methods and schemes of measuring the electric circuit resistance parameter value. Proc. of the VIth International Conference MEMSTECH'2010. - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 131-134.
 12. Vasyl Teslyuk, Bohdan Karkulyovskyi, Andriy Kernytskyy. Modeling of Capacitive Accelerometer Construction. Proceeding of the VI th International Conference MEMSTECH 2010 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 20-23 April 2010.- Lviv-Polyana, Ukraine: Publishing House Vezha&Co. 2010.- P. 208.
 13. Vasyl Teslyuk, Andriy Kernytskyy, Pavlo Denysyuk, Hamza Ali Yousef Alshawabkeh. Models and means of mems analysis based on stochastic Petri nets, Proc. of the Xth Inter. Conf. on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, (TCSET'2010). - Lviv-Slavsko, Ukraine. 2010.- P. 45.
 14. Andriy Sydor, Vasyl Teslyuk. Reliability Parameters of Compound Embedded Systems. Proc. of the V-th International Conference of Young Scientists (MEMSTECH'2010). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2010.-Pp. 245-246.
 15. Vitaliy Shurkalo, Vasyl Teslyuk, Mykhaylo Lobur. The Development of Information and Technical Provisions of Various CAD's. Proceeding of the VI th International Conference MEMSTECH 2010 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 20-23 April 2010.- Lviv-Polyana, Ukraine: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 243-244.
 16. Андрій Пукач, Роман Іванців, Василь Теслюк. Методи та схеми вимірювання значення невідомого опору електричного кола. Технічні вісті: Науково-публіцистичний часопис "Львівська політехніка". Львів: Видавництво НУ"Львівська політехніка". 2010. - C. 48-49.
 17. А.Я. Зелінський, В.М. Теслюк. Модель бази знань для системи автоматизованого проектування МЕМС. Технічні вісті: Науково-публіцистичний часопис "Львівська політехніка".- Львів: Видавництво НУ"Львівська політехніка". - 2009. C. 20-22.
 18. Vasyl Teslyuk, Pavlo Denysyuk, Hamza Ali Yousef Al Shawabkeh, Andriy Kernytskyy Developing Information Model Of The Reachability Graph // Proc. of the XVth International Seminar/Workshop Of Direct And Inverse Problems Of Electromagnetic And Acoustic Wave Theory (DIPED - 2010). -Tbilisi, Georgia, 2010. - P. 210 - 214.
 19. Matviykiv Мykhaylo, Teslyuk Vasyl, Matviykiv Taras. Prospects of using carbon film sensors for gas contamination monitoring in coal mines and drilling rigs, Proc. of the Xth Inter. Conf. on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, (TCSET'2010). - Lviv-Slavsko, Ukraine, 2010.- P.371.
 20. Andriy Zelinskyy, Vasyl Teslyuk, Pavlo Denysyuk, Mykola Medykovskyy, Ievgen Struk. Data- and Software Development for CSP Solution Subsystem during MEMS Design. Proc. of the VIth International Conference MEMSTECH'2010. - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2010.- P. 66.
 21. Vasyl Teslyuk, Oleksandr Lovas, Pavlo Denysyuk, Iaroslav Vasyliuk. The Development of Subsystem for Functional Petri Nets Analysis. Proc. of the XVIII Ukrainian - Polish Conf. "CAD in Machinery Design. Inplementation and Educational Problems" (CADMD'2010). - Lviv, Ukraine, 2010.-Pp. 102-105.
 22. Vasyl Teslyuk, Pavlo Denysyuk, Andriy Kernytskyy, Yuri Pidlypnyy. Subsystem for Analysis Tasks Solving on the System Level of MEMS Design Based on Queuing Systems. Proceeding of the VI th International Conference MEMSTECH 2010 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 20-23 April.- Lviv-Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2010.-P. 247.
 23. Vasyl Teslyuk, Pavlo Denysyuk, Mykhaylo Lobur. Information Technology of Automated Synthesis And Analysis Of Micro-Electromechanical Systems At The System Level. Book of Abstracts XV Polish - Slovak Scientific Conference on "Machine Modeling And Simulation" MMS'2010. - Poland, Krasiczin, 2010.- Pp.85-86.
 24. Vasyl Teslyuk, Pavlo Denysyuk, Hamza Ali Yousef Al Shawabkeh, Andriy Kernytskyy. Developing Information Model Of The Reachability Graph. Proc. of the XVth International Seminar/Workshop Of Direct And Inverse Problems Of Electromagnetic And Acoustic Wave Theory (DIPED - 2010). - Lviv - Tbilisi, Georgia.- 2010. - P. 210.
 1. Теслюк В.М. Розроблення інформаційної технології аналізу та синтезу МЕМС. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні науки та інформаційні технології. № 629.- Львів: Видавництво НУ"Львівська політехніка",2007.–C. 175-182.
 2. Теслюк В.М., Кривий Р.З., Тарік (Мох’д Тайсір) Алі АльОмарі, Теслюк Т.М. Розроблення підсистеми для розв’язання оптимізаційних задач еволюційними методами, Зб. наук.-техн. праць : Науковий вісник НЛТУ України. Вип. 19.4 – Львів : НЛТУ України, 2009. – C. 243-249.
 3. В.М. Теслюк, П.Ю. Денисюк, Тарік (Мох’д Тайсір) Алі Аль Омарі Програмні засоби інформаційних технологій аналізу та синтезу акустичних елементів МЕМС. Зб. наук.-техн. праць: Науковий вісник НЛТУ України. Вип. 19.9. – Львів: НЛТУ України, 2009. -C. 261-268.
 4. Тарік Алі Аль Омарі, Теслюк В.М., Мельник М.Р. Алгоритмічні моделі акустичних мікрофонів для інформаційної технології аналізу та синтезу МЕМС на компонентному рівні, Зб. наук. пр. ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України: Моделювання та інформаційні технології. – К. : 2009. – Вип. 51. -C. 160-166.
 5. Теслюк В.М., Зелінський А.Я., Хамза Алі Юсеф Аль Шавабкех. Застосування методу гілок та границь для зменшення потужності множини альтернативних рішень при розв’язанні задач синтезу МЕМС. Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України. – Київ, 2009, Вип. 50, C. 157-165.
 6. Тарік (Мох’д Тайсір) Алі Аль Омарі, Теслюк В. М. Метод для автоматизованого синтезу мікромоделей акустичних елементів МЕМС. Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України. – Київ, 2009, Вип. 54,- C. 30-36.
 7. Кривий Р.З., Лобур М.В., Теслюк В.М., Ткаченко С.П., Можливості використання шаблонів при проектуванні МЕМС. Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України. – Київ, 2009, Вип. 54, C. 195-199.
 8. В.М. Теслюк, Р.В. Загарюк, Тарік Алі Аль Омарі, М.Р. Мельник. Побудова VHDL-AMS моделі акселерометра ємнісного типу з врахуванням жорсткості пружин. Зб. наук. пр. ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України: Моделювання та інформаційні технології. – К. : 2009. – Вип. 50., C. 161-165.
 9. Тарік (Мох’д Тайсір) Алі Аль Омарі, Теслюк В.М., Денисюк П.Ю., Хамза Алі Юсеф Аль Шавабкех. Розроблення моделі для оптимізації конструктивних параметрів акустичних елементів МЕМС. Зб. наук. пр. ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 5, C. 171-178.
 10. Теслюк В. М., Зелінський А. Я., Хамза Алі Юсеф Аль Шавабкех, Бобало C. І. Розроблення системи управління та бази даних елементів МЕМС. Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 48. C. 192-199.
 11. Kostyantyn Kolesnyk, Pavlo Denysyuk, Vasyl Teslyuk, Ruslan Holovatsky, Determination of Productivity of Micropompe with Piezorezistive Engine, Proceedings of the of the Xth International Conference CADSM 2009 "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" 24-28 February 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 506-508
 12. Pavlo Denysyuk, Vasyl Teslyuk, Tariq (Moh’d Taisir) Ali AlOmari, Tatyana Teslyuk, Development and Study of Subsystem for Solution of Tasks of Multicriterial Optimization, Proc. of the V-th International Conference of Young Scientists (MEMSTECH’2009) – Lviv – Polyana, 2009, pp. 166-167
 13. Teslyuk V.M, Kryvyy R.Z, Teslyuk T.M, Tariq (Moh’d Taisir) Ali AlOmari, Development of subsystems for solving optimization problems with the help of genetic algorithms., Proceedings of the of the Xth International Conference CADSM 2009 "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" 24-28 February 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 364
 14. Roman Zaharyuk, Serhiy Hrytsay, Vasyl Teslyuk, Ihor Farmaha, Andriy Kernytskyy, Development of the Model of Capacity Type Accelerometer on the Basis of Petri Nets, Proceedings of the of the Xth International Conference CADSM 2009 "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" 24-28 February 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 519-520
 15. Dmytro Korpyljov, Volodymyr Karkuljovskyy, Vasyl Teslyuk, Tatyana Sviridova, Serhiy Tkachenko, Mykhaylo Lobur, Open Grid Services Architecture Overview, Proceedings of the of the Xth International Conference CADSM 2009 "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" 24-28 February 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 322-323
 16. Vasyl Teslyuk, Tariq (Moh’d Taisir) Ali AlOmari, Pavlo Denysyuk, Andriy Kernytskyy, Optimization Model for Output Parameters of MEMS’s Base Elements of Plate Design, Proceedings of the of the Xth International Conference CADSM 2009 "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" 24-28 February 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 517-518
 17. Tariq (Moh’d Taisir) Ali AlOmari, Vasyl Teslyuk, Ihor Farmaha, Andriy Kernytskyy, VHDL-AMS Macromodel of Piezoelectric Microphone, Proceedings of the of the Xth International Conference CADSM 2009 "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" 24-28 February 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 498
 18. Mykhaylo Lobur, Vasyl Teslyuk, Mykhaylo Melnyk, Volodymyr Karkulyovskyy, Ihor Farmaga . А method to determine the difference in the path length of a concave wave on a screen edge and a wave in the line of sight for any number of acoustic screens, XIV KONFERENCJA NAUKOWA Wibrotechniki i Wibroakustyki. IX OGOLNOPOLSKIE SEMINARIUM Wibroakustyka w Systemach Technicznych (WIBROTECH 2008). – Poland, Krakow 20-21 LISTOPAD 2008, pp. 115-117.
 19. Mykhaylo Lobur, Vasyl Teslyuk, Tariq (Moh’d Taisir) Ali Alomari, Pavlo Denysyuуk. A VHDL-AMS model on the circuit design level for an information technology for analysis and synthesis of a piezoelectric microphone, XIV Konferencja Naukowa Wibrotechniki i Wibroakustyki. IX Ogolnopolskie Seminarium Wibroakustyka w Systemach Technicznych (Wibrotech 2008). – Poland, Krakow 20-21 Listopad 2008, pp. 111-113.
 20. Mykhaylo Lobur, Tariq Ali AlOmari, Vasyl Teslyuk, Mykhaylo Melnyk. Algorytmiczne modele akustycznych mikrofonow do analizy i syntezy MEMS na poziomie komponowania, Materialy konferencji. VIII Krajowa Konferencja Elektroniki, 7-10 czerwca – 2009, Poland, Darlowku Wschodnim, Wydawnictwo Sigma NOT, wydawca miesiecznika "Elektronika", pp. 768-773.
 21. Vasyl Teslyuk, Pavlo Denysyuk, Hamza Ali Yousef Alshawabkeh, Mykhaylo Melnyk, Method for Automated Synthesis of Micromodels of Acoustic Elements of MEMS, XVII Polish - Ukrainian Conference on "CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Problems", Krasiczyn, October 9-10, pp. 53-54.
 22. Diveyev B., Hrycaj V., Koval T., Teslyuk V. Pendulum type dynamic vibration absorber applications. Вісник НУ "ЛП" "Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика" № 651.- Львів:Видавництво НУ "Львівська політехніка",2009. -C.15-20.
 23. Roman Zaharyuk, Vasyl Teslyuk, Iuliia R. Kozak, Hamza Ali Yousef AlShawabkeh, A VHDL-AMS Model of a Capacitive Accelerometer Based on the Spring Elasticity Constant, Proc. of the V-th International Conference of Young Scientists (MEMSTECH’2009) – Lviv - Polyana, 2009, pp. 49.
 24. Vasyl Teslyuk, Taras Matviykiv, Anna Struk, Computer Modeling of Drill String Washout, Proceedings of the of the Xth International Conference CADSM 2009 "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" 24-28 February 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 51-52.
 25. Hamza Ali Yousef AlShawabkeh, Teslyuk V., Zelinskyy A., Denysyuk P., Bobak K., Desreasing Alternative Solutions Multitude Power Using Branch and Bound Algorithm During Solving MEMS Synthesis Task, Proceedings of the of the Xth International Conference CADSM 2009 "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" 24-28 February 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 499.
 26. А. Я. Зелінський, В. М. Теслюк, Хамза Алі Юсеф Аль Шавабкех, Н. Ю. Дещинська, Аналіз та вибір моделі бази знань для системи автоматизованого проектування МЕМС, "Computer Science & Information Technologies 2009" (CSIT’2009), 15-17 October 2009, Lviv, Ukraine, pp. 509-511.
 1. Теслюк В. М. Моделі та інформаційні технології синтезу мікроелектромеханічних систем: Монографія. - Львів: Видавництво ПП "Вежа і Ко", 2008 - 192 с.
 2. Теслюк В.М., Загарюк Р.В., Алі Аль Омарі, Бобало С.І. Pозробка vhdl-ams моделі ємніс­ного акселерометра зустрічно-стрижневої конструкції // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. - Львів, 2008. – № 626. – С. 110 - 115.
 3. Теслюк В.М., Загарюк Р. В. Розробка VHDL-AMS моделі ємнісного акселерометра пластинчастої конструкції // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні науки та інформаційні технології. - Львів, 2007. – № 604. – С. 76 - 80.
 4. Теслюк В.М. Розроблення та аналіз структурних схем МЕМС // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Радіотехніка та телекомунікації. -Львів, 2008. - № 618. - С. 58 - 62.
 5. Теслюк В.М., Тарік (Мох’д Тайсір) Алі Аль Омарі, Каркульовський В.І. VHDL-AMS модель для автоматизації схемотехнічного рівня розробки п’єзоелектричного мікрофона // Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова НАН України. – Київ, 2008, Випуск 49. – С.206 - 212.
 6. Теслюк В.М., Аль Омарі Тарік. Розробка VHDL-AMS моделі для автоматизованого проектування ємнісного мікрофона за допомогою МЕМС технологій // Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова НАН України. – Київ, 2007, Випуск 44. – С.93 - 98.
 7. Теслюк В.М. Метод для автоматизації побудови VHDL-AMS моделей елементів МЕМС на схемотехнічному рівні // Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова НАН України. – Київ, 2008, Випуск 45. – С.118 - 123.
 8. Теслюк В.М., Денисюк П.Ю., Хамза Алі Юсеф Аль Шавабкех, Тарік (Мох’д Тайсір) Алі Аль Омарі. Розробка математичних моделей МЕМС на основі мереж Петрі для системного рівня автоматизованого проектування // Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова НАН України. – Київ, 2008, Випуск 46. – С.120 - 126.
 9. Мельник М.Р., Лобур М.В., Теслюк В.М., Денисюк П.Ю. Розробка методу знаходження „числа Френеля" для довільної кількості акустичних екранів // Збірник наукових праць Української академії друкарства "Комп’ютерні технології друкарства", № 19. - Львів, 2008. - С. 139 – 147.
 10. Теслюк В.М., Керницький А.Б., Денисюк П.Ю., Хамза Алі Юсеф Аль Шавабкех. Розробка бази даних для інформаційних технологій виготовлення МЕМС // Збірник наукових праць Української академії друкарства "Комп’ютерні технології друкарства", № 20. - Львів, 2008. - С. 82 – 91.
 11. Теслюк В.М., Денисюк П.Ю., Теслюк Т.М., Тарік (Мох’д Тайсір) Алі Аль Омарі. Математичні моделі синтезу технологічних процесів виробництва ІС та МЕМС // Збірник наукових праць Української академії друкарства "Комп’ютерні технології друкарства", № 20. - Львів, 2008. - С. 197 – 203.
 12. Teslyuk Vasyl, Tarik Al Omari, Hamza Alshavabkekh, Pavlo Denysyuk, Mykhaylo Melnyk. Computer-Aided Design of MEMS at System Level. Journal Mashine Dynamics Problems –Poland, Warshaw University of Technology. - 2007. - Vol.31, №3. - P.92-104.
 13. Лобур М.В., Теслюк В.М., Каркульовський В.І., Тарік (Мох’д Тайсір) Алі Аль Омарі/ VHDL-AMS модель схемотехнічного рівня для автоматизації розробки п’єзоелектричного мікрофона // Матеріали науково-методичної конференції „Сучасні проблеми телекомунікацій і підготовка фахівців в галузі телекомунікацій - 2008", - Львів, 28 - 30 жовтня, 2008 р. – C. 40 – 43.
 14. Теслюк В.М., Тарік (Мох’д Тайсір) Алі Аль Омарі. Алгоритмічні моделі акустичних мікрофонів для інформаційної технології аналізу та синтезу МЕМС на компонентному рівні // Матеріали науково-методичної конференції „Сучасні проблеми телекомунікацій і підготовка фахівців в галузі телекомунікацій - 2008", - Львів, 28 - 30 жовтня, 2008 р. – C. 54 – 58.
 15. Andriy Holovatyy, Mykhaylo Lobur, Vasyl Teslyuk. Determination Of Parasitic Oscillations Effect On Constructive Parameters Of Mems Gyroscopes // Proc.of the XVI Ukrainian-Polish Conference on "CAD in Machinery Design. Implementation and Education Problems."-Lviv, Ukraine, 2008.-pp.47-55.
 16. Vasyl Teslyuk, Tariq (Moh’d Taisir) Ali AlOmari, Pavlo Denysyuk, Andriy Kernytskyy, Mykhaylo Lobur. Optimization Model Of Input Parameters Of Mems Base Elements Of Plate Constructions // Proc.of the XVI Ukrainian-Polish Conference on "CAD in Machinery Design. Implementation and Education Problems."-Lviv, Ukraine, 2008.-pp.90-92.
 17. Vasyl Teslyuk, Andriy Zelinskyy, Hamza Ali Yousef Alshawabkeh. Development Of Design Database Of Mems Elements Function // Proc. of the XVI Ukrainian-Polish Conference on "CAD in Machinery Design. Implementation and Education Problems."-Lviv, Ukraine, 2008.-pp.93-96.
 18. Roman Zaharyuk, Vasyl Teslyuk, Ihor Farmaga, Hamza Ali Yousef AlShawabkeh. VHDL-AMS – Model for Capacitive Interdigital Accelerometer// Proc.of the IVth International Conference of Young Scientists (MEMSTECH’2008) - Lviv - Polyana, May, 21-24, 2008. - P.134-137.
 19. Andriy Holovatyy, Mykhaylo Lobur, Vasyl Teslyuk. VHDL-AMS Model of Mechanical Elements of MEMS Tuning Fork Gyroscope for the Schematic Level of Computer-Aided Design// Proc.of the IVth International Conference of Young Scientists (MEMSTECH’2008) - Lviv - Polyana, May, 21-24, 2008. - P.138 - 140.
 20. Teslyuk V., Tariq (Moh’d Taisir) Ali AlOmari, Denysyuk P., Kernytskyy A. The Method for Automated Design of VHDL-AMS Models of MEMS Elements on Circuit Level. // Proc.of the IVth International Conference of Young Scientists (MEMSTECH’2008) - Lviv - Polyana, May, 21-24, 2008. – P.141-142.
 1. В.М. Теслюк. Розробка мови та структури даних для збереження інформації про множину альтернативних рішень при автоматизованому проектуванні МЕМС на системному рівні. Збірник наукових праць. Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України, Випуск 40, Київ, 2007, с.37-43.
 2. В. Теслюк. Моделі та алгоритми для автоматизованого проектування МЕМС на функціональному рівні. Збірник наукових праць, №16 "Комп'ютерні технології друкарства", Львів, 2006р., с.221-230.
 3. Матвійків М.Д., Лобур М.В., Теслюк В.М., Матвійків Т.М. Аналіз доцільності побудови сенсорів мікроелектромеханічних систем на активних напівпровідникових елементах. Вісник НУ "Львівська політехніка", №557. Радіоелектроніка та телекомунікації. Львів, 2006, с.20-24.
 4. Теслюк В. Методи проектування мікроелектромеханічних систем. Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник "Автоматизированные системы управления и приборы автоматики", Выпуск 134, м.Харків, 2006 р., с.82 - 89.
 5. Теслюк В.М. Застосування мереж Петрі при проектуванні МЕМС на системному рівні. Вісник НУ "Львівська політехніка", "Комп'ютерні системи проектуванняю. Теорія і практика". № 564, Львів, 2006 р., с.45 - 53.
 6. Теслюк В.М., Загарюк Р.В. Модель мікроакселерометра ємнісного типу для автоматизованого проектування. Вісник НУ "Львівська політехніка", "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика". № 564, Львів, 2006 р., с.90 - 93.
 7. Теслюк В.М. Побудова множини можливих рішень з допомогою І-АБО-дерева при вирішенні задач структурного синтезу на системному рівні проектування МЕМС. Науково-технічний журнал "Інформаційні технології і системи". - Львів, Том 9, № 1, 2006,с.101- 108.
 8. Теслюк В.М. Методологія автоматизованого проектування МЕМС на системному рівні. Збірник наукових праць "Комп'ютерні технології друкарства" № 18, Українська академія друкарства, м.Львів, 2007 р., с.56-63.
 9. Теслюк В.М., Загарюк Р.В. Застосування мереж Петрі при автоматизованому проектуванні інтегральних акселерометрів на системному рівні. Збірник наукових праць "Комп'ютерні технології друкарства" № 18, Українська академія друкарства, м.Львів, 2007 р., с.64-72.
 10. Teslyuk V., Lobur Mykhaylo, Zaharyuk Roman. Using Petri Nets in MEMS Design. Journal Machine Dynamics Problems, Warsaw University of Technology, Poland, 2006., Vol.30, No. 4, pp.29 - 36.
 11. Теслюк В.М. Розробка моделей та структурної схеми для автоматизованого багаторівневого проектування МЕМС. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" № 595 "Радіоелектроніка та телекомунікації", Львів, 2007 р. , с.61 - 71.
 12. Теслюк В.М., Іванців Р.-Д., Загарюк Р.В. Схема перетворення сигналів акселерометра ємнісного типу. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" № 595 "Радіоелектроніка та телекомунікації", Львів, 2007 р. , с.42-47.
 13. Теслюк В.М., Кушнір Ю. О., Загарюк Р. В. Розрахунок та аналіз вихідних параметрів мікроакселерометра ємнісного типу. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. - Львів, 2007. - №591. - C. 124 - 130.
 14. В.М. Теслюк, Аль Омарі Тарік. VHDL-AMS модель для автоматизованого проектування ємнісного мемс-мікрофона. //Матеріали науково-методичної конференції "Сучасні проблеми телекомунікацій і підготовка фахівців в галузі телекомунікацій-2007", Львів, 18-20 жовтня 2007 р., с.29-31.
 15. Теслюк В.М., Лобур М.В., Денисюк П.Ю. Методологія автоматизованого проектування МЕМС на системному рівні проектування. //Матеріали науково-технічної конференції "Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій". - 2007. - Херсон: ПП "Вишемирський В.С.", Том.2, с. 226 - 229.
 16. Теслюк В., Лобур М., Хамза Альшавабкех, Тарік Аль Омарі, Хіміч І. Формалізація процесу автоматизованого проектування МЕМС з допомогою мереж Петрі // Матеріали науково-технічної конференції "Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій". - 2007. - Херсон: ПП "Вишемирський В.С.", Том.2, с.230 - 233.
 17. Лобур М.В., Іванців Р.-А.Д., Загарюк Р.В., Теслюк В.М. Схема перетворення сигналів акселерометра ємнісного типу. //Матеріали IX міжнародної науково-технічної конференції "Системний аналіз та інформаційні технології" Київ,15-19 травня 2007 р., с.158.
 18. В.М. Теслюк, Аль Омарі Тарік. VHDL-AMS модель для автоматизованого проектування ємнісного мемс-мікрофона. //Матеріали науково-методичної конференції "Сучасні проблеми телекомунікацій і підготовка фахівців в галузі телекомунікацій-2007", Львів, 17-20 жовтня 2007 р., с.29-31.
 19. Vasyl Teslyuk, Tarik Al Omari, Hamza Alshavabkekh, Pavlo Denysyuk, Mykhaylo Melnyk. Computer-Aided Design of MEMS at System Level. //Proc. of XV Polish-Ukrainian Conference on "CAD in Machinery Design-Implementation and Educational Problems", Naleczow, October 12-13, 2007, pp.35-38.
 20. Yu. Kushnir, V. Teslyuk, P. Turchenko. An Analysis of Material Choices for Capacitive Microaccelerometers.//Proc.of the IIId International Conference of Young Scientists MEMSTECH'2007, May, 23-26, Lviv, Polyana, 2007, p.11.
 21. Vasyl Teslyuk, Mykhaylo Lobur, Pavlo Denysyuk, Konstantin Kolesnyk. Methodology of the Automated МЕМS Design. //Proc.of the IIId International Conference of Young Scientists MEMSTECH'2007, May, 23-26, Lviv, Polyana, 84-85.
 22. Roman-Andriy Ivanciv, Roman Zaharyuk, Vasyl Teslyuk. Model and Analysis of Signal Conditioning Circuit of Capacitive Microaccelerometer.IIId International Conference of Young Scientists MEMSTECH'2007, May, 23-26, Lviv, Polyana, pp.96-97.
 23. Mykhaylo Melnyk, Vasyl Teslyuk, Ihor Farmaha, Volodymyr Karkulyovskyy, Svitlana Moroz. The Development of Model for Parameters for MEMS' Operating Reliability Determination. IIId International Conference of Young Scientists MEMSTECH'2007, May, pp.23-26, Lviv, Polyana, pp.131-132.
 24. Vasyl Teslyuk, Hamza Al-Shavabkeh, Mykola Pereyma, Al Omari Tarik. The formalization of the MEMS automated design process by usage of Petri Networks. IIId International Conference of Young Scientists MEMSTECH'2007, May, 23-26, Lviv, Polyana, pp.133-134.
 25. Roman Zaharyuk, Vasyl Teslyuk, Volodymyr Karkulyovskyy. Using Petri Nets in Capacitive Microaccelerometers Design.//Proc.of the IIId International Conference of Young Scientists MEMSTECH'2007, May, 23-26, Lviv, Polyana, pp.149-150.
 26. V. Teslyuk, M. Lobur, R. Zaharyuk, Al Omari Tarik.Sensitivity theory application in MEMS design . //Proc. of IXth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February, 20-24, Polyana, Ukraine, pp.536-537.
 27. Vasyln Teslyuk, Yuri Kushnir, Roman Zaharyuk, Mykola Pereyma. A Computer Aided Analysis of a Capacitive Accelerometer Parameters. //Proc. of IXth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February, 20-24, Polyana, Ukraine, pp.548-550.
 28. Mykola Pereyma, Vasyl Teslyuk, Andriy Holovaty. Approaches for Power Output Increasing of the Vibration-Based Energy Harvesting Device. //Proc. of IXth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February, 20-24, Polyana, Ukraine, pp.551-552.
 29. Denysyuk P., Teslyuk V., Khimich I.,Farmaga I. XML application for microfluidic devices description. //Proc. of IXth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February, 20-24, Polyana, Ukraine, pp.567-569.
 1. Теслюк В.М. Тривимірна модель іонного травлення. //Журнал "Технічні вісті", м. Львів, 2006/1 (22), 2(23), с.27-30.
 2. Теслюк В., Лобур М., Перейма М., Денисюк П., Каркульовський В. Методи та моделі для автоматизованого проектування МЕМС". // CSIT’2006. Матеріали міжнародної конференції "Комп’ютерні науки та інформаційні технології", Львів, 28 – 30 вересня, 2006 р., с.19 – 25.
 3. Денисюк П.Ю., Теслюк В.М., Перейма М.Є. Математична модель базової конструкції гідравлічної мікропомпи з п’єзоелектричним приводом для компонентного рівня проектування. Вісник НУ "Львівська політехніка", №548. Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Львів, 2005, с. 106-111.
 4. Теслюк В.М., Колесник К.К., Раєвський П.Ю., Панчак Р.Т. Метематична модель магнітного інтегрального мікросенсора. Вісник НУ "Львівська політехніка", №548. Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Львів, 2005, с. 125-128.
 5. Mykhaylo Lobur, Vasyl Teslyuk, Roman Zaharyuk, Volodymyr Antonyuk. Using Petri Nets in MEMS Design// Proceedings of XI International Conference "Computer Simulation in Machine Design – COSIM 2006, Krynica Zdroj, August 30-September 1, 2006, pp. 209-214.
 6. Mykhaylo Lobur, Vasyl Teslyuk, Kostyantyn Kolesnyk, Pavlo Denysyuk, Andriy Kernytskyy . Study on the Influence of Physical and Mechanical Properties of Elastic Part Materials on Stressed and Strained State of Capacity Sensor.//Proceedings of VIII Polish-Ukrainian Conference "CAD in Machinery Design – Implementation and Educational Problems", 10 May, 2005, Jurata, Poland, pp.25-30.
 7. Vasyl Teslyuk, Mykhaylo Lobur, Andriy Kernytskyy, Pavlo Rayevskyy. Mathematical Model for Optimization of Input Design Parasmeters of Input Design Parameters of Integrated Electrostatic Sensor. //Proceedings of VIII Polish-Ukrainian Conference "CAD in Machinery Design – Implementation and Educational Problems", 10 May, 2005, Jurata, Poland, pp.71-78.
 8. Teslyuk V.M., Lobur M.V. Model of Integral electromagnetic actuator, Научно-технический журнал «Прикладная радиоэлектроника" АН прикладной радиоэлектроники , Министерство Образ. И науки Украины, Харьковский национ. Университет радиоэлектроники. Харьков, Том 5, 2006, №2, с. 284-288.
 9. Vasyl Teslyuk, Mykola Pereyma, Pavlo Denysyuk, Iryna Chimich, Computer-Aided System for MEMS Design "ProMIP". // Proceeding of MEMSTECH’2006, May 24-27, 2006, Lviv-Polyana, Ukraine, pp.49-52.
 10. Vasyl Teslyuk, Mykola Pereyma, Volodymyr Karkulyovskyy, Mykhaylo Lobur, Features of microelectromechanical systems design. // Proceeding of MEMSTECH’2006, May 24-27, 2006, Lviv-Polyana, Ukraine, pp.65-66.
 11. Vasyl Teslyuk, Roman Zaharyuk, Model of Capacitive Мicroaccelerometer // Proceeding of MEMSTECH’2006, May 24-27, 2006, Lviv-Polyana, Ukraine, pp.86.
 12. V. Teslyuk, Y. Kushnir, S. Soltysyak, Subsystem Development on the Functional Level of MEMS Design. // Proceeding of MEMSTECH’2006, May 24-27, 2006, Lviv-Polyana, Ukraine, pp.134-137.
 13. Pavlo Denysyuk, Vasyl Teslyuk, Mykhaylo Lobur, Ihor Farmaga, Roman Abramovych, System For Physical Processes Simulation In Hydraulic Microelectromechanical Systems. // Proceeding of MEMSTECH’2006, May 24-27, 2006, Lviv-Polyana, Ukraine, pp.138-142.
 14. V. Teslyuk, A. Romanyuk , T. Matviykiv, Petri Networks Application during MEMS Design Process. // Proceeding of MEMSTECH’2006, May 24-27, 2006, Lviv-Polyana, Ukraine, pp.159-160.
 15. Теслюк В., Денисюк П., Перейма М., Лобур М., Хіміч І. Математична модель рідинної п’єзоелектричної мікропомпи (Mathematical Model of Fluidic Piezoelectric Micropump) //TCSET’2006. Матеріали НТК "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовка інженерних кадрів", Львів-Славське, 28 лютого – 4 березня, 2006р. -136-138с.
 16. Теслюк В., Матвійків М., Лобур М., Матвійків Т. The Analysis of the Appropriateness of the Microelectromechanical Systems Sensor Devices (MEMS) Construction on the Base of the Active Semiconductor Elements. //TCSET’2006. Матеріали НТК "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовка інженерних кадрів", Львів-Славське, 28 лютого–4 березня, 2006р.-663 с.
 17. Teslyuk V. Computer-Aided System for MEMS-design "ProMIP" MEMSTECH 2006. Proceeding of the 2nd International Conference of Young Scientists "PERSPECTIVE TECHNOLOGIES AND METHODS IN MEMS DESIGN" , 24 – 27 May, 2006 Lviv–Polyana, Ukraine, р. 49-52.
 18. Teslyuk V. Features of microelectromechanical systems design //MEMSTECH 2006. Proceeding of the 2nd International Conference of Young Scientists "PERSPECTIVE TECHNOLOGIES AND METHODS IN MEMS DESIGN" , 24 – 27 May, 2006, Lviv–Polyana, Ukraine, р. 67-70.
 19. Teslyuk V., Zagaryuk R. Model of Capacitive Microaccelerometer MEMSTECH 2006. //Proceeding of the 2nd International Conference of Young Scientists "PERSPECTIVE TECHNOLOGIES AND METHODS IN MEMS DESIGN" , 24 – 27 May, 2006, Lviv–Polyana, Ukraine, р. 86.
 20. Denysyuk P., Teslyuk V., Pereyma M., Lobur M., Farmaha I. Development of Mathematical Models Library for Hydraulic Microelectromehanical Systems Design.// Proceeding of XIV Ukrainian-Polish Conference on "CAD in Mashinery Design. Inplementation and Education Problems", CADMD’2006, Polyana, Ukraine, 22-23, 2006, pp.47-49.
 21. Teslyuk V., Zaharyuk R., Holovatyy A., Romanyuk A. Research of Output Mechanical Parameters of the Capacitive Microaccelerometer Construction. // Proceeding of XIV Ukrainian-Polish Conference on "CAD in Mashinery Design. Inplementation and Education Problems", CADMD’2006, Polyana, Ukraine, 22-23, 2006, pp.113.
 1. Лобур М. В., Теслюк В.М., Колесник К. К. Математична модель для аналізу вихідних характеристик інтегрального сенсора тиску на компонентному рівні проектування // Науково-технічний збірник "Электроника и связь", Тематичний випуск "Проблеми електроніки", Ч.2. - Київ, НТУУ "КПИ", 2005. - С. 109-111.
 2. Lobur M., Teslyuk V., Herus V. Method of protection of a design information a system through designing of built-in systems // Proc of the VIII-th Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2005). - Lviv - Polyana, Ukraine, 2005. - P. 533 - 534.
 3. Teslyuk V., Zagaryuk R., Pereyma M. Mathematical Model of The Capacitive Accelerometer // Proc of the VIII-th Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2005). - Lviv - Polyana, Ukraine, 2005. - P. 525 - 526.
 4. Teslyuk V., Denysyuk P., Pereyma M. Mathematical model of thermoelastic element of fluid actuator // Proc of the VIII-th Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2005). - Lviv - Polyana, Ukraine, 2005. - P. 531 - 532.
 5. Lobur M., Teslyuk V., Kolesnyk K., Kernytskyy K., Denysyuk P. Study of Functional Possibilities of Capacity Type Microsensor and its Operating Characteristics // Proc of the VIII-th Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2005). - Lviv - Polyana, Ukraine, 2005. - P. 526 - 527.
 6. Teslyuk V., Lobur M., Rayevskyy P., Kernytskyy A., Denysyuk P. Design of Output Parameters of Integral Capacity Sensor // Proc of the VIII-th Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2005). - Lviv - Polyana, Ukraine, 2005. - P. 528 - 530.
 7. Лобур М. В., Теслюк В.М., Денисюк П.Ю. Побудова бібліотеки математичних моделей для проектування елементів вбудованих систем // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. - Львів, 2005. - № 521. - С. 101 - 103.
 8. Lobur M., Teslyuk V., Kolesnyk K., Denysyuk P., Kernytskyy A. Study on the influence of physical and machanical properties of elastic part materials on stressed and strained state of capacity sensor // Proc. of XIII Polish-Ukrainian Conf. on CAD in Machinery Design - Inplementation and Educational Problems. - Jurata, Poland, 2005, - P. 25-30.
 9. Teslyuk V., Lobur M., Kernytskyy A., Denysyuk P. Mathematical Model for Optimization of Input Desing Parameters Of Integrated Electrostatic Sensors // Proc. of XIII Polish-Ukrainian Conf. on CAD in Machinery Design - Inplementation and Educational Problems. - Jurata, Poland, 2005, - P. 71-78.
 10. Теслюк В.М., Лобур М.В., Раєвський П.Ю., Денисюк П.Ю. Оптимізації вихідних конструктивних параметрів інтегрального сенсора електростатичного типу // Матеріали міжнародної наукової конференції "Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій" (ISDMIT'2005), Том 4. - Євпаторія, Крим, 2005.- С. 155 - 158.
 11. Теслюк В.М., Гранат П.П., Марков В.О. Система для розв'язку оптимізаційних задач при проектуванні інтегральних мікро вбудованих систем OptimMEMS // Матеріали міжнародної наукової конференції "Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій" (ISDMIT'2005), Том 4. - Євпаторія, Крим, 2005.- С. 159 - 164.
 12. Antonyuk M., Lobur V., Teslyuk V. Bio-Robot For Research And Analisys Of Human Organism // Proc. of the 1st Inter. Conf. of Young Scientists "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" (MEMSTECH 2005).- Lviv-Polyana, Ukraine, 2005. - P. 18-19.
 13. Pereyma M., Denysyuk P., Teslyuk V. Feature Of Optical Embedded System Design // Proc. of the 1st Inter. Conf. of Young Scientists "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" (MEMSTECH 2005).- Lviv-Polyana, Ukraine, 2005. - P. 31-33.
 14. Denysyuk P., Teslyuk V. Mathematical Model For Electrostatic Micropumps // Proc. of the 1st Inter. Conf. of Young Scientists "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" (MEMSTECH 2005).- Lviv-Polyana, Ukraine, 2005. - P. 44-45.
 15. Rayeskyy P., Lobur M., Teslyuk V., Kolesnyk K. Mathematical Model Of The Magnetic Actuator // Proc. of the 1st Inter. Conf. of Young Scientists "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" (MEMSTECH 2005).- Lviv-Polyana, Ukraine, 2005. - P. 46-48.
 16. Teslyuk V., Farmaha I., Kernytskyy A. Model For The Component Level Design Of Integral Piezoelectric Pressure Sensor // Proc. of the 1st Inter. Conf. of Young Scientists "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" (MEMSTECH 2005).- Lviv-Polyana, Ukraine, 2005. - P. 49-51.
 17. Teslyuk V., Zaharyuk R., Chura I., Karkulyovskyy V. Modeling Of Capacitive Accelerometer // Proc. of the 1st Inter. Conf. of Young Scientists "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" (MEMSTECH 2005).- Lviv-Polyana, Ukraine, 2005. - P. 52-53.
 18. Teslyuk V., Zaharyuk R., Denysyuk P., Rayeskyy P. Optimization Task Solution Automated System In MEMS Design // Proc. of the 1st Inter. Conf. of Young Scientists "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" (MEMSTECH 2005).- Lviv-Polyana, Ukraine, 2005. - P. 63-66.
 19. Lobur M., Sviridova T., Teslyuk V. Desing of micromechanical filter using correlation dependencies between mechanical and electrical parameters // Proc. of The 12-th Intern. Conf. on Mixed Design Of Integrated Circuits And Systems (MIXDES 2005). - Krakov, Poland, 2005. - P. 325 - 327.
 20. Лобур М. В., Теслюк В.М., Колесник К. К., Денисюк П. Ю. Застосування САЕ - систем для дослідження напружено-деформованого стану пружного елемента сенсора ємнісного типу та визначення його функціональних можливостей // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерні системи та мережі. - Львів, 2004. - № 523. - С. 92 - 98.
 21. Лобур М. В., Теслюк В.М., Керницький А. Б., Денисюк П. Ю., Раєвський П. Ю. Гетерогенна система автоматизованого проектування вбудованих систем // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Радіотехніка та телекомунікації. -Львів, 2005. - № 534. - С. 130 - 138.
 22. Лобур М. В., Свірідова Т.В., Теслюк В.М. Аналіз кореляційних залежностей між механічними і електричними параметрами мікровбудованих систем // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Радіотехніка та телекомунікації. -Львів, 2005. - № 534. - С. 147 - 152.
 23. Теслюк В.М., Лобур М.В., Раєвський П.Ю., Денисюк П.Ю. Автоматизована система розв'язування оптимізаційних задач при проектуванні інтегральних мікровбудованих систем // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі. - Львів, 2005. - № 549.- С. 174-183.
 24. Денисюк П., Теслюк В.М., Перейма М. Є. Математична модель базової конструкції гідравлічної мікропомпи з п'єзоелектричним приводом для компонентного рівня проектування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерні системи проектуванняю. Теорія і практика. - Львів, 2005. - № 548. - С. 106 - 111.
 25. Теслюк В.М., Колесник К.К., Раєвський П. Ю., Панчак Р.Т. Математична модель магнітного інтегрального мікросенсора // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. - Львів, 2005. - № 548. - С. 125 - 129.
 1. Лобур М., Теслюк В., Денисюк П., Перейма М. Розроблення структури програмно-методичного комплексу аналізу фізичних процесів в гідро-та газодинамічних системах. Вісник НУ "Львівська політехніка", №501. Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. Львів, 2004, с. 3-10.
 2. Лобур М.В., Теслюк В., Колісник К., Денисюк П., Математична модель для обчислення термонапружень та переміщень в актюаторі на базі двошарової пластини. Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології". Вісник НУ "Львівська політехніка", №496 2003, с.94-99.
 3. M. Lobur, V. Teslyuk, P. Kosobutckiy, 3-dimensionalmathematical models of technological processes of MEMD production. Proccedings of the XI Polish Ukrainian Conference on "CAD in Machinery Design - Implementat and Educational Problems".27-35.
 4. Лобур М.В., В.М.Теслюк, К.К.Колесник, М.Е.Перейма, П.Ю.Денисюк, Математична модель сенсора ємнісного типу. Електроенергетичні та електромеханічні системи. Вісник НУ "Львівська політехніка" № 487,2003, с.145-151.
 5. Лобур М.В., Теслюк В.М., Керницький А.Б., Колесник К.К., Денисюк П.Ю. Дослідження впливу конструкції на вихідні параметри термоактюатора на базі двохшарової пластини. TCSET'2004. Матеріали НТК "Сучасні проблеми втоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовка інженерних кадрів", Львів, 2004р., с.88 - 91.
 6. Лобур М.В., Теслюк В.М., Процько І.О. Програмно-апаратні елементи криптосистем (Firmware elements of Cryptosystems). TCSET'2004. Матеріали НТК "Сучасні проблеми втоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовка інженерних кадрів", Львів, 2004р., с.308-309
 7. Лобур М.В., Теслюк В.М., Колесник К.К., Денисюк П.Ю., Керницький А.Б., Раєвський П. Математична модель інтегрального сенсора тиску ємнісного типу. (Mathematical model of capacitive type integral pressure sensor) MIXDES'2004. Proceedings of The 11-th International Conference "Mixed Design Of Integrated Circuits And Systems" , Szczecin, Poland, 24 - 26 June, 2004. 402 - 406
 8. Lobur M., TesljukV., Kolesnyk K., Denysyuk P., Kernytskyy A. Research of the tense-deformed state of elastic element of capacity type sensor and determination of its functionlies. Proceeding of 5th International Scientific and Practical Conference "Higher Educational Institutions' Science, Industry, International Co-Operation", 13-15 October, 2004.
 9. Lobur M., TesljukV., Kolesnyk K., Denysyuk P., Kernytskyy A. Research of the tense-deformed state of elastic element of capacity type sensor and determination of its functionlies. Proceeding of 5th International Scientific and Practical Conference "Higher Educational Institutions' Science, Industry, International Co-Operation", 13-15 October, 2004.
 10. Лобур М.В., Теслюк В.М., Свірідова Т., Денисюк П.Ю. Mathematical modelling of electrical and design. IMMD'2004. Proceeding of International Scientific Conference "Informatics, Mathematical. IMMD'2004. Proceeding of International Scientific Conference "Informatics, Mathematical Modelling And Design In The Technics, Controlling And Education", 27-29 May, 2004, Vladimir. 145 -148.
 11. Lobur M., TesljukV., Kernytskyy A. Teenagers' microelectronics web portal as a tool of educational process forming. Internattionales Wissenschaftliches Kolloquium "Synergies between Information and Automation", 27.-30.9.2004, Conference Proceedings Volume 2, Technische Universitat Ilmenau, Shaker Verlag, Aachen 2004, p. 518-523.
 12. Lobur M., TesljukV., Kernytskyy A Usage Of Omega-Mmp System In The Technical University Educational Process. Международная научно-техническая конференция СНГ "Дистанционное обучение - образовательная среда XXI века", Минск, 10-12 ноября 2004 г., 453-454 c.
 13. M.Lobur, V.Tesluk, T.Sviridova, P.Denysyuk, P.Raevski, Mathemetical modeling of electrical and design parameters of the capacitor resonator, Proceedings of 1th International Conference IMMD'2004, May 27-29, Vladimir, Russia, pp. 145-149.
 14. M. Lobur, Teslyuk V.M., Kolisnyk K.K., Denysyuk P.Y., Kernyckii A.B. Examining of influence of two-layer actuator geometric dimensions on output mechanical parameters. Proceedings of the International Conference TCSET'2004 Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, February 24-28, 2004, Lviv-Slavsko, Ukraine, p. 88-91.
 15. Ihor Prots`ko, M. Lobur, Vasyl Tesliuk, Firmware Elements of Cryptosystems. Proceedings of the International Conference TCSET'2004 Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, February 24-28, 2004, Lviv-Slavsko, UKRAINE, P. 308-309.
 16. M. Lobur, V. Tesljuk, K. Kolesnyk, P. Denysyuk, A. Kernytskyy, P. Rayevskyy, Mathematical Model of Capacitive Type Integral Pressure Sensor. Proceedings of the 11-th International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES'2004), Szczecin, Poland, 2004, p. 402-406.
 17. Lobur M., Kernytskyy A., Teslyuk V., Teenager's Microelectronics Web Portal as a Tool of Educational Process Forming. Proceedings of the 49. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, Ilmenau, Germany, 2004, vol. 2., p. 518-523.
 1. Denysyuk P., Lobur M., Teslyuk V., Jendzykewicz Z. Problems of Construction of Systems of Automation of Designing Hydrostatic Systems by a Method of Function Blocks // Proc of the VII-th Intern. Conf. on The Experience and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2003). - Lviv -Slavske, Ukraine, 2003. - P. 69 - 70.
 2. Korpyljov D., Tkatchenko S., Teslyuk V. Multilevel object-oriented architecture of system CAD environment of hybrid integrated circuits // Proc of the VII-th Intern. Conf. on The Experience and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2003. - Lviv -Slavske, Ukraine, 2003. - P.304.
 3. Корпильов Д.В., Ткаченко С.П., Теслюк В.М. Багаторівнева об'єктно-орієнтована архітектура системного середовища САПР гібридних інтегральних схем // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. - Львів, 2003. - № 470. - С. 55 - 63.
 4. Теслюк В.М., Денисюк П.Ю., Гранат П.П. Розробка та реалізація підсистеми збереження та обробки даних системи "ПроМІС-Т" // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. - Львів, 2003. - № 470. - С. 64 - 69.
 5. Денисюк П.Ю., Лобур М.В., Теслюк В.М., Яндзікевіч З. Проблеми побудови систем автоматизації проектування гідростатичних систем методом функціональних блоків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. - Львів, 2003. - № 471. - С. 44 - 50.
 6. Lobur M., Teslyuk V., Kosobutckiy P. 3-Dimensional Mathematical Models of Technological Processes of MEMD // Proc. of the XI Polish-Ukrainian Conf. on "CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Problems". - Warsaw University of Technology Instutyte of Machine Design Fundamentals Press WARSAW, Poland, 2003. - P. 27 - 35.
 7. Lobur M., Teslyuk V., Kolisnyk K., Pereyma M. Thermomechanical characteristics research of actuators based on the bimetalic plates // Proc. Of The 1-st Intern. Conf. on Advanced Computer Systems And Networks: Design And Application (ACSN-2003). - Lviv, Ukraine, 2003. - P. 39 - 42.
 8. Лобур М. В., Теслюк В.М., Колесник К. К., Перейма М. Е., Денисюк П. Ю Математична модель сенсора ємнісного типу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Електроенергетичні та електромеханічні системи. - Львів, 2003. - № 487. - С. 145 - 151.
 9. Лобур М. В., Колесник К. К., Перейма М. Е., Денисюк П. Ю. Математична модель сенсора ємнісного типу // Доповідь на 4-й Міжнародній науково-технічній конференції "Математичне моделювання в електротехніці, електроніці та електроенергетиці", MME'03, 22 - 25 жовтня 2003 р.
 10. Теслюк В.М., Лобур М. В., Колісник К. К., Денисюк П.Ю. Математична модель для обчислення термонапружень та переміщень в актюаторі на базі двохшарової пластини // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. - Львів, 2003. - № 496. - С. 94 - 99.
 1. Теслюк В. Підсистема моделювання технологічних операцій виготовлення ІС із використанням методу Монте-Карло // Вісник національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №444, 2002, с. 42-48.
 1. Теслюк В. Розробка та дослідження основних характеристик генератора рівномірного закону розподілу // Вісник національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №415, 2001, С.62-67.
 2. Теслюк В., Гранат П., Корбецький О. Підсистема побудови рельєфу напівпровідникової поверхні інтегральної структури // Вісник національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №415, 2001, С.67-71.
 3. Vasyl Tesluk, Petro Granat, Orest Korbetskyy, Volodymyr Koval. Some features of Monte-Carlo methods usage for IC manufacturing technological operation simulation // Proceedings of the Sixth International Conference The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February 12-17, 2001, Lviv-Slavsko, Ukraine, pp.132-133.
 4. Теслюк В., Корбецький О. Моделювання профілів розподілу домішкових іонів, вакансій та міжвузлових атомів у напівпровідниковому матеріалі при іонному легуванні // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління, №1(5), 2001, 22-27.
 1. Teslyuk Vasyl, Korbetsky Orest Usage of Monte-Carlo Method for Ion Implantation Simulation // Proc. of Inter. Conf. on Modern Problems of Telecommunication, Computer Science and Engineers Training, (TCSET’2000). – Lviv-Slavsko, Ukraine, 2000. - P. 33.
 2. Теслюк В.М. Використання методу Монте-Карло для моделювання іонної імплантації // Журнал "Технічні Вісті". - Львів, 2000 / 1(10),2(11). - С. 117 – 119.
 3. Теслюк В.М., Гранат П.П. Корбецький О.Р., Коваль В.Я. Використання методу Монте-Карло для моделювання техоперацій виготовлення ІС // Матеріали 6-ї Міжн. наук. техн. конф. "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки" (CADSM’2001). – Львів-Славсько, 2001р. – С. 132.
 4. Теслюк В.М., Корбецький О.Р. Моделювання профілів розподілу домішкових іонів, вакансій та міжвузлових атомів у напівпровідниковому матеріалі при іонному легуванні // Журнал "Радіоелектроніка. Інформатика. Управління". - Запоріжжя, 2001/ 1(5). - С. 22 – 27.
 5. Корбецький О.Р., Гранат П.П., Теслюк В.М. Комп’ютерне моделювання розподілу поверхневого опору по пластині та в "касеті" для операції "дифузії" в проточному реакторі // Журнал "Радіоелектроніка. Інформатика. Управління". - Запоріжжя, 2000/ 2(4). - С. 88 – 93.
 6. Гранат П.П., Теслюк В.М. Система наскрізного проектування ІС - "ПроМІС" // Вісник Державного університету "Львівська політехніка": Радіоелектроніка та телекомунікації. - Львів, 2000. – № 399. - С. 164 - 169.
 7. Гранат П.П., Назар А.В., Теслюк В.М. Алгоритмізація задачі синтезу технологічних маршрутів формування структури кристалів ІС // Вісник Державного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. - Львів, 2000. - № 413. – С. 51-56.
 8. Теслюк В.М., Гранат П.П. Інтерфейс для підсистеми моделювання іонної імплантації методом Монте – Карло // Вісник Державного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. - Львів, 2000. - № 392. – С. 196 – 199.
 9. Теслюк В.М., Гранат П.П., Корбецький О.Р. Дослідження точності та ефективності розв’язку дифузійних задач методами скінченних різниць та скінченних елементів // Вісник Державного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. - Львів, 2000. - № 398. - С. 42 - 49.
 10. Теслюк В.М., Гранат П.П., Корбецький О.Р. Модель перерозподілу домішок в структурі кремній-ДСС // Вісник Державного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. - Львів, 2000. - № 398. - С. 49 - 57 c.
 1. Теслюк В.М. Дослідження впливу конструкції дифузійного  вікна на перерозподіл домішок в напівпровідниковій структурі // Вісник Державного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика". - Львів, 1999. - №367. – С. 197- 199.
 2. Корбецький О.Р., Теслюк В.М., Гранат П.П. Комплексний процес моделювання технологічної операції дифузія в проточному реакторі // Журнал "Технічні Вісті". - Львів, 1999/ 1(8 ), 2(9 ) – С. 66 - 69.
 3. Теслюк В.М., Гранат П.П. Корбецький О.Р. Коваль В.Я. Використання системи "ПроМІС-Т" для аналізу технологічних маршрутів виготовлення ІС // Матеріали 5-ї Міжн. наук. техн. конф. "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки" (CADSM’99). – Львів-Славське, 1999р. – С.36 – 37.
 4. Корбецький О.Р., Теслюк В.М., Барвінський А. Комплексний підхід до моделювання термічної дифузії // Матеріали 5-ї Міжн. наук. техн. конф. "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки" (CADSM’99). – Львів-Славське, 1999р. – С.38.
 5. Tesluk V., Korbetskyy O. A Program for Modeling of Technological Routes of VLSI Fabrication - "ProMIC-T" // Technical Proc. of the Second Inern. Conf. on Modeling and Simulaion of Microsystems. - Puerto Rico, USA,1999. – P. 99-101.
 6. Теслюк В.М., Коваль В.Я. Підсистема побудови ліній рівня для двовимірних профілів розподілу легуючої домішки // Вісник Державного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. - Львів, 1999. - № 373. – С. 82 - 84.
 7. Теслюк В.М. Використання високоенергетичної іонної імплантації для формування ВІС // Вісник Державного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. - Львів, 1999. - № 373. – С. 71 - 76.
 8. Назар А.В., Теслюк В.М. Структуризація процесу прийняття рішень в задачах технологічного проектування ІС // Вісник Державного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерна iнженерiя та iнформацiйнi технологiї. - Львів, 1999. - № 370. - С. 34 - 40.
 9. Теслюк В.М., Назар А.В. Використання мультипроцесорної платформи при моделюванні технологічного процесу виготовлення ВІС // Вісник Державного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерна iнженерiя та iнформацiйнi технологiї. - Львів, 1999. - № 386. - С. 18 - 21.
 1. Теслюк В.М., Корбецький О.Р. Назар А.В. Романко В.О. Пакет двовимірного моделювання технологічних маршрутів виготовлення біполярних ВІС - ПРОМІС-Т // Вісник Державного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. - Львів 1998. - № 327. – С. 169 – 176.
 2. Теслюк В.М. Тривимірне моделювання дифузійних процесів виробництва ВІС // Вісник Державного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – Львів, 1998. - № 327. – С. 177 – 186.
 3. Теслюк В.М., Кеньо Г.В. Корбецький О.Р. Коваль В.Я. Двовимірне моделювання технологічних маршрутів виготовлення КМОН ВІС // Вісник Державного університету "Львівська політехніка": Елементи теорії та прилади твердотільної електроніки. -  Львів, 1998р. - № 325. - С. 133 - 137.
 4. Корбецький О.Р., Теслюк В.М., Новосядлий С. Модель тепло- масопереносу в дифузійній трубі // Матеріали НТК "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовка інженерних кадрів" (TCSET’98). - Львів, 1998. – С. 178.
 5. Теслюк В.М., Гранат П.П., Корбецький О.Р. Новосядлий С. Система моделювання технологічних маршрутів виготовлення біполярних та КМОН приладів -"ПроМІС-Т" // Матеріали НТК "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовка інженерних кадрів" (TCSET’98). - Львів, 1998. – С. 179 - 180.
 6. Теслюк В.М. Моделювання технологічних маршрутів виготовлення КМОН приладів з допомогою ППП "ПроМІС-Т" // Вісник Державного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. - Львів, 1998р. - № 351. – С. 74 – 79.
 7. Корбецький О.Р., Теслюк В.М. Моделювання руху газу в дифузійній печі з врахуванням теплової конвекції // Журнал "Технічні Вісті". - Львів, 1998 1(6),2(7) – С. 60 - 62.
 8. Теслюк В.М., Корбецький О.Р. Система для моделювання технологічних маршрутів виготовлення біполярних, n-MOH, p-MOH, КМОН І КНІ приладів -"ПроМІС-Т" // Державного університету "Львівська політехніка": Радіотехніка та телекомунікації. - Львів, 1998. -№ 352. – С. 105 - 108.
 9. Теслюк В.М. Алгоритми для чисельного моделювання 3D дифузійних задач // Державного університету "Львівська політехніка": Радіотехніка та телекомунікації. - Львів, 1998. -№ 352. – С. 109 - 112.
 1. Теслюк В.М., Романко В.О., Корбецький О.Р., Назар А.В. Дослідження ефективності розв'язку дифузійних задач методами скінченних різниць та скінченних елементів // Тези доповідей НТК "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки". - Львів, 1997, Ч.2 - С. 184 - 186.
 2. Чигінь В.І., Бакович Л.В., Окульський М.Ю., Теслюк В.М. Дослідження релаксаційних коливань корони за допомогою автоматизованого комплексу на базі ПЕОМ і пакету програм "Математика" // Тези доповідей НТК "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки". - Львів, 1997, Ч.2 - С. 204 - 205.
 3. Корбецький О.Р., Корбецький Р.В., Теслюк В.М. Розробка математичних моделей і алгоритмів керування термічним окисленням при виготовленні ІС // Тези доповідей НТК "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки". - Львів, 1997, Ч.1 - С. 87 - 88.
 4. Теслюк В.М., Корбецький О.Р., Романко В.О. Дослідження впливу ширини дифузійного вікна на перерозподіл домішок в напівпровідникових структурах // Вісник Державного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. - Львів, 1997. - № 322. - С. 144 - 147.
 1. Теслюк В.М., Романко В.О., Корбецький О.Р., Назар А.В. Моделювання дифузійних процесів методом скінченних різниць // Матеріали НТК "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовка інженерних кадрів". - Львів, 1996. - С.
 2. Теслюк В.М., Романко В.О., Корбецький О.Р., Грушевая Н.А. Чисельна модель термічного відпалу для іонно-імплантованих профілів фосфору, бору, сурьми і миш'яку // Вісник Державного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. - Львів, 1996. - № 313. - С. 57 - 65.
 3. Монастирський Л.С., Кокодиняк А.С., Теслюк В.М., Романко В.О. Моделювання координатних розподілів електропотенціалу в активних багатошарових мікроелектронних елементах на основі сильно легованих напівпровідників // Вісник Державного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. - Львів, 1996. - № 313. - С. 25 - 31.
 1. Теслюк В.М., Пастернак В.В., Насипайко О.М. Математична модель окислення з врахуванням витрат кисню // Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці". - Львів, "ВО Полярон", 1995. - C.41.
 2. Теслюк В.М. Дифузійна математична модель впровадження домішок // Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці". - Львів, "ВО Полярон", 1995. - C.49.
 3. Теслюк В.М., Пастернак В.В., Романко В.О. Двовимірне моделювання дифузійних процесів // Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці". - Львів, "ВО Полярон", 1995. - C.67.
 4. Теслюк В.М. Математичні моделі технологічних переходів "охолодження" та "форсажу" // Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці". - Львів, "ВО Полярон", 1995. - C.72.
 5. Коваль В.О. Гранат П.П., Теслюк В.Н. Моделирование процессов перераспределения легирующих примесей в кремниевых структурах // Межотраслевой научно-технический сборник. Техника, Экономика. Сер. Автоматизация проектирования. - М:. ВИМИ, 1995. Вып.3 - 4. - C. 96 - 104.
 6. Гранат П.П., Теслюк В.М. Моделі термічного окислення кремнію для аналізу КМДН-технологій // Вісник Державного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. - Львів, 1995. - № 294. - С. 67 - 71.
 1. Гранат П.П., Теслюк В.М., Романко В.O. Розробка математичних моделей аналізу дифузійних процесів в напівпровідникових структурах - матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів",-Львів. 1994.
 2. Гранат П.П., Теслюк В.М., Назар А.В. Математична модель формування епітаксійних шарів - Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів", Львів, 1994.
 3. Теслюк В.М. Задачі технологічного аналізу в циклі наскрізних САПР ВІС - Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів", Львів, 1994.
 4. Теслюк В.М., Романко В.О. Розробка математичних моделей аналізу дифузійних процесів в напівпровідникових структурах. - Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки i виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів", Львів, 1994.
 5. Коваль В.А., Гранат П.П., Теслюк В.М. Автоматизированная система технологическою проектирования полупроводниковых ИС. -Техника, экономика. Сер.Автоматизация проектирования/ Всероссийский научно-исследовательский институт межотраслевой информации. 1994. Вып.2-3. С.98-106.
 1. Гранат П.П., Теслюк В.М. Моделювання технологічних процесів напівпровідникових інтегральних схем на базі ПЕОМ // Вісник Львівського політехнічного інституту № 272 "Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв". - Львів: "Вища школа", 1993р. - С. 19 – 21.
 2. Коваль В.О., Гранат П.П., Теслюк В.М. Методика моделювання технологічних процесів виробництва ІС // Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці". - Львів, "ВО Полярон", 1993. – C.20.
 3. Монастырский Л.С., Кокодыняк А.С., Теслюк В.Н. Двухмерное моделирование разгонки ионно-имплантированной примеси в кремниевых ИМС // Тезисы докладов Всеросийское совещание-семинар "Высокие технологии в проектировании технических устройств и автоматизированных устройств". - Воронеж, ВПИ, 1993р. – С.65.
 4. Гранат П.П., Процик А.С., Теслюк В.Н. Програмно-методический комплекс моделирования технологических процессов производства ИС // Тезисы докладов Всеросийское совещание-семинар "Высокие технологии в проектировании технических устройств и автоматизированных устройств". - Воронеж, ВПИ, 1993р. – С.92.
 5. Гранат П.П., Теслюк В.Н., Процик А.С. Система технологического моделирования полупроводниковых ИС // Тезисы докладов НТК "Машинное моделирование и обеспечение надежности электронных устройств". - Бердянск, ЗМИ,1993. – С.140.
 1. Гранат П.П., Кіселичник М.Д., Теслюк В.М. Моделі дифузійних процесів в напівпровідникових структурах. - 3бірник наукових праць "Радіотехнічний - вчора, сьогодні, завтра", Львів, ЛПІ. 1992.