Науковий напрямок кафедри САП

Науково-дослідна робота викладачів кафедри САП та співробітників ГНДЛ-80 ведеться в напрямку розробки та впровадженню систем автоматизованого проектування організаційно-технічних систем.

На кафедрі САПР проводяться дослідження з наступних напрямків:


Теоретичними результатами виконання науково-дослідних робіт є нові математичні моделі, методи, алгоритми проектування та виробництва мікроелектронних пристроїв, а також проектування і функціонування організаційно-технічних систем.

Практичні результати - програмно-методичні комплекси та методики, САПР/САПР ТП мікроелектронних пристроїв, САПР ОТС.

Лідери наукових думок

Андрійчук Михайло Іванович

Андрійчук Михайло Іванович

 • Моделювання характеристик випромінюючих систем (антени, антенні гратки, хвилеводні і квазіоптичні лінії передач) за амплітудною діаграмою спрямованості (можливе застосування до МЕМС).
 • Дослідження процесів розсіювання акустичних та електромагнітних хвиль на сукупності тіл малого розміру (мікро- та наночастинки) і моделювання на цій основі середовищ (матеріалів) із специфічними фізичними властивостями (кіральні середовища і матеріали).
 • Відновлення форми розсіюючих об’єктів за даними виміряних чи змодельованих діаграм розсіювання.
 • Розробка числових методів розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь і дослідження їх розв’язків; розроблення градієнтних методів оптимізації невипуклих функціоналів.
Кособуцький Петро Сидорович

Кособуцький Петро Сидорович

 • Оптика неоднорідних середовищ.
 • Моделювання фізичних процесів, в тому числі методами дискретної, рекурентної та нейро-(перспектива) математики.
 • Моделювання систем із флуктуаціями.
 • Оптимізація систем.
Соколовський Ярослав Іванович

Соколовський Ярослав Іванович

Створення ефективних систем автоматизованого проектування теплотехнічних об'єктів та їх елементів:

 • Математичне і програмне забезпечення для моделювання та скінченно-елементного аналізу нерівноважних тепломеханічних процесів у складних середовищах, зокрема, з фрактальною структурою.
 • Інформаційні технології побудови дискретних моделей форм об'єктів у теплотехнічних САПР та забезпечення скінченно-елементного аналізу поведінки об'єктів з використанням хмарних технологій і технологій паралельних обчислень.
 • Інформаційні моделі і програмні засоби аналізу та прогнозування процесів у самоорганізованих технічних системах.

Презентація наукових досліджень

Вісник НУ "Львівська політехніка"

З 1991 року кафедра періодично видає тематичний Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика", який входить до переліку видань ВАК України, в яких друкують матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

Перейти на сайт

Конференція CADSM

З 1991 року кафедра проводить Міжнародну науково-технічну конференцію "Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці" (CADSM).

Перейти на сайт

Конференція MEMSTECH

З 2005 року кафедра проводить Міжнародну науково-технічну конференцію "Перспективні технології і методи проектування МЕМС" (MEMSTECH)

Перейти на сайт

Конференція CADMD

З 2004 року кафедра проводить українсько-польську конференцію "САПР в машинобудуванні. Проблеми впровадження та навчання".

Перейти на сайт