Крижовець Тетяна Павлівна

Крижовець Тетяна Павлівна

Старший викладач кафедри САПР

E-mail: tetiana.p.kryzhovets@lpnu.ua

Освіта:

 • Львівський політехнічний інститут, прикладна математика, 1991.

Професійна діяльність:

 • 1991 – 1995 – інженер-програміст Облстатуправління м.Рівне.
 • 1994 – 1995 – асистент Рівненського педагогічного інституту.
 • 1995 – 2002 – викладач Рівненського економіко-правового коледжу.
 • 2000 рік – присвоєно першу викладацьку категорію.
 • 2002 – 2004 викладач Рівненського державного сільськогосподарського коледжу.
 • 2005 – інженер-програміст ВАТ Укртелеком.
 • 2006 – 2012 – асистент Національного університету водного господарства та природокористування.
 • З 2020 – старший викладач кафедри САПР Національного університету «Львівська політехніка».

Наукові інтереси:

Аналіз змін характеристик впливу та оптимізація науково-методичної бази для розроблення та реалізації стохастичних моделей прогнозування об’єму ходу стоку під час дощових паводків. Спектральний аналіз стічних вод. Удосконалення автоматизованої інформаційно-вимірювальної системи, що спрямовано на наукове обґрунтування управління водними ресурсами. Автоматизація і розширення зон спостережень, збору і обробки інформації з районів інтенсивного формування стоку. Попередження про формування, проходження паводків та вжиття відповідних заходів по захисту територій від забруднень і затоплень на міжнародному рівні.

Основні публікації:

9 монографій, понад 50 наукових публікацій, в тому числі, статей в науково-технічних журналах та виступів на конференціях.

 1. Мельник Т.П. Лекції дисципліни «Алгоритмізація та програмування» 2-га частина. Для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформа-ційні технології». Підручник. LAP LAMBERT Academic Publishing ist ein lmprint der / Omni Scriptum GmbH & Co. KG Heinrich-Bocking-Str. 6-8, 66121 Saarbruken, Deutschland / Германия. – 2021. 109 c.
 2. Мельник Т.П. Практикум дисципліни «Алгоритмізація та програмування» 2-га частина. Для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». LAP LAMBERT Academic Publishing ist ein lmprint der / Omni Scriptum GmbH & Co. KG Heinrich-Bocking-Str. 6-8, 66121 Saarbruken, Deutschland / Германия. – 2021. 88 c.
 3. Мельник Т.П. Some Aspects of Automation Management of Water Resources. LAP LAMBERT Academic Publishing ist ein lmprint der / Omni Scriptum GmbH & Co. KG Hein-rich-Bocking-Str. 6-8, 66121 Saarbruken, Deutschland / Германия. – 2021. 52 c.
 4. Мельник Т.П. Оптимізація проектних рішень автоматизації управління водними ресурсами геосистем басейну р.Тиси. LAP LAMBERT Academic Publishing ist ein lmprint der / Omni Scrip-tum GmbH & Co. KG Heinrich-Bocking-Str. 6-8, 66121 Saarbruken, Deutschland / Германия. – 2021. 421 c.
 1. Мельник Т.П. Elements of Method Improvement of Flood Zones Determination. Econtechmod. An International Quarterly Journal – 2020, Vol. 09, No. 1, 25 – 29. – 2020. 5 ст.
 1. Мельник Т.П. Стохастичне моделювання геосистем басейну р.Тиси. LAP LAMBERT Academic Publishing ist ein lmprint der / Omni Scriptum GmbH & Co. KG Heinrich-Bocking-Str. 6-8, 66121 Saarbruken, Deutschland / Германия. – 2017. 237 ст.
 2. Мельник Т.П. Усовершенствование методики определения зон затоплений (при расположении дамб обвалования). LAP LAMBERT Academic Publishing ist ein lmprint der / Omni Scriptum GmbH & Co. KG Heinrich-Bocking-Str. 6-8, 66121 Saarbruken, Deutschland / Германия. – 2015. 295 ст.
 3. Мельник Т.П. Оценка поверхостных вод р. Тисы. LAP LAMBERT Academic Publishing ist ein lmprint der / Omni Scriptum GmbH & Co. KG Heinrich-Bocking-Str. 6-8, 66121 Saarbruken, Deutschland / Германия. – 2015. 224 ст.
 4. Мельник Т.П. Моделювання міжнародних відносин. Частина 1. LAP LAMBERT Academic Publishing ist ein lmprint der / Omni Scriptum GmbH & Co. KG Heinrich-Bocking-Str. 6-8, 66121 Saarbruken, Deutschland / Германия. – 2015. 681 ст.
 5. Мельник Т.П. Моделювання міжнародних відносин. Частина 2. LAP LAMBERT Academic Publishing ist ein lmprint der / Omni Scriptum GmbH & Co. KG Heinrich-Bocking-Str. 6-8, 66121 Saarbruken, Deutschland / Германия. – 2015. 685 ст.
 6. Мельник Т.П. Украино, нэнько Украино! Just A Life Omni Scriptum GmbH&Co.KG Heinrich-Bocking-Str, 6-8, 66121 Saarbrucken, Deutschland / Германи. -2015. 69 ст.
 7. Мельник Т.П. Человек и государство. Just A Life Omni Scriptum GmbH&Co.KG Heinrich-Bocking-Str, 6-8, 66121 Saarbrucken, Deutschland / Германи. -2015. 53 ст.
 8. Мельник Т.П. Empiric Communication Between an Expenditure and Other Descriptions of Stream of Water. Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies 1 (2015 8) 117-125
 9. Мельник Т.П. Використання екстраполяції для удосконалення методів прогнозування. ВЕСТНИК ХНУ №1058. Серия «Математическое моделирование. Информационные технологии. Автоматизированные системы управления» – Вип. 21, 2013. – С. 113-121.
 10. Мельник Т.П. Удосконалення технології динамічного моделювання стохастичної системи визначення зон затоплення із врахуванням дамб обвалування. Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+, – 2013. – № 58. – 119-124 с.
 11. Мельник Т.П. Моделювання стоку р. Тиса із урахуванням максимальних витрат приток. Таврiйський вiсник iнформатики та математики, №1 (20)'2012. – С. 73-76.
 12. Мельник С.М. Елементи застосування статистичних методів. Материали за 8-а международна научна практична конференция, «Научният потенциал на света», - 2012. Том 16. Математика. Съвременни технологии на информации. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД - ст 39-42.
 13. Мельник С.М. Застосування екстраполяції кривої залежності q=q(h). Материали за 8-а международна научна практична конференция, «Научният потенциал на света», - 2012. Том 16. Математика. Съвременни технологии на информации. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД - , ст 42-44.
 14. Мельник Т.П. Гідроекологічне обстеження впливу дощових паводків на стан грунтів. Материали за 8-а международна научна практична конференция, «Научният потенциал на света», - 2012. Том 15. Селско стопанство. География и геология. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД - , ст 54-56.
 15. Мельник Т.П. Застосування ГІС для потреби попередження стихійних гідрологічних явищ. ВЕСТНИК ХНУ №1037. Серия «Математическое моделирование. Информационные технологии. Автоматизированные системы управления» – Вип. 20, 2012. – С. 125-132.
 16. Мельник Т.П. Модель гідроекологічної ситуації паводкових режимів умов одамбування територій ( на прикладі р.Боржави ). Міжвідомчий наук. зб. України. – Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія. – 2011. – Т.4(25). – C.149-154.
 17. Мельник Т.П. Гідроекологічні проблеми р. Боржави: стан, задачі та оптимізація. Ученые записки Таврического национального университета. Вып. 24(63). – 3. География. – 2011. – С. 70-78.
 18. Мельник Т.П. Гідроекологічна ситуація басейну р. Боржави (Проблеми та шляхи оптимізації). Фізична географія та геоморфологія.– К.: ВГЛ «Обрії», 2011. – Вип. 3(64). – С. 56-63.
 19. Мельник Т.П. Дослідження території басейну р. Боржави для удосконалення розрахунку зон затоплень при розташуванні дамб обвалування. Materialy VІ mezinarodni vedecko – prakticka konference "Vedecky prumysl evropskeno kontinentu – 2010". –Dil 21. Ekologie. Chemie a chemicka technologie. Zemepis a geologie. Zemedelstvi: Praha. Publishing House "Education and Scince" s.r.o. – S.5-9
 20. Мельник Т.П. Оцінка поверхневих вод р. Тиси в межах м. Рахова. Materialy VІ mezinarodni vedecko – prakticka konference "Vedecky prumysl evropskeno kontinentu – 2010". –Dil 21. Ekologie. Chemie a chemicka technologie. Zemepis a geologie. Zemedelstvi: Praha. Publishing House "Education and Scince" s.r.o. – S.9-12
 21. Мельник Т.П. Динаміко-стохастична модель ситуації паводку із врахуванням дамб обвалування для оптимізації роботи меліоративної системи басейну р. Боржави. Материали за 6-а международна научна практична конференция, «Новини за модерна наука», - 2010. Том 20. – 57 – 59 ст.
 22. Мельник Т.П. Динаміко-стохастична модель ситуації паводку із врахуванням дамб обвалування для оптимізації роботи меліоративної системи басейну р. Боржави. Съвременни технологии на информации. Математика. Здание и архитектура. София. «Бял ГРАД-БГ» ОДД, ст 83-95 - 2010.
 23. Мельник Т.П. А. Якушев, В. Зубач Гідроморфологічний моніторинг стоку річок басейну р. Тиси і її приток. «Волинські обереги», 64 ст. - 2009
 24. Мельник Т.П., Б. Волосецький. Топографо-геодезичні обстеження для дослідження екзогенних процесів р. Тиси в межах м. Рахів з погляду вирішення проблеми тало-дощових паводків. Збірник наукових праць «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва», Вип.І (17), ст.163-171, -Львів, -2009р.
 25. Мельник Т.П. Аналіз змін характеристик впливу оптимізації протипаводкових заходів басейну р. Тиси на основі дослідження та стохастичного моделювання процесів формування стоку. «Волинські обереги» 2009, 216 ст. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №31690
 26. Мельник Т.П. Методи обчислення на ЕОМ. Delphi та ООП. PERL. «Волинські обереги» 2009, 128 ст.
 27. Мельник Т.П. Сапсай Г.І. Вдосконалення протипаводкових заходів для оптимізації режиму роботи меліоративної системи р.Боржави. «Волинські обереги» 2009, 44 ст.
 28. Мельник Т.П. Сапсай Г.І. Аналіз впливу протипаводкових заходів на процес формування стоку басейну р. Боржави. Збірник наукових праць «Вісник НУВГП», Вип.3(47), Частина 1. - Рівне, 2009р. ст. 195 -202.
 29. Мельник Т.П. Сапсай Г.І. Аналіз впливу протипаводкових заходів на процес формування стоку басейну р. Боржави. Матеріали участі у ІІІ Міжнародній науково-технічної конференції «Актуальні проблеми водного господарства та природокористування», м. Рівне, 21-23 жовтня 2009 року.
 30. Мельник Т.П. Сапсай Г.І. Соціально-психологічні передумовистановлення професійного рівня викладача як основи забезпечення якості освіти. Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка». Спецвипуск №2, грудень 2009р. ст. 421- 426.
 31. Мельник Т.П. Соціально-психологічні передумовистановлення професійного рівня викладача як основи забезпечення якості освіти. Матеріали участі у ІХ Міжнародній науково-методична конференція «Проблеми управління якістю підготовки фахівців в умовах інтеграції в міжнародний освітній простір», 2-3 квітня 2009 р., м. Рівне.
 32. Мельник Т.П. Чіпак В.П., Сапсай Г.І. Протипаводкові заходи у басейні р. Боржави. Журнал №5 2009 рік «Водне господарство України» ст. 32-35.
 33. Мельник Т.П. Удосконалення розрахунку визначення зон затоплень сільськогосподарських земель басейну р. Боржави. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №31827. 318 ст.
 34. Мельник Т.П. Удосконалення розрахунку зон затоплення території заплави р. Боржави на ділянці автодороги Заріччя-Вільхівка. Журнал №6 2009 рік «Водне господарство України» ст. 59-60.
 35. Мельник Т.П. Удосконалення розрахунку зон затоплення території заплави р. Боржави на ділянці автодороги Заріччя-Вільхівка. Матеріали участі науково-практичної конференції «Наукові засади розвитку водного господарства та меліорації земель, м. Київ, 29-30 жовтня 2009.
 36. Мельник Т.П. Загальний аналіз, шляхи та засоби розв'язання проблеми тало-дощових паводків території басейну р. Тиса. Науково-технічний збірник «Гідравліка і гідротехніка» Вип. 63. – К.: НТУ, 2009.
 37. Мельник Т.П. Чіпак В.П. Система протипаводкових заходів у басейні р.Боржава. «Волинські обереги», 2008
 38. Мельник Т.П. Елементи математичного та просторового моделювання процесів формуванння дощового стоку та прогнозування паводкових ситуацій на водозборах меліоративних систем басейну ріки Боржава. Materialy IV mezinarodni vedecko – prakticka konference "Klicove aspekty vedecke cinnosti – 2008". –Dil 9. Matematika. Fyzika. Moderni informacni technologie: Praha. Publishing House "Education and Scince" s.r.o. – S.37-41.
 39. Мельник Т.П. Негативний вплив дощових паводків на водний режим грунтів території басейну річки Тиса. Materialy IV mezinarodni vedecko – prakticka konference "Veda a technologie: krok do budoucnosti – 2008". –Dil 14. Zemepis a geologie.Ekologie: Praha. Publishing House "Education and Scince" s.r.o. – S.21-24.
 40. Мельник Т.П. Деякі аспекти автоматизації управління водними ресурсами басейну річки Тиса. Материали за 4-а международна научна практична конференция, «Научни дни», - 2008. Том 15. Химия и химически технологии. Екология. География и геология. София. «Бял ГРАД-БГ» ОДД – С 83 - 86.
 41. Мельник Т.П. Приплесь А.Й., Зубач В.М. Топографо-геодезичні дослідження з метою регулювання русла р.Тиси в межах м.Рахів. Materialy IV miezynarodowej naukowi – praktycznei konferencji "Naykowym progres na rubiezy tesiacleci – 2008" Tym 17. Chemia I chemiczne technologie. Ekologia. Geografia I geologia.: Przemysl. Nauka I studia –S72-75.
 42. Мельник Т.П., Приплесь А.Й., Щучак М.Д. Фізико-географічні та геоморфологічні умови р.Тиси в межах м.Рахів з точки зору розв'язання проблеми паводконебезпечних ситуацій на Закарпатті. Materialy IV miezynarodowej naukowi – praktycznei konferencji "Aktualne problemy nowoczesnych nauk - 2008" Tym 20. Chemia I chemiczne technologie. Ekologia. Geografia I geologia.Weterynaria: Przemysl. Nauka I studia –S83-86.
 43. Мельник Т.П. Дослідження екзогенних процесів р. Тиси в межах м. Рахів для розв'язання проблеми тало-дощових паводків. Материали за 4-а международна научна практична конференция, «Бъдещето проблемите на световната наука», - 2008. Том 20. Екология. Селеко стопанство. Ветеринарна наука. София. «Бял ГРАД-БГ» ОДД – 14 – 16 ст.
 44. Мельник Т.П. Дослідження потоків русла р.Тиси. Материали за 4-а международна научна практична конференция, «Динамика изследвания», - 2008. Том 25. Селеко стопанство. Ветеринарна наука. География и геология. София. «Бял ГРАД-БГ» ОДД – 57 – 59 ст.
 45. Мельник Т.П. Розрахунок потоків русла з керуючою гідроспорудою на прикладі водозборів меліоративних систем затоплюваних земель Закарпаття. Збірник наукових праць «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва», Вип.ІІ (16.1-16.6), ст.135-142, -Львів, -2008р.
 46. Мельник Т.П. Вплив дощових паводків на стан грунтів та досвід вирощування сільськогосподарських культур на території затоплюваних земель басейну Тиси. Журнал №1 2009 рік «Водне господарство України». ст. 32-38.
 47. Мельник Т.П. Гідролого меліоративна оцінка р. Тиси в межах м. Рахів. «Волинські обереги», 2008, 92 ст.
 48. Мельник Т.П. Деякі аспекти математичного моделювання формування процесу стоку річок Закарпаття. Наук. журнал №2(19) «Математичне моделювання», 2008 рік, ст. 50-54
 49. Мельник Т.П. Особливості контролю знань при викладанні комп'ютерних дисциплін в умовах КМСОНП. Технології навчання. Науково-методичний збірник. Вип..10.-Рівне.: НУВГП, 2006. ст.138-146.
 50. Мельник Т.П. Особливості контролю знань при викладанні комп'ютерних дисциплін. I Міжнародна науково-практична конференції "Європейська наука XXI століття: стратегія і перспективи розвитку – 2006".-Дніпропетровськ, 22-31 травня 2006р. ст. 11-14.
 51. Мельник Т.П. Технологія створення інформаційної підсистеми автоматизації комплексних розрахунків. III Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми сучасних наук: теорія і практика – "2006".-Дніпропетровськ, 16-30 червня 2006 р. ст. 54 -63.
 52. Мельник Т.П. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять із розділу "СКБД ACCESS" для студентів усіх спеціальностей НУВГП денної і заочної форм навчання (044-150). НУВГП, Рівне, 2006
 53. Мельник Т.П. Чіпак В.П., Сапсай Г.І. Елементи автоматизації системи державного моніторингу гідрологічного режиму річок. І Міжнародна науково-практична конференція "Передові наукові розробки – "2006".-Дніпропетровськ, 01-15 вересня 2006 р. ст. 35 - 40.
 54. Мельник Т.П. Чіпак В.П., Сапсай Г.І. Елементи автоматизації управління водними ресурсами в басейні ріки Тиса. Збірник наукових праць «Вісник НУВГП», Вип.4(36), Частина 1.-Рівне, 2006р. ст. 102 -108.
 55. Мельник Т.П. Чіпак В.П., Сапсай Г.І. Автоматизація організації даних управління водними ресурсами в басейні ріки Тиса. Збірник наукових праць «Вісник НУВГП», Вип.4(36), Частина 1 -Рівне, 2006р. ст. 95-101.
 56. Мельник Т.П. Елементи математичного та просторового моделювання процесів танення снігу та дослідження паводкових ситуацій на водозборах меліоративних систем басейну ріки Боржава. Materialy II Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracowania nauki i techniki – 2007». Tym 13. Rolnictwo. Chemia I chemiczne technologie. Ekologia. Geografia I geologia.: Przemysl. Nauka I studia – S.77-82.