Аспірантура

На кафедрі успішно функціонує аспірантура та докторантура за спеціальністями

Право керування аспірантами мають:

Лобур Михайло Васильович
Лобур Михайло Васильович
Ковела Сергій Іванович
2000 р. Кандидатська дисертація. 05.13.12 - Автоматизація проектувальних робіт.
"Методи захисту та підтримки цілісності інформаційного забезпечення САПР".
Лау Габрієлє
2005 р. Кандидатська дисертація. 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи
"Розробка завадостійких методів ідентифікації кольору при обробці зображень у вбудованих системах розпізнавання"
Свірідова Тетяна Валеріївна
2006 р. Кандидатська дисертація. 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи
"Математичні моделі мікрорезонаторів електростатичного типу для вбудованих систем"
Райд Фатхі Різігалла Сахавне
2006 р. Кандидатська дисертація. 05.13.13 - Обчислювальні машини, системи та мережі
"Розробка методів і комп’ютерних засобів ідентифікації особи за зображенням долоні людини в системах контролю доступу"
Фаді Талал Ахмед Аль-Келані
2006 р. Кандидатська дисертація. 05.13.13 - Обчислювальні машини, системи та мережі
"Методи і алгоритми опрацювання і компресії мовних сигналів та їх реалізація в комп’ютерних системах"
Зубков Анатолій Миколайович
2007 р. Докторська дисертація. 05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи.
Спецтема
Денисюк Павло Юрійович
2008 р. Кандидатська дисертація. 05.13.12 - Автоматизація проектувальних робіт
"Інформаційне та математичне забезпечення САПР гідравлічних мікроелектромеханічних систем"
Заяць Василь Михайлович
2008 р. Докторська дисертація. 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи
"Дискретні моделі коливних систем та методи аналізу їх динаміки"
Марікуца Уляна Богданівна
2009 р. Кандидатська дисертація. 05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти
"Інформаційно-вимірювальна система для оперативного виявлення отруйних хімічних речовин у повітряному середовищі"
Теслюк Василь Миколайович
2009 р. Докторська дисертація. 05.13.06 – Інформаційні технології
"Інформаційні технології аналізу та синтезу мікроелектромеханічних систем"
Головатий Андрій Ігорович
2009 р. Кандидатська дисертація. 05.13.12 - Автоматизація проектувальних робіт
"Автоматизація проектування мікроелектромеханічних вузлів кутової швидкості"
Лебедєва Ольга Олександрівна
2010 р. Кандидатська дисертація. 05.13.12 - Автоматизація проектувальних робіт
"Моделі та методи побудови середовища колективного проектування для гетерогенних САПР"
Білаль Раді А’Ггель Аль-Забі
2010 р. Кандидатська дисертація. 05.13.12 - Автоматизація проектувальних робіт
"Рішення задач функціональної компоновки і верифікації при проектуванні конструктивів цифрової апаратури"
Кривий Ростислав Зіновійович
2010 р. Кандидатська дисертація. 05.13.12 - Автоматизація проектувальних робіт
"Розроблення і використання генетичних алгоритмів для розв’язання задач САПР розкрою плоских заготовок"Кособуцький Петро Сидорович
Кособуцький Петро Сидорович
Каркульовська Мар'яна Савівна
2004р. Кандидатська дисертація. 01.04.18 - Фізика і хімія поверхні
"Розробка методу обробки інтерферограф Фабрі-Перо для визначення параметрів плоско паралельних плівкових структур"
Моргуліс Алла, США
2006 р. Кандидатська дисертація. Спеціальність 01.04.18 - Фізика і хімія поверхні
"Визначення параметрів плівково-поверхневих структур методом обвідних спектрів"
Кушнір Олег Павлович
2011р. Кандидатська дисертація. Спеціальність 01.04.05 - Оптика, лазерна фізика
"Псевдобрюстерівське просвітлення плоско паралельних структур оптичних фільтрів"
Яворський Назар Борисович
2016 р. Кандидатська дисертація. 05.13.12 - системи автоматизації проектувальних робіт
"Моделі та методи проектування композиційних матеріалів з врахуванням теплофізичних характеристик"