Тимощук Павло Володимирович

Тимощук Павло Володимирович

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри САПР

E-mail: Pavlo.V.Tymoshchuk@lpnu.ua

Освіта

 • Львівський політехнічний інститут, електромеханічний факультет, 1982 з відзнакою.
 • Кандидатська дисертація "Апроксимаційні моделі та ідентифікація електричних кіл", Державний університет "Львівська політехніка", 1992.
 • Докторська дисертація "Розвиток теорії та методів моделювання функціональних блоків радіотехнічних систем на основі неявних інтегро-диференційних рівнянь:", Одеська національна академія зв'язку, 2005.

Нагороди:

Почесна відзнака ректора Національного університету "Львівська політехніка" за наукові досягнення, 2006

Професійна діяльність:

 • 1982-1985 - інженер ВО "Конвеєр"
 • 1985-1987 - інженер ВО "Львівсільмаш"
 • 1987-1989 - ст. інженер НДЛ-2, Львівський політехнічний інститут
 • 1989-1991 - м. н. с. НДЛ-72, Львівський політехнічний інститут
 • 1991-1993 - н. с. НДЛ-72, Львівський політехнічний інститут
 • 1993-1994 - с. н. с. НДЛ-72, Львівський політехнічний інститут
 • 1994-2005 - завідувач НДЛ-72, НУ "Львівська політехніка"
 • 2005-2006 - ст. викладач кафедри САПР
 • 2006-2009 - доцент кафедри САПР
 • з 2009 року - професор кафедри САПР

Наукові інтереси:

Штучні нейронні мережі, телекомунікаційні системи.

Основні публікації:

3 навчальних посібники, понад 100 наукових публікацій, у тому числі статей у науково-технічних журналах, доповідей на конференціях і патентів на винаходи.

Навчальні посібники

 1. Тимощук П.В. Штучні нейронні мережі: навч. посібник/П. В. Тимощук. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. - 444 с.
 2. Тимощук П.В., Лобур М.В. Основи теорії проектування нейронних мереж: Навч. посібник. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. - 328 с.
 1. Тимощук П. В. Методи та засоби наукових досліджень в інноваційних комп'ютерних технологіях: Конспект лекцій для магістрів спеціальності 8.080402 "Інформаційні технології проектування".-Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006. - 125 с.
 2. Тимощук П. В., Лобур М. В. Основи проектування нейронних мереж: Конспект лекцій для магістрів спеціальності 8.080402 "Інформаційні технології проектування".-Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006. - 148 с.
 3. Тимощук П. В. Моделювання систем: Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.080402 "Інформаційні технології проектування".-Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. - 110 с.
 1. Іванців Р.Д., Тимощук П.В., Марікуца У.Б. Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт № 5-8 з курсу "Системи структурного, функціонально-логічного та схемотехнічного проектування".- 2005 .-12 с (Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка").
 2. Іванців Р.Д., Тимощук П.В., Марікуца У.Б. Методичні вказівки щодо використання програм моделювання аналогових та цифрових електронних схем Micro-Сap 2,6 " з курсу "Системи структурного, функціонально-логічного та схемотехнічного проектування".- 2005 .-12 с (Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка").
 3. Романюк А.Б., Тимощук П.В. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 1 "Автоматизоване робоче місце лінгвіста-перекладача" з дисципліни "Комп'ютерна лінгвістика" для студентів спеціальності 7.030.505 "Прикладна лінгвістика" та магістрів за фахом 8.030.505 "Прикладна лінгвістика" для денної та заочної форм навчання. - 2005 .-16 с (Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка").
 4. Романюк А.Б., Тимощук П.В. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 2 "Вивчення систем автоматичного інформаційного пошуку" з дисципліни "Комп'ютерна лінгвістика" для студентів спеціальності 7.030.505 "Прикладна лінгвістика" та магістрів за фахом 8.030.505 "Прикладна лінгвістика" для денної та заочної форм навчання. - 2005 .-10 с (Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка").
 5. Романюк А.Б., Тимощук П.В. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 3 "Вивчення основ корпусної лінгвістики. Побудова частотних словників та конкордансів" з дисципліни "Комп'ютерна лінгвістика" для студентів спеціальності 7.030.505 "Прикладна лінгвістика" та магістрів за фахом 8.030.505 "Прикладна лінгвістика" для денної та заочної форм навчання. - 2005 .-18 с (Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка").
 6. Романюк А.Б., Тимощук П.В. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 4 "Вивчення основ автоматичної обробки текстів. Морфологічний аналіз" з дисципліни "Комп'ютерна лінгвістика" для студентів спеціальності 7.030.505 "Прикладна лінгвістика" та магістрів за фахом 8.030.505 "Прикладна лінгвістика" для денної та заочної форм навчання. - 2005 .-15 с (Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка").
 7. Романюк А.Б., Тимощук П.В. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 5 "Вивчення основ автоматичної обробки текстів. Синтаксичний аналіз" з дисципліни "Комп'ютерна лінгвістика" для студентів спеціальності 7.030.505 "Прикладна лінгвістика" та магістрів за фахом 8.030.505 "Прикладна лінгвістика" для денної та заочної форм навчання. - 2005 .-10 с (Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка").
 8. Романюк А.Б., Тимощук П.В. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 6 "Вивчення основ автоматичної обробки текстів. Семантичний аналіз" з дисципліни "Комп'ютерна лінгвістика" для студентів спеціальності 7.030.505 "Прикладна лінгвістика" та магістрів за фахом 8.030.505 "Прикладна лінгвістика" для денної та заочної форм навчання. - 2005 .-11 с (Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка").
 9. Романюк А.Б., Тимощук П.В. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 7 "Створення словника користувача в системі ABBYY Lingvo 8.0" з дисципліни "Комп'ютерна лінгвістика" для студентів спеціальності 7.030.505 "Прикладна лінгвістика" та магістрів за фахом 8.030.505 "Прикладна лінгвістика" для денної та заочної форм навчання. - 2005 .-20 с (Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка").
 10. Тимощук П.В., Романюк А.Б. Методичні вказівки до виконання практичних робіт "Вивчення системи комп'ютерного набору LATEX" з дисципліни "Комп'ютерна лінгвістика" для студентів спеціальності 7.030.505 "Прикладна лінгвістика" та магістрів за фахом 8.030.505 "Прикладна лінгвістика" для денної та заочної форм навчання. - 2006. -21 с. (Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка").
 11. Тимощук П. В. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Комп'ютерне моделювання штучної нейронної мережі у середовищі програми Matlab" з дисципліни "Штучні нейронні мережі" для магістрів спеціальності 8.080402 "Інформаційні технології проектування" для денної та заочної форм навчання. - 2010. -15 с. (Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка").
 12. Тимощук П. В. Методичні вказівки до виконання практичної роботи "Схемотехнічна реалізація штучної нейронної мережі у середовищі програми Micro-Cap" з дисципліни "Штучні нейронні мережі" для магістрів спеціальності 8.080402 "Інформаційні технології проектування" для денної та заочної форм навчання. - 2010. -15 с. (Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка").
 1. Tymoshchuk P. Parallel sorting based on impulse K-winners-take-all neural network // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2018. – 2018: № 908. – С. 18–22.
 2. Тимощук П. В. Робочі режими імпульсної нейронної мережі типу "K-winners-take-all" // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі. – 2018. – № 905. – С. 125–129.
 3. Shatnyi S., Tymoshchuk P. Architecture of memory blocks for hardware implementation of partially parallel fuzzy ART neural network // САПР у проектуванні машин. Задачі впровадження та навчання : матеріали XXVI Міжнародної українсько-польської науково-технічної конференції, 19–20 жовтня 2018 р., Львів, Україна. – 2018. – C. 42–47. (Шатний С. В.).
 4. Tymoshchuk Pavlo. A neural circuit model of adaptive robust tracking control for continuous-time nonlinear systems // Lecture Notes in Computer Science. – 2019. – Vol. 11727 : Artificial neural networks and machine learning, ICANN 2019: theoretical neural computation 28th International conference on artificial neural networks, Munich, Germany, September 17–19, 2019, proceedings, part I. – P. 819–835. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 5. P. Tymoshchuk, D. Wunsch. Design of a K-winners-take-all model with a binary spike train // IEEE Transactions on Cybernetics. – 2019. – Vol. 49, issue 8. – P. 3131–3140. (SciVerse SCOPUS).
 6. Tymoshchuk Pavlo, Shatnyi Serhii. Hardware implementation design of parallelized fuzzy adaptive resonance theory neural network // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH) : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції (Поляна, 22–26 травня 2019 р.). – 2019. – C. 61–66. (Шатний С. В.) (SciVerse SCOPUS).
 7. Shatnyi Serhii, Tymoshchuk Pavlo. Electrocardiogram processing system design with parallel computing and memory transferring using Fuzzy ART neural network // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – C. 8779294-1–8779294-5. (Шатний С. В.) (SciVerse SCOPUS).
 1. Tymoshchuk Pavlo. Stability of impulse K-winners-take-all neural network // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2017. – № 882. – С. 90–98.
 2. Тимощук П. В. Паралельне фільтрування рангу на основі імпульсної нейронної мережі типу "K-WINNERS-TAKE-ALL" // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі. – 2018. – № 881. – С. 160–165.
 3. Shatnyi Serhii, Tymoshchuk Pavlo. Simulation of electrocardiogram processing and analysis using fuzzy art // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2017. – № 882. – С. 70–75.
 4. Tymoshchuk P. Analysis of steady-states of continuous-time impulse K-winners-take-all neural network // САПР у проектуванні машин. Задачі впровадження та навчання : матеріали XXVI Міжнародної українсько-польської науково-технічної конференції, 19–20 жовтня 2018 р., Львів, Україна. – 2018. – P. 20–26.
 5. Shatnyi Serhii, Tymoshchuk Pavlo. Architecture of memory blocks for hardware implementation of partially parallel Fuzzy ART neural network // САПР у проектуванні машин. Задачі впровадження та навчання : матеріали XXVI Міжнародної українсько-польської науково-технічної конференції, 19–20 жовтня 2018 р., Львів, Україна. – 2018. – P. 42–47.
 1. Shatnyi S., Tymoschyk P.Hardware implementation design in labview of fuzzy ART based partially parallel clustering system // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика: [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України; голова Ред.-видавн. ради Н.І. Чухрай; [відп. ред. М.В. Лобур]. – 2016. – № 859. – P.68–72.
 2. Shatnyi S., Tymoshchuk P.Simulation of sequential and partially parallel Fuzzy ART neural network // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.372–374. (Шатний С.В.) (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 1. Тимощук П. Aналогова нейронна схема ідентифікації найбільших за величиною з множини сигналів з невідомого діапазону // Вісник Національного університету "Львівська політехніка", Серія: Комп'ютерні науки та інформаційні технології : Збірник наукових праць. - 2015. - Т.826. - C. 3-8.
 2. Tymoschyk P., Shatnyi S. A hardware implementation of neural circuit of maximal/minimal value discrete-time signal identification. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", 2015, № 828. - P. 27-34.
 3. P. Tymoschyk, S. Shatnyi // Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory": Proc. XX Int. Seminar/Workshop "Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory"(L'viv, Ukraine, September 21-24, 2015). - 2016. - P. 168-171.
 4. Pavlo Tymoschyk, Sergii Shatnyi // CAD in Machinery Design. Implementation and Educational Issues: Proc. of the XXIV Ukrainian-Polish Conference (Lviv, Ukraine, 21-22 october, 2016). - 2016. - P. 29-30. (За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР)
 5. Pavlo Tymoschyk, Andrii Hurskyi // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). - 2016. - P. 137-139. (SciVerse SCOPUS).
 1. P. Tymoshchuk. Internet Information Retrieval, Parallel Sorting, and Rank-Order Filtering Based on Dynamical Neural Circuits of Maximal Value Signal Identification // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика: [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.В. Лобур.- Л. : Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2014 – С. 10-14 – Вісник / Національний Університет «Львівська політехніка»; № 808
 2. P. Tymoshchuk, S. Shatnyi**. Hardware Implementation of Discrete-Time Neural Circuit of Largest/Smallest Signal Identification // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.226-230- Парал.тит.арк.англ.
 3. P. Tymoshchuk, S. Shatnyi**. Hardware Implementation Design of Analog Neural Rank-Order filter // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дванадцятої міжнар. конф. MEMSTECH 2015, 2-6 вересеня 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка"– Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.88-91-Парал.тит.арк.англ.
 4. P.V. Tymoshchuk, S.V. Shatnyi**. Hardware Implementation Design of Analog Sorting Neural Network // Proceedings of the XXth International Seminar / Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory, Lviv, Ukraine September 21-24, 2015, p.p. 168 - 171.
 1. Tymoshchuk Pavlo. Information retrieval from data sets of maximal value via analogue neural circuit identification from signal set //Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика: [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.В. Лобур.-Л.: Вид-во Нац.ун-ту "Львів. політехніка", 2013. - С. 16-20. - (Вісник / Нац. ун-т "Львів. політехніка"; № 777).
 2. Тимощук П. В. Паралельне сортування на основі аналогової нейронної схеми знаходження найбільших за значеннями з множини сигналів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка"- 2013- No 773: Комп'ютерні системи та мережі- Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013- С. 126-130.- Бібліогр.: 16 назв.
 3. Tymoshuk Pavlo, Shatnyi Serhii. KWTA Neural Network Hardware Implementation Using FPGA for Signals Classification // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"- Л.: Вежа і Ко, 2014 - C.82-85-Парал.тит.арк.англ.
 4. Tymoshuk Pavlo, Shatnyi Serhii. Neural Network for Dynamic Data Classification Based on Discrete-Time. Winner-Takes-All Neural Circuits // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали дев'ятої міжнар.конф. CSIT'2014, 18-22 листоп. 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"- Л.: Вежа і Ко, 2014. C.43-46.
 5. Тимощук П. Фільтрування рангу на базі аналогової нейронної схеми визначення максимальних за величинами з множини сигналів//Вісник Національного університету "Львівська політехніка"- 2013- No 771: Комп'ютерні науки та інформаційні технології. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013- С. 64-68.- Бібліогр.: 8 назв.
 1. Тимощук П. Аналогова структурно-функціональна нейронна схема визначення максимальних сигналів // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: [зб. наук. пр.] відп. ред. Ю. М. Рашкевич. - Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2012. - С.10-17. - Вісник Нац. ун-т "Львів. політехніка"; № 744.
 2. Дмитраш О., Романюк А., Тимощук П. Анотування текстів для здійснення автоматичного розпізнавання іменованих сутностей. // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: [зб. наук. пр.] відп. ред. Ю. М. Рашкевич. - Л.: Вид-во Львівської політехніки, 2012. - С.395-402. - Вісник Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; № 751.
 3. Sergii Shatnyi, Pavlo Tymoschyk. Neural Network On-Chip Implementation Using NIOS and Softprocessor Technology // Досвід розробка і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали тринадцятої міжнар. конф. CADSM 2013, 19-23 лютого 2013, Поляна, Україна Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л.: Вежа і Ко, 2013. - C.320-321.
 4. Я. В. Бренич, П. В. Тимощук. Нейромережеві методи розв'язання задачі класифікації//Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць.-Львів: НЛТУ України.-2012.-Вип. 22.13.-С. 343-349.
 5. Тимощук П. В. Модель аналогової нейронної схеми ідентифікації найбільших сигналів// Вісник Національного університету "Львівська політехніка"- 2012- No 745: Комп'ютерні системи та мережі. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012- С. 180-185.- Бібліогр.: 20 назв.
 1. П. Тимощук, М. Тимощук. Існування та єдність встановлених станів аналогової нейронної системи визначення найбіль ших сигналів. Вісник НУ "ЛП" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №711-2011р., с. 140-146; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 2. Тимощук П.В., Шатний С.В..Система моніторингу та керування віддаленими об'єктами регулювання. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць.-Львів: НЛТУ України.- Вип. 22.2., с. 313-318.
 3. Stepanyuk Sergiy,Tymoshchuk Pavlo. Time Performance Improvement of Visual Attention Model Based on WTA Neural Network. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 43-46; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 4. BrenychYana, Tymoshchuk Pavlo.The Winner-Take-All Neural Networks of Classification. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 53-57; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 5. Sergii Shatnyi, Pavlo Tymoshchuk.Neural Network Digital Hardware Implementation of Standalone Control System. Proceedings of the XX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Issues. 11 - 13 October 2012 Lviv, Ukraine.-Pp. 105-107.
 6. Sergii Shatnyi, Pavlo Tymoschuk. Hardware Model Design of Artificial Neural Network Using FPGA and MCU. Proc. of the VII-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2012 (CSIT'2012). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2012. - Pp. 160-162; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 7. Tymoshuk P.Continuous-Time Model of Analogue K-Winners-Take-All Neural Circuit. In: Jayne, C., Yue, S., and Iliadis, L. (eds.) EANN 2012, CCIS, vol. 311. Springer, Heidelberg.-Pp. 94-103; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 1. Тимощук П.В. Штучні нейронні мережі: навч. посібник/П. В. Тимощук. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. - 444 с.
 2. Тимощук П.В. Стійкість і збіжність до встановлених режимів дискретизованих сигналів KWTA-нейронної схеми//Фізико-математичні науки.-2011.-№ 696.- С. 101-106. (Вісн. Нац. ун-ту "Львівська політехніка").
 3. Тимощук П. Моделювання обробки KWTA-нейронною схемою змінних дискретизованих сигналів// Комп'ютерні науки та інформаційні технології. - 2011. - № 694. - С. 184 -189. (Вісн. Нац. ун-ту "Львівська політехніка").
 4. P.V. Tymoshchuk, "A simplified continuous-time model of analogue K-winners-take-all neural circuit", in Proc. XI Int. Conf. "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics", Polyana-Svalyava, Ukraine, February 23-25, 2011, pp. 121-125.
 5. P.V. Tymoshchuk, M.P. Tymoshchuk, "Existence and uniqueness of steady states of analogue KWTA-neural circuit", in Proc. VII Int. Conf. "Perspective technologies and methods in MEMS design", Polyana-Svalyava, Ukraine, May, 11-14, 2011, pp. 70-74.
 6. Stepanyuk S. An Investigation of IKN Visual Attention Model Effectiveness at Different Levels of Saliency Map [Text] / S. Stepanyuk, Pavlo V. Tymoshchuk // Proceedings of VIth International Scientific and Technical Conference "Computer science and information technologies", 16 - 19 November 2011, Lviv, UKRAINE. - 2011. - P. 57-59.
 1. Тимощук П. Динаміка дискретизованих сигналів математичної моделі KWTA-нейронної схеми//Комп'ютерні науки та інформаційні технології. - 2010. - № 672. - С. 177 -184. (Вісн. Нац. ун-ту "Львівська політехніка").
 2. Тимощук П.В. Структурно-функціональні схеми широкодіапазонних помножувачів частоти дискретизованих гармонічних сигналів у парну кількість разів//Автоматика, вимірювання та керування. - 2010.- № 665.- С. 123-129. (Вісн. Нац. ун-ту "Львівська політехніка").
 3. Тимощук П. Математична модель нейронної схеми типу "K-Winners-Take-All" обробки дискретизованих сигналів//Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. -2010. - № 685. - C. 45 - 50 (Вісн. Нац. ун-ту "Львівська політехніка").
 4. P.V. Tymoshchuk, V. I. Karkul'ovs'kyy and S. I. Bobalo, "Structure-functional schemes of wide-range frequency multipliers of sampled harmonic signals", in Proc. VI Int. Conf. "Perspective technologies and methods in MEMS design", Polyana, Ukraine, April, 20-23, 2010, pp. 136-139.
 5. П. В. Тимощук, Т. Б. Хім'як. Перетворювачі частоти гармонічних сигналів//Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць.-Львів: НЛТУ України.-2010.-Вип. 20.9.-С. 128-133.
 6. Тимощук П. В. Структурно-функціональні схеми широкодіапазонних помножувачів частоти дискретизованих гармонічних сигналів у парну кількість разів//Автоматика, вимірювання та керування.- 2010.- № 665.- С. 123-129. (Вісн. Нац. ун-ту "Львівська політехніка").
 7. Tymoshchuk P. V.Segmentation of magnetic resonance images using winner-take-all neurons [Text]/Pavlo V. Tymoshchuk, S. Stepanyuk // Computer science and information technologies: Proceedings of Vth international scientific and technical conference. - L'viv, 2010. - P. 176-178.
 8. Pavlo V. Tymoshchuk, Yuriy I. Paterega "Mathematical models of Spiking Neurons," COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGIES: Materials of the VIth International Scientific and Technical Conference CSIT 2010. - Lviv: Publishing House Vezha&Co, pp. 47-48, 2010.
 9. Тимощук П. Динаміка дискретизованих сигналів математичної моделі KWTA-нейронної схеми//Комп'ютерні науки та інформаційні технології. - 2010. - № 672. - С. 177 -184. (Вісн. Нац. ун-ту "Львівська політехніка").
 10. Тимощук П. Математична модель нейронної схеми типу "K-Winners-Take-All" обробки дискретизованих сигналів//Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. -2010. - № 685. - C. 45 - 50 (Вісн. Нац. ун-ту "Львівська політехніка").
 1. П. В. Тимощук. Аналогові структурно-функціональні схеми частотонезалежних демодуляторів АМ- та ЧМ- сигналів. Комп'ютерні науки та інформаційні технології. - № 638. – Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2009.- C. 42-47.
 2. П. В. Тимощук. Структурно-функціональні схеми подільників частоти дискретизованих гармонічних сигналів у парну кількість разів//Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць.-Львів: НЛТУ України.-2009.-Вип. 19.6.-С. 267-271.
 3. Тимощук П.В., Патерега Ю. Штучні нейронні осцилятори. Вісник НУ "ЛП" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика" № 651.- Львів:Видавництво НУ "Львівська політехніка",2009. - C.42-47.
 4. P.V. Tymoshchuk, V.I. Karkul'ovsky and S.I. Bobalo, "Analog structure-functional schemes of wide-range frequency dividers of harmonic signals", in Proc. X Int. Conf. "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics", Polyana-Svalyava, Ukraine, February 24-28, 2009, pp. 165-167.
 5. P.V. Tymoshchuk, Y.I. Paterega, "Implementation of neural oscillators", in Proc. V Int. Conf. "Perspective technologies and methods in MEMS design", Lviv-Polyana, Ukraine, April, 22-24, 2009, pp. 149-154.
 6. P.V. Tymoshchuk, V.I. Karkul'ovsky and S.I. Bobalo, "Structure-functional schemes of wide-range frequency dividers of sampled harmonic signals", in Proc. V Int. Conf. "Perspective technologies and methods in MEMS design", Lviv-Polyana, Ukraine, April, 22-24, 2009, pp. 79-81.
 1. Тимощук П.В. Аналогова нейронна схема ідентифікації к максимальних сигналів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. - Львів, 2008. – №626. – С. 3 - 9.
 2. Pavlo Tymoshchuk. Stability Analysis Of Continuous-Time Model Of K-Winners-Take-All Neural Circuit // Proc.of the XVI Ukrainian-Polish Conference on "CAD in Machinery Design. Implementation and Education Problems."-Lviv, Ukraine, 2008.-P.29-30.
 3. Pavlo V. Tymoshchuk A Dynamic K-Winners-Take-All Analog Neural Circuit// Proc.of the IVth International Conference of Young Scientists (MEMSTECH'2008) - Lviv - Polyana, May, 21-24, 2008. - P.13-18.
 4. Pavlo V. Tymoshchuk, Volodymyr I. Karkul'ovsky, Sofiya I. Bobalo Design of Analog Phase Shifters of Harmonic Signals// Proc.of the IVth International Conference of Young Scientists (MEMSTECH'2008) - Lviv - Polyana, May, 21-24, 2008. - P.53 - 56.
 1. П. Тимощук, М. Лобур. Основи теорії проектування нейронних мереж: Навчальний посібник.-Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007.-328с.
 2. Тимощук П.В. Глобально стійка аналогова WTA нейронна схема обробки n сигналів. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" № 564 "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", Львів, 2006 р., с. 3-10.
 3. Тимощук П.В. Проектування прецизійних диференціаторів та інтеграторів гармонічних сигналів. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" №591 "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", Львів, 2007 р., с.3-9.
 4. Pavlo V. Tymoshchuk. Design of Precise Analog Frequency Multiplies of Harmonic Signals in Even Number of Times. IIId International Conference of Young Scientists MEMSTECH'2007, May, 23-26, Lviv, Polyana, pp.61-64.
 5. Pavlo Tymoshchuk. Design of Discrete Time Demodulators of AM- and FM- Harmonic Signals Using Energy Operators //Proc. of IXth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February, 20-24, Polyana, Ukraine, pp.92-95.
 1. Тимощук П.В., Лобур М.В. Глобально стійка аналогова нейронна схема ідентифікації максимальних сигналів. Вісник НУ "Львівська політехніка", №548. Комп'ютерні системи проектування . Теорія і практика. Львів, 2005, с. 3-10.
 2. Pavlo Tymoshchuk, Mykhaylo Lobur, Analogue Globally Stable WTA Neural Circuit. // Proceeding of MEMSTECH'2006, May 24-27, 2006, Lviv-Polyana, Ukraine, pp.19-23.
 3. Tymoshchuk P., Lobur M. Design of Analogue Amplitude and Frequency Demodulattors Using Energy Operators. // Proceeding of XIV Ukrainian-Polish Conference on "CAD in Mashinery Design. Inplementation and Education Problems", CADMD'2006, Polyana, Ukraine, 22-23, 2006, pp.122-125.
 1. Тимощук П.В. Розвиток теорії та методів моделювання функціональних блоків радіотехнічних систем на основі неявних інтегро-диференційних рівнянь: Дисертація на здобуття наукового степеня доктора технічних наук: 05.12.17. - Одеса, 2005. - 348 с.
 2. P.Tymoshchuk and E.Kaszkurewicz, "A winner-take all circuit using neural networks as building blocks", Neurocomputing, vol. 64, 2005, pp. 375-396.
 3. P.Tymoshchuk, M.Lobur, P.Denysyuk, and G.Lau, "Parametric synthesis of mathematical model of analog WTA neural network of second order by genetic algorithms", in Proc. I Int. Conf. "Perspective technologies and methods in MEMS design", Lviv-Polyana, Ukraine, May 25-28, 2005, pp. 67-71.
 4. P.Tymoshchuk and M. Lobur, "Qualitative analysis of precise frequency multiplier of harmonic oscillations", in Proc. X Int. Seminar/Workshop "Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory", Lviv, Ukraine, Sept. 12-15, 2005, pp. 180-183.
 5. P.Tymoshchuk and M. Lobur, "Optimization of WTA neural network by genetic algorithms", in Proc. Int. Workshop "East-West Design & Test", Odesa, Ukraine, Sept. 15-19, 2005, pp. 156-159.
 6. П.В.Тимощук, М.В.Лобур. Глобально стійка аналогова нейронна схема ідентифікації максимальних сигналів//Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. -2005. - № 548. - C. 3 – 11 (Вісн. Нац. ун-ту "Львівська політехніка").
 1. Пат. 68901 А Україна, МПК 7H03B19/00. Подільник частоти синусоїдальних коливань у парну кількість разів / Тимощук П.В., Григор'єв А.С. - № 20031110345; Заявл. 17.11.2003; Опубл. 16.08.2004. Бюл. № 8. - 2 с.
 2. Пат. 68902 А Україна, МПК 7H03B19/00. Помножувач частоти синусоїдальних коливань у парну кількість разів/ Тимощук П.В., Григор'єв А.С. - № 20031110346; Заявл. 17.11.2003; Опубл. 16.08.2004. Бюл. № 8. - 2 с.
 3. P.Tymoshchuk and Yu. Shapovalov, "Macromodeling of identification device of signals of exact time", in Proc. Int. Conf. "Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science", Lviv-Slavsko, Ukraine, Feb. 24-28, 2004, pp. 65-66.
 1. P.Tymoshchuk and E.Kaszkurewicz, "A Winner-take-all circuit based on second order Hopfield neural networks as building blocks", in Proc. Int. Joint Conf. Neural Networks, vol. II, Portland, OR, 2003, pp. 891-896.
 2. Панфілов І.П., Тимощук П.В., Морозов О.І. Глобально-асимптотично стійка аналогова WTA нейронна мережа Хопфілда другого порядку //Періодичний науковий збірник з радіотехніки і телекомунікацій, електроніки та економіки в галузі зв'язку. - 2003. - № 3. - С. 3-6 (Вид-во ОНАЗ ім. О.С.Попова).
 1. Тимощук П.В. Макромоделювання детекторів модульованих сигналів на основі методів аналітичного сигналу та енергетичних операторів//Науковий журнал "Математичні методи та фізико-механічні поля". - 2002. - Том 45, № 2. - С. 130-134 (Вид-во Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України).
 2. Тимощук П.В., Столярчук Р.Р. Математичне макромоделювання нелінійних систем інтегро-диференціальними та відповідними дискретними рівняннями//Науковий журнал "Математичні методи та фізико-механічні поля".-2002. - Т. 45, № 3.- С. 62 - 68 (Вид-во Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України).
 3. P.Tymoshchuk and E.Kaszkurewicz, "A Winner-take-all circuit using second order Hopfield neural networks as building blocks", Technical Report TR-16, UFRJ NACAD Laboratory, 2002.
 4. P. Tymoshchuk and E. Kaszkurewicz, "Synthesis of continuous time second order Winner-take-all Hopfield neural networks using genetic algorithms", Technical Report TR-17, UFRJ NACAD Laboratory, 2002.
 1. Тимощук П.В. Макромоделі амплітудо- та частотонезалежно¬го помножувача частоти гармонічних сигналів //Український міжвід. наук.-техн.-збірник "Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні". 2001. - № 36. - С. 112-116 (Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка").
 2. Тимощук П.В. Фазообертання гармонічних сигналів на основі мак¬ромоделювання//Комп'ютерні системи та мережі. -2001. - № 437. - C. 125 – 129 (Вісн. Нац. ун-ту "Львівська політехніка").
 1. Тимощук П.В., Бардила Т.І. Алгоритмічний метод синтезу помножувача частоти на основі інтегрального рівняння//Комп'ютерні системи та мережі. -2000.-№ 385. - C.112 -114 (Вісн. Нац. ун-ту "Львівська політехніка").
 2. Тимощук П.В., Ліщенюк В.І. Синтез помножувача частоти гармонічних сигналів//Відбір і обробка інформації. - 2000. - Вип. 14 (90). - C.68 - 72. (Збірник Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенко).
 3. Тимощук П.В., Шаповалов Ю.І., Бардила Т.І. Ідентифікація математичних моделей одного класу нелінійних динамічних кіл //Радіоелектроніка і телекомунікації. - 2000. - № 387. - C.246 – 250 (Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка").
 4. Тимощук П.В. Синтез подільника частоти на два//Радіоелектроніка і телекомунікації. - 2000. - № 399. - C. 97 -100 . (Вісн. Нац. ун-ту "Львівська політехніка").
 5. Тимощук П.В. Синтез алгоритмів диференціювання гармонічних сигналів інтеграторами та інтегрування диференціаторами//Автоматика, вимірювання та керування.- 2000.- № 389.- С. 154-157. (Вісн. Нац. ун-ту "Львівська політехніка").
 6. Тимощук П.В. Синтез алгоритмів детектора ЧМ-сигналів //Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика.-2000.- № 398. - C. 86- 89.(Вісн. Нац. ун-ту "Львівська політехніка").
 7. Тимощук П.В. Стабiлiзацiя частоти генератора гармонiчних сигналiв на основi математичного макромоделювання//Електроенергетичні та електромеханічні системи. -2000.-№ 403. - C. 161- 165. (Вісн. Нац. ун-ту "Львівська політехніка").
 8. Тимощук П.В. Стабілізація частоти генератора гармонічних коливань за допомогою зворотного зв'язку на подільнику// Елементи теорiї та прилади твердотiльної електронiки. - 2000. - № 393. - С. 157 - 161. (Вісн. Нац. ун-ту "Львівська політехніка").
 9. Тимощук П.В. Побудова математичних макромоделей детектора АМ-сигналів//Прикладна математика. - 2000. - № 407. - C. 150 - 154. (Вісн. Нац. ун-ту "Львівська політехніка").
 10. Тимощук П.В. Математичне макромоделювання подільника частоти гармонічних сигналів з дробовим коефіцієнтом ділення//Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України.- 2000.- Вип. 10.- С. 81-85.
 1. Тимощук П.В., Бардила Т.І. Синтез автогенератора гармонічних коливань//Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика.-1999.-№ 373. - С. 142 - 147 (Вісн. Держ. ун-ту "Львівська політехніка").
 2. Тимощук П. Побудова алгоритмів функціонування фазообертача гармонічних сигналів //Електроніка.- 1999. – № 382. – С. 33–37 (Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка").
 3. Тимощук П.В. Синтез помножувача частоти на три//Радіоелектроніка і телекомунікації.- 1999.- № 367. - С. 143 - 146. (Вісн. Держ. ун-ту "Львівська політехніка").
 4. Тимощук П.В. Порівняння ефективності макромоделей у формі алгебро-диференціальних рівнянь//Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика.-1999.-№ 373. - С. 85 - 90. (Вісн. Держ. ун-ту "Львівська політехніка").
 5. Тимощук П.В. Алгоритми стабiлiзацiї амплiтуди генератора гармонiчних коливань//Комп'ютерна iнженерiя та iнформацiйнi технологiї. -1999.-№ 380. - C.94 -98 (Вісн. Держ. ун-ту "Львівська політехніка").
 6. Тимощук П.В. Стабiлiзацiя частоти генератора гармонiчних сигналiв на основi математичного макромоделювання//Тези доповiдей 3-ої Мiжнародної науково-технiчної конференцiї "Математичне моделювання в електротехнiцi, електронiцi та електроенергетицi" 25-30 жовтня 1999 р. - Львiв, 1999 р.- С.264.
 1. Тимощук П.В. Макромоделі нелінійних кіл в формі поліномів з довільними степенями//Теорія і проектування напівпровідни¬кових та радіоелектронних пристроїв. - 1998. - № 343. - С.121 - 124. (Вісн. Держ. ун-ту "Львівська політехніка").
 2. Тимощук П.В. Синтез подільника частоти з дробовим коефіцієнтом ділення //Електроніка. - 1998. - № 357. - С.82 - 85 (Вісн. Держ. ун-ту "Львів. політехніка").
 3. Тимощук П.В., Бардила Т.І. Статистична верифікація макромоделей електричних кіл//Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. -1998. - № 349. - С.109-115 (Вісн. Держ. ун-ту "Львів. політехніка").
 4. Тимощук П.В., Шаповалов Ю. И. Синтез электронных устройств на основе определения и дискретизации неявных алгебро-дифференциальных уравнений//Радиоэлектроника.-1998.-№ 4.-С. 58-62.
 5. Тимощук П.В. Макромоделювання перехідних процесів логічних елементів цифрових схем//Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. - 1998. - № 351. - С. 107 -111. (Вісн. Держ. ун-ту "Львівська політехніка").
 6. Тимощук П.В., Бардила Т.І. Апроксимація макромоделей електронних схем інтегро-диференціальними рівняннями //Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв. -1998. – № 343. - C.124 -126 (Вісн. Держ. ун-ту "Львів. політехніка").
 1. Тимощук П.В., Бардила Т.І. Визначення порядку макромоделі електронного кола/Проблемы физической и биомедицинской электроники. Тематический выпуск сборника "Электроника и связь", 2, 1997, ч.1 по материалам Междунар. науч.-техн. конференции 27-29 мая. - Киев, 1997. - С. 36-39.
 2. Тимощук П.В. Порівняльна оцінка ефективності макромоделі в формі диференціального рівняння/Проблемы физической и биомедицинской электроники. Тематический выпуск сборника "Электроника и связь", 2, 1997, ч.1 по материалам Международной науч.-техн. конференции 27-29 мая. - Киев, 1997. - С. 40-41.
 3. Тимощук П.В. Стійкість макромоделей у формі неявних алгебро-диференціальних рівнянь//Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв. - 1997. - № 326. - С. 53 - 54. (Вісн. Держ. ун-ту "Львівська політехніка").
 4. Тимощук П.В. Математичне макромоделювання нестійких нелінійних динамічних систем/Тези доповідей 4-тої науково-технічної конференції 18-23 лютого 1997р. "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", ч. 2.-Львів, 1997. - С. 187-188.
 1. Тимощук П.В., Галичановський А.М., Громов О.К. Макромоделі гістерезисних електричних систем//Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв. -1996. - № 302. - C. 65 – 68 (Вісн. Держ. ун-ту "Львів. політехніка").
 2. Тимощук П.В., Бардила Т.І. Математичне макромоделювання нелінійних динамічних кіл неявними алгебро-диференціальними рівняннями/Проблемы физической и биомедицинской электроники. Сб. докладов Международной науч.-техн. конференции 27 - 30 мая. - Киев,1996. - С. 127 -131.
 3. Тимощук П.В. Ідентифікація макромоделей в формі неявних алгебро-диференціальних рівнянь//Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів, застосування засобів зв'язку та підготовки інженерних кадрів. Матeріали міжнар. наук.-техн. конференції (27 лютого - 3 березня), ч. 1. - Львів,1996.- С. 56-58.
 4. Тимощук П.В. Макромоделі електронних кіл з неоднозначними характеристиками//Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів, застосування засобів зв'язку та підготовки інженерних кадрів. Матеріали міжнар. наук.-техн. конференції (27 лютого - 3 березня), ч. 1 - Львів, 1996.- С. 58-59.
 1. Тимощук П.В., Парасочкін В.О., Громов О.К. Діагностика електричних кіл//Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв.- 1995. - № 289. - С. 83 - 86. (Вісн. Держ. ун-ту "Львівська політехніка").
 2. Парасочкін В.О., Тимощук П.В., Галичановський А.М. Структурна ідентифікація математичних моделей стаціонарних електричних кіл/Проблемы физической и биомедицинской электроники. Сб. докладов Международной науч.-техн. конференции 18-20 мая. - Киев, 1995.-С. 11-14.
 3. Тимощук П.В., Галичановський А.М., Громов О.К. Збіжність та стійкість розв'язання задачі макромоделювання електронних схем/Проблемы физической и биомедицинской электроники. Сб. докладов Международной науч.-техн. конференции 18-20 мая. - Киев, 1995. - С. 15 - 19.
 4. Тимощук П.В., Галичановський А.М. Ідентифікація макромоделей елементів систем автоматичного управління/ Тези доповідей Другої Української конференції з автоматичного управління 26-30 вересня. - Львів, 1995. - С. 35-36.
 5. Тимощук П.В., Галичановський А.М. Програмні засоби для найкращого наближення функцій багатьох змінних та їх похідних/Тези доповідей 5-ої Міжнар. наук.- практ. конференції "Україномовне програмне забезпечення Укрсофт-95". - Львів, 1995.-С. 3-4.
 1. Парасочкiн В.О., Тимощук П.В., Кривуцький В.В., Громов О.К. Термофункцiональне макромоделювання нелiнiйних електронних схем/ Проблемы автоматизированного моделирования в электронике. Сб. докладов Международной научно-технической конференции 1-3 февраля. - Киев, 1994. - С. 3-7.
 2. Тимощук П.В., Парасочкін В.О. , Громов О.К. Статистична діагностика аналогових електричних кіл//Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів. Матеріали Міжнар. наук.-техн. конференції 21-27 лютого, присв. 150-річчю Держ. ун-ту "Львівська політехніка", ч. 1. - Львів, 1994.-С. 20 - 22.
 1. Тимощук П.В., Шаповалов Ю.И. Макромоделирование микросхем и узлов на основании многомерных полиномов/Проблемы автоматизированного моделирования в электронике. Тез. докладов Республиканской науч.-техн. конференции 2-4 февраля. - Киев,1993. - С. 41-42.
 1. Тимощук П.В. Параметрична ідентифікація математичної моделі транзистора//Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв.-1992.- № 264. - С. 56-59. (Вісн. Львів. політехн. ун-ту).
 2. Шаповалов Ю.И., Тимощук П.В. Определение коэффициентов схемных функций линейных электронных схем// Теоретическая электротехника.-1992.-Вып. 51.-С. 90 - 94. (Респ. межвед. науч.-техн. сборник).
 3. Тимощук П.В. Аппроксимационные модели и идентификация электрических цепей: Диссертация на соискание ученой степени канд. техн. наук: 05.09.05. - Львов, 1992.-166с.
 1. Тимощук П.В., Шаповалов Ю.И. Неявная математическая модель нелинейной инерционной цепи//Радиоэлектроника.-1991.- № 6. - С.82-85. (Изв. высш. учеб. заведений).
 2. Шаповалов Ю.I., Тимощук П.В. Iдентифiкацiя високочастотного дiода за експериментальними даними системою "Iдент"// Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв. - 1991.- № 254. - С. 80-82. (Вісн. Львів. політехн. ун-ту).
 1. Тимощук П.В. Модификация итерационной процедуры предсказания и коррекции//Теория и проектирование полупроводниковых и радиоэлектронных устройств.-1990.- № 245.- С.92-94. (Вестн. Львов. политехн. ин-та).
 1. Шаповалов Ю.И., Тимощук П.В. Об одном методе идентификации нелинейных инерционных цепей.- Деп. в УкрНИИНТИ.- № 68.- Ук 89 от 2.01.89.
 2. Шаповалов Ю.И., Тимощук П.В. Идентификация параметров ма¬тематической модели нелинейных инерционных цепей //Радиоэлектроника.-1989.- № 6.- С.68-70. (Изв. высш. учеб. заведений).
 3. Шаповалов Ю.И., Тимощук П.В. Итерационный метод решения ОДУ.- Деп. в УкрНИИНТИ.- № 5ОО.- Ук 89 от 3.О2.89.
 4. Шаповалов Ю.И., Тимощук П.В. Итерационные методы решения ОДУ в задачах САПР.- Деп. в УкрНИИНТИ.- № 833.- Ук 89 от 21.О3.89.
 5. Шаповалов Ю.И., Тимощук П.В. Идентификация нелинейных инерционных элементов высоких порядков//Тез. докл. Республиканского совещания "Численные методы и средства проектирования и испытания элементов твердотельной электроники". - Таллинн. - 1989.- С.9- 11.
 6. Шаповалов Ю.И., Тимощук П.В. Моделирование нелинейной цепи во временной области// Тез. докл. Зональной конференции "Автоматизация проектирования РЭА и ЭВА".- Пенза.- 1989. – С. 101-102.
 7. Шаповалов Ю.И., Тимощук П.В. Формирование уравнений для идентификации дробно-рациональных схемных функций//Теория и проектирование полупроводниковых и радиоэлектронных устройств.-1989. - № 236.- С.117-119. (Вестн. Львов. политехн. ин-та).
 1. Бардила Т.И., Шаповалов Ю.И., Тимощук П.В. Идентификация параметров электронных устройств по временным характеристикам. - Деп. в УкрНИИНТИ.- № 648.-Ук 88 от 11.О3.88.