Зелінський Андрій Ярославович

Зелінський Андрій Ярославович

Кандидат технічних наук, асистент кафедри САПР

E-mail:

Освіта:

Нагороди:

Професійна діяльність:

Наукові інтереси:

Основні публікації:

 1. К.В. Матвійчук, В.М. Теслюк, А.Я. Зелінський. Програмна модель підсистеми керування мобільною робототехнічною системою // Науковий вісник НЛТУ України. - 2016. - Т.26.5. - C. 325-333. (Index Copernicus International).
 2. Andriy Zelinskyy, Vasyl Teslyuk, Taras Maloid // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). - 2016. - P. 19-21. (SciVerse SCOPUS).
 3. Andriy Zelinskyy, Vasyl Teslyuk, Taras Maloid // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). - 2016. - P. 16-18. (SciVerse SCOPUS).
 1. А.І. Головатий, В.М. Теслюк, А.Я. Зелінський. Математична модель п'єзорезистивного мікродавача тиску для компонентного рівня проектування // Зб. наук.-техн. пр.: Нау-ковий Вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.01. – С. 374 – 381. IndexCopernicusз 2013 р. (ICV 2013: 4.38), Google-Scholar
 2. I. Vasyliuk***, V. Teslyuk, A. Zelinskyy. MEMS Data Extractor Model // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.406-408-Парал.тит.арк.англ.
 1. Teslyuk Vasyl, Matviichuk Kateryna, Komarnytskiy Mychaylo, Denysyuk Pavlo, Zelinskyy Andriy. The Model of System-level Design for Subsystem Control over the Mobile Robotic System // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали дев'ятої міжнар.конф. CSIT'2014, 18-22 листоп. 2014, Львів, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка"- Л.: Вежа і Ко, 2014. C.157-158.
 1. Vasyliuk Iaroslav, Teslyuk Taras, Denysyuk Pavlo, Zelinskyy Andriy. Ontology Model Description Based on Mereological Principles // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали дев'ятої міжнар. конф. MEMSTECH 2013, 16-20 квітня 2013, Поляна, Україна Національний Університет "Львівська Політехніка". - Л.: Вежа і Ко, 2013. - C.173.
 2. Iaroslav Vasyliuk, Vasyl Teslyuk, Andriy Zelinskyy. Ontological models based on mereology, topology and theoretical data // САПР в машинобудуванні: матеріали двадцять першої міжнар. конф. CADMD2013, 11-12 жовтня 2013, Ланцут, Польща / В.: Видавництво Варшавської політехніки, 2013. - C.51-52.
 3. Iaroslav Vasyliuk, Vasyl Teslyuk, Andriy Zelinslyy, Mariana Seniv. Decision Making Process Based on Ontology in MEMS Structure // Досвід розробка і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали тринадцятої міжнар. конф. CADSM 2013, 19-23 лютого 2013, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". - Л.: Вежа і Ко, 2013. - C.373.
 1. Кривий Р.З., Ткаченко С.П., Теслюк В.М., Зелінський А.Я. Особливості розробки Веб-систем для еволюційних обчислень. Вісник НУ "ЛП" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №711-2011р., с. 22-25.
 2. Andriy Zelinskyy, Vasyl Teslyuk, PavloDenysyuk, Andriy Kernytskyy, Andrii Pukach, IaroslavVasyliuk. Development of Engineering Database for MEMS Elements. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 206-208; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 3. Andriy Zelinskyy, Vasyl Teslyuk, Andrii Pukach, Vasyl Beregovskyi. Informational model of design database of MEMS. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 212-215; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.